Generativna veštačka inteligencija i cloud tehnologije

0

Veštačka inteligencija (AI) je oblast računarske nauke koja se trudi da imitira ljudsko kognitivno ponašanje, omogućavajući mašinama da uče iz iskustva, prepoznaju obrasce, donose odluke i rešavaju probleme. Ova tehnologija nalazi primene u analizi podataka, obradi prirodnog jezika, prepoznavanju slika i prediktivnoj analitici, što je čini izuzetno korisnom u različitim poslovnim oblastima.

Generativna veštačka inteligencija (generative AI) se fokusira na stvaranje novih autentičnih podataka, slika ili sadržaja putem algoritama koji imitiraju kreativne procese ljudskog uma. Ovi algoritmi koriste se za generisanje novih artefakata u različitim oblastima, poput umetnosti, muzike, književnosti, dizajna i drugih kreativnih domena.

Na primer, u kontekstu poslovanja, generativna veštačka inteligencija može se koristiti za generisanje novih ideja za proizvode ili marketinške kampanje, kreiranje personalizovanih sadržaja za korisnike, ili čak za automatizaciju procesa dizajna ili produkcije. Kroz simulaciju kreativnih procesa, ovi alati omogućavaju kompanijama da brže i efikasnije razvijaju inovativne ideje i proizvode, što ih čini konkurentnijim na tržištu.

Generativna veštačka inteligencija takođe može biti korisna u rešavanju problema koji zahtevaju generisanje velike količine raznovrsnih podataka, poput sintetisanja slika za trening modela veštačke inteligencije ili generisanja različitih scenarija za testiranje softvera i sistema. Ovaj pristup omogućava kompanijama da efikasnije prikupe i koriste podatke za različite svrhe, poboljšavajući performanse njihovih sistema i algoritama.

U savremenom poslovanju, veštačka inteligencija i generativna veštačka inteligencija imaju sve značajniju ulogu. Na primer, u Oracle Cloudu, ove tehnologije se koriste za poboljšanje procesa kao što su analiza podataka, personalizacija korisničkog iskustva, optimizacija poslovnih operacija i mnoge druge svrhe…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply