Kvalitetan sadržaj kao suština integrisane ponude

0

29/05/2009 –

Vladimir Lučić, direktor Direkcije za komercijalne poslove Telekoma Srbija

Već drugi put za redom, Telekom Srbija u novu godinu ulazi kao regionalni lider u oblasti telekomunikacija. Nakon regionalnog širenja na tržišta BiH i Crne Gore i izuzetnih poslovnih rezultata u sve tri zemlje u kojima poslujemo, kompanija se suočila sa novim izazovima, prevashodno uvođenjem savremenog modela organizacije poslovanja i konkurentnih usluga koje će mu otvoriti prostor za dalje širenje.

Zadržavanje liderske pozicije u mobilnoj telefoniji na izuzetno konkurentnom tržištu Srbije i rekordno osvajanje tržišta u regionu postali su dodatni podstrek za planiranu reorganizaciju Telekoma Srbija kao grupe koja želi da proširi svoje poslovanje izlaskom na nova tržišta, usvajanjem i primenom novih tehnologija. Završetak ove godine svakako je označio izvesnu prekretnicu u našem poslovanju, budući da smo uvođenjem usluga kao što su IPTV i TelePresence izašli iz standardnih okvira ponude vezane za telefoniju.

Dodatna vrednost za korisnike

U tom kontekstu, uvođenje usluge Open IPTV prvi put nas stavlja u položaj da za svoje korisnike biramo ponudu najboljih sadržaja i dodatnih servisa koje ovakva usluga može da ponudi. Sadržaj se ovde pojavljuje kao ključna vrednost. Svedoci smo već duže vreme da je u središtu pažnje celokupne IT industrije pružanje što kvalitetnijeg sadržaja. Svi telekomunikacioni operatori, proizvođači raznih gadgeta insistiraju na sadržaju kao posebnoj dodatnoj vrednosti za korisnike. Ako uzmemo kao primer najnovije tendencije u industriji mobilnih komunikacija, uočljivo je da vodeći proizvođači nastoje da mobilni telefon promovišu u multimedijalni uređaj koji korisniku omogućava da brzo i jednostavno pristupa raznovrsnim sadržajima. Tu se, međutim, mogućnosti ne iscrpljuju. Uvođenjem brojnih dodatnih funkcionalnosti i sami korisnici se podstiču da kreiraju sopstvene sadržaje i razmenjuju ih putem socijalnih mreža na internet sajtovima koji imaju globalnu popularnost. Nije zato dovoljno reći da korisnici postaju sve zahtevniji, da se više ne mire sa pasivnom ulogom. Korisnici, čini se, postaju sve više svesni da njihove želje i zahtevi upravljaju razvojnim pravcima u većini industrija, a vodeći svetski brendovi sasvim svesno prepuštaju, čak i podstiču, njihovu težnju da upravljaju pojavnim oblicima brenda. Interaktivnost na svim nivoima i usmerenost na što uže korisničke grupe danas su osnovne ideje vodilje svih vodećih kompanija u ovom sektoru. Usluga Open IPTV odgovara upravo na takve zahteve. Nudeći vrhunski kvalitet i potpunu personalizaciju medija koji se slobodno može nazvati medijem budućnosti, IPTV praktično nudi neograničene mogućnosti. U skoroj budućnosti i optimalnu zamenu za niz elektronskih uređaja u kući. Stvari koje su do juče bile nezamislive, već danas su dostupne pomoću daljinskog upravljača kojim birate pakete kanala koje želite da gledate, sastavljate liste omiljenih programa, naručujete filmove, snimate sadržaje koje možete odloženo da pogledate. A već sutra putem televizije moći ćete da pristupate Internetu, da kupujete hranu ili mobilni telefon koji ste upravo videli na nekom filmu, da postavite svoje fotografije na neki od kanala ili čak sami napravite sopstveni televizijski program.

Objedinjene usluge

Usluga IPTV ujedno predstavlja i nagoveštaj objedinjavanja raznovrsnih usluga u ovom sektoru, pošto će Telekom Srbija korisnicima uskoro moći da pruži integrisanu ponudu usluga mobilne i fiksne telefonije, interneta i multimedijalnih sadržaja. Stoga je upravo kvalitet integrisane ponude, prilagođene pojedinačnim potrebama naših korisnika, osnovno načelo kojim se rukovodimo. Kao prvi logičan korak u tom pravcu jeste uvođenje Triple Play usluge, kada će do krajnjih korisnika kroz jednu telefonsku paricu, putem internet protokola biti dopreman internet, televizija i telefonija. Svesni smo, međutim, da je nužan preduslov za ovakav iskorak potpuna digitalizacija naše mreže fiksne telefonije. Zato nastojimo da ovaj problem rešimo što je moguće pre. O tome svedoči i podatak da je prošle godine stepen digitalizacije bio 88%, danas iznosi preko 96% i planiramo da 2010. godine to pitanje bude u celosti rešeno. Uvereni smo da će naši planovi moći da se ostvare, jer je Telekom Srbija, uprkos ekonomskoj krizi i globalnoj recesiji, za 2009. godinu predvideo gotovo isti iznos investicija kao i u godini na izmaku.

Da bi sve navedeno ostvarili prema našim zamislima, bilo je neophodno uvesti i novu organizaciju koja u potpunosti odgovara na sve prisutniji svetski trend – konvergencije servisa. Taj proces sproveli smo u izuzetno kratkom roku, jer je dinamika razvoja koju beleži sektor telekomunikacija bez presedana u istoriji. Ali i zbog toga što smo svesni da će sve prednosti novog pristupa pružanju usluga najpre osetiti korisnici, kako rezidencijalni, tako i poslovni. Verujemo da će oni vrlo skoro zaista osetiti sve prednosti integrisane ponude – mogućnosti da sve telekomunikacione usluge dobiju na jednom mestu, brže i još povoljnije. Ujedinjavanjem tehničkih kapaciteta i celokupnog sistema, zajedničkim komercijalnim pristupom, a pre svega objedinjavanjem usluga, želimo da prvi put našim korisnicima ponudimo jedno sasvim novo iskustvo. Uvereni smo da takva platforma istovremeno predstavlja snažnu i pouzdanu osnovu za razvoj i primenu modernih telekomunikacionih usluga i dostignuća.

Temelj razvoja

Treba naglasiti da će za nas dodatni podsticaj predstavljati i najavljena liberalizacija tržišta fiksne telefonije i veleprodaje interneta, za koju se intenzivno zalažemo. Mada mnogi misle da je to paradoks, mi verujemo da je slobodno tržište na kojem se slobodno formiraju cene i ponuda servisa najbolje okruženje za razvoj naše kompanije, ali i društva u celini. To se inače nikada ne može razdvajati. Sve navedene moderne usluge koje smo već uveli, kao i najavljena inovativna rešenja, mogu se primeniti i ponuditi tek razvijenom tržištu. Zato Telekom Srbija, kao vodeća kompanija u oblasti telekomunikacija, preduzima sve neophodne aktivnosti na uspostavljanju informatičkog društva u zemlji, po uzoru na slične kompanije u najrazvijenijim državama sveta. To je svakako naša glavna obaveza, koju prihvatamo i kao izazov dostojan naše želje da učestvujemo u stvaranju takvog društva.

Želim da to potkrepim i skorašnjim konkretnim primerom. Telekom Srbija je nedavno sa Ministarstvom prosvete pokrenuo projekat uvođenja interneta u sve osnovne i srednje škole u Srbiji po simboličnoj ceni od jedan dinar. Smatramo da ova akcija, koja je za nas od izuzetnog značaja, može da predstavlja osnov svih daljih aktivnosti usmerenih ka širem uvođenju informacionih tehnologija u naš obrazovni sistem i edukaciju dece i omladine. Jer, sve što se gradi mora da počne od temelja, a ta današnja deca, kojoj ćemo omogućiti da se obrazuju po najvišim svetskim standardima, sutra će postati stručnjaci koji svojim radom treba da doprinesu ubrzanom razvoju ovog društva.

Kompletan tekst možete pročitati ovde

Share.

Leave A Reply