Kako automatizacija u finansijama, koju pokreće AI, gradi poslovnu otpornost

0

Vodeća preduzeća su izuzetno kinetički-dinamična, rezilijentna i traže mogućnosti za postizanje poslovne vrednosti koristeći najnoviju digitalnu tehnologiju. Danas mnoge kompanije prihvataju robotsku automatizaciju procesa (robotic process automation – RPA) kako bi postigle vrednost oslobađanjem osoblja od manuelnih i repetitivnih zadataka.

Autor: Mauro Schiavon, vodeći partner i direktor Alijanse za američki kontinent,  Deloitte Consulting LLP

Deloitte  pomaže finansijskim organizacijama da kombinuju snagu RPA sa mašinskim učenjem (ML) i veštačkom inteligencijom (AI) za obavljanje esencijalnih ali non-core zadataka koje su ranije obavljali ljudi. To se prenosi na finansijske timove koji brže zatvaraju knjige i bave se računovodstvenim izuzecima na potpuno nov (i veoma koristan) način.

Prema Deloitte Insights’ 2020 izveštaju Automation with Intelligence, 78% organizacija na globalnom nivou je već implementiralo RPA, a 16% planira to da uradi u naredne tri godine. No, potencijal RPA prevazilazi jednostavnu zamenu ljudskih napora u određenim zadacima. Organizacije koje implementiraju automatizaciju preispituju kako se posao može obaviti, što znači da mogu da postignu radikalne promene…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply