E-government u Srbiji

0

29/05/2009 –

Đuro Vojnović, direktor Centra za informatiku i elektronsko poslovanje Privredne komore Srbije

O e-governmentu u Srbiji se u proteklih nekoliko godina mnogo pričalo, rađene su analize, pravljeni akcioni planovi, donošene strategije… I mi u Privrednoj komori Srbije odlučili smo da uradimo ono što je do nas i da na taj način damo svoj doprinos unapređenju poslovne klime i razvoju e-governmenta u našoj zemlji. Tako je u proteklih godinu dana PKS implementirala sertifikaciono telo za izdavanje elektronskih sertifikata za potrebe privrede Srbije sa osnovnom idejom da se ovi sertifikati besplatno podele svim privrednim subjektima – članicama PKS-a. Sve članice PKS-a će dobiti u besplatnom paketu: čitač smart kartica i smart karticu sa dva para ključeva (par ključeva za elektronski potpis i par ključeva za šifrovanje) koja će ujedno biti i Diners business platna kartica koja će moći da se koristi u redovnom platnom prometu u Srbiji i Crnoj Gori. Naš plan je da u sledećih godinu dana izdamo 20.000 elektronskih sertifikata i na taj način stvorimo kritičnu masu potencijalnih korisnika elektronskih servisa razvijenih od strane PKS i/ili drugih institucija.

Potencijalni servisi

Sama prijava zahteva korisnika (privrednih subjekata) za izdavanje elektronskih sertifikata će biti organizovana preko mreže regionalnih privrednih komora. Nažalost, prema pravilima propisanim u podzakonskim aktima, korisnik mora lično da podnese zahtev i dostavi neophodnu dokumentaciju na uvid. Uslovi i spisak neophodne dokumentacije za dobijanje elektronskog sertifikata biće pravovremeno objavljeni na veb portalu Privredne komore Srbije.
Paralelno sa izgradnjom sertifikacionog tela PKS izvršena je analiza problema sa kojima se privreda susreće u svakodnevnom radu da bi se identifikovali potrebni servisi koji bi bili razvijeni i ponuđeni privredi na korišćenje.

Rezultati analize su pokazali da generalno postoje dve grupe potencijalnih servisa – servisi direktno ili indirektno uslovljeni zakonskom regulativom (predstavljaju zakonsku obavezu privrednog subjekta, npr. podnošenje završnog računa Narodnoj banci Srbije) i servisi koji za cilj imaju povećanje konkurentnosti i smanjenje troškova poslovanja (npr. elektronska faktura, porudžbenica, otpremnica i sl.) Uspešna automatizacija prvog tipa servisa donela bi brzo vidljive rezultate i njihovim zaživljavanjem kod privrednih subjekata bi otvorili vrata i drugim vidovima elektronskog poslovanja (npr. elektronska trgovina). Servisi iz druge grupe u ovom trenutku su interesantni relativno malom broju privrednih subjekata, tako da će se njihova implementacija razmatrati u drugim fazama razvoja servisa PKS (prva polovina 2009. godine).

Problematiku koju rešava prvi tip servisa trenutno karakteriše velika birokratska procedura na kojoj privreda troši i vreme i novac, što za direktnu posledicu ima smanjenu produktivnost, nekonkurentnost i sl. Druga karakteristika servisa ovog tipa, koja ujedno predstavlja i najveći problem u njihovoj uspešnoj realizaciji, jeste inertnost Institucije nosioca servisa, koja obično ili nema resurse za unapređenje postojećeg poslovnog procesa ili nema viziju njegovog unapređenja.
S obzirom na to da se radi o potencijalno velikom broju servisa, a sa željom da se u kratkom vremenskom roku privrednim subjektima u Srbiji stavi na raspolaganje što veći broj “živih” elektronskih servisa, odlučili smo da se za implementaciju ovih servisa angažuju domaće softverske kompanije koje su na neki način već prisutne kod Institucije nosioca servisa.

Javni poziv

PKS će za potrebe implementacije pojedinih servisa partneru na implementaciji obezbediti neophodnu infrastrukturu za hostovanje servisa (hardver i softver), marketinšku promociju servisa, procedure za manipulaciju smart karticom, procedure za autorizaciju prava korisnika i sistem online naplate korišćenja servisa.
Uloga partnera na implementaciji servisa je razvoj servisa, njegovo održavanje i obezbeđenje uslova kod Institucije nosioca servisa za njegovo elektronsko prihvatanje.

Svi servisi će biti hostovani na serverima PKS. Na Portalu PKS će se urediti poseban potportal na kojem će se nalaziti spisak svih servisa koje PKS nudi svojim članicama, sa kratkim opisom svakog od njih. Svaki servis će imati svoje detaljne stranice sa uputstvima, primerima korišćenja i sl. Preko Portala PKS 24×7 oni će biti dostupni svim privrednim subjektima koji poseduju validan kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od strane PKS ili nekog drugog kvalifikovanog sertifikacionog tela. Ujedno želimo da i na ovaj način pozovemo sve domaće softverske kompanije i institucije da dođu kod nas i izlože svoje ideje i da se dogovorimo oko razvoja novog servisa.

Trenutni status projekta

PKS je podnela zahtev za akreditaciju sertifikacionog tela od strane nadležnog ministarstva za dobijanje statusa kvalifikovanog sertifikacionog tela i sprema se da sa početkom izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata startuje i niz već pripremljenih elektronskih servisa.

Kompletan tekst možete pročitati ovde

Share.

Leave A Reply