Lokalni razvojni potencijal za globalno tržište

0

29/05/2009 –

Vojislav Genić, generalni direktor, Spinnaker New Technologies

Nalazimo se na kraju 2008. godine, kada oblast informacionih i komunikacionih tehnologija prožima sve aspekte kako našeg poslovanja tako i naše svakodnevice. Danas, kada vam neko pomene ovu oblast, siguran sam da je više i ne doživljavate kao novu. Kada sam pre više od decenije započeo svoj radni vek u ComTrade Group, borili smo se za stvaranje potrebe za uvođenje računara, a danas je dijapazon potreba u ovoj oblasti neizmeran.

ComTrade Momentum

Početkom 2000. godine, ComTrade ulazi u novu etapu razvoja u odnosu na dotadašnju oblast poslovanja, kroz investiranje u softversku industriju. Osluškujući potrebe tržišta, a u skladu sa izuzetno brzim razvojem i promenama karakterističnim za ovu industrijsku granu, prepoznat je novi potencijal – razvoj softverskih rešenja, odnosno kompletnih informacionih i komunikacionih sistema.

Imao sam tu privilegiju da budem na čelu ove ComTrade inicijative skoro od samog njenog početka. Kad je osnovana kompanija Spinnaker New Technologies kao nosilac ove linije ComTrade ponude, tim nije imao više od deset zaposlenih. Sve to vreme, osnovna misija i vizija je bila pružanje kvalitetnih i kompletnih rešenja krojenih po potrebama klijenata, gde je osnovni princip, osim zadovoljenja potreba klijenta, adekvatno implementiranje savremenih tehnoloških rešenja kroz kontinuirano ulaganje u kompetencije naših zaposlenih. Taj, kako ga ja zovem, ComTrade Momentum je doveo do toga da se prepozna sinergija kompanija Spinnaker i Hermes SoftLab i ostvari dolazak ove slovenačke kompanije u ComTrade Group. Tako da danas, zajedno sa najnovijom slovenačkom članicom, tim broji preko hiljadu inženjera.

Nakon godina iskustva

Iza nas su danas godine iskustva u projektovanju, razvoju i implementaciji namenskih softverskih rešenja. Upravo iz tog razloga, jedan od ciljeva koji smo sebi postavili jeste da omogućimo našim klijentima da usklade i integrišu poslovne procese i informacije u cilju unapređenja poslovanja. Naše reference najbolje govore o našim domenskim kompetencijama kad su u pitanju rešenja za javni sektor, telekomunikacije, finansije, Storage i Hi-Tech vendore.
Naša vizija je da region postane jedan objedinjeni competence centar koji bi bio konkurentan i na globalnom tržištu. U tom smislu, najvredniji resurs je svakako devet razvojnih centara koji čine srž usluga koje nudimo i nalaze se u pet zemalja sa približno 1000 softverskih i sistemskih inženjera koji danas rade za neke od najvećih svetskih i regionalnih kompanija kao što su Vodafone, British Telekom, Telekom Srbija, Telekom Slovenija, Telenor, mnoga ministarstva u celom regionu, Agencija za Privredne Registre, Yahoo, Walt Disney, kao i mnoge druge, u saradnji sa vodećim IT vendorima poput Microsofta, IBM-a, Oraclea, HP, EMC i drugih. Svaki centar nudi usluge kako lokalnom tržištu tako i celokupnoj grupaciji, predstavljajući ne samo inženjerske već i prodajne centre.
Integracijom kompanija Spinnaker i Hermes SoftLab, ComTrade je konsolidovao regionalno softversko tržište i stvorio kompaniju sa najvećim razvojnim potencijalom u regionu, sa reputacijom koja se zasniva na superiornoj tehnologiji, stručnom znanju ekspertskih grupa, inovativnom pristupu, kao i totalnoj posvećenosti i razumevanju poslovnih potreba klijenata i ispunjavanju zahteva po pitanju rokova, budžeta i, naravno, kvaliteta.

Ostvarenje vizije

Sledeća etapa razvoja podrazumeva razvoj lokalnih tehnoloških parkova uz korišćenje lokalnih kapaciteta i stručnih potencijala u domenu softverskog inženjerstva u svim regionalnim centrima.  Vizija je već počela da se ostvaruje u skoro svim zemljama na ovim prostorima, ali to je samo početak. Ostvarivanjem ove vizije svaka zemlja dobija jake razvojne kompanije i samim tim povećano ulaganje u lokalnu ekonomiju i razvoj, a sa druge strane mogućnost izlaska na globalno tržište sa razvijenim informacionim sistemima ili konsultanskim uslugama. Smatramo da će time ovaj region dobiti mesto koje zaslužuje na mapi naprednih informatičkih područja. Voleo bih još jednom da naglasim da je naš osnovni i najvredniji “kapital” ljudski kapital. Njihove kompetencije, iskustvo i znanja upravo su naš glavni adut i naš fokus je ulaganje u naše zaposlene. U skladu sa tim, kontinualna edukacija i stručno usavršavanje naših kadrova je prva stavka na listi naših prioriteta.

Kompanija od poverenja

I na kraju, samo da dodam, iz perspektive kompanije koja je danas prisutna u četrnaest zemalja na tri kontinenta sa preko 1600 zaposlenih, sa širokim opsegom IT rešenja i usluga u ponudi, da je najbitnije klijentu pružiti održivost rešenja, koja se ogleda u podršci celokupnog životnog ciklusa sistema od analize, projektovanja rešenja, implementacije i prilagođavanja, pa sve do tehničke podrške i održavanja. Dugoročno gledano, samo  ovakvim vidom podrške poslovanju klijenti su u mogućnosti da ostvare preko potrebne uštede, pogotovu u narednom kriznom periodu, i najbitnije od svega, da znaju da iza njih stoji kompanija u koju mogu da imaju poverenje.

Kompletan tekst možete pročitati ovde

Share.

Leave A Reply