ComTrade: Digitalizacija kao uzrok poslovne turbulencije – kako osigurati stabilnost poslovanja u eri promena

0

Ubrzan razvoj digitalnih tehnologija je uneo pometnju u poslovni svet. Moderni klijenti imaju sve veća očekivanja, konkurencija je sve inovativnija, a tradicionalan biznis model nije dovoljno fleksibilan da donese adekvatne rezultate u eri promena. Kako bi odgovorile na rastuće zahteve klijenata kompanije se sve više oslanjaju na tehnologiju da unaprede komunikaciju, ubrzaju isporuku usluga i proizvoda i otkriju nove prilike. U trci za lojalnost klijenata i izdvajanje iz konkurencije, pristup najnovijim digitalnim rešenjima je strateška prednost, a u pojednim sektorima i preduslov za opstanak na tržištu.

Kada je reč o domaćim kompanijama, apetit za inovacijom i te kako postoji. Svi žele da rade brže, bolje, efikasnije. Poslovna zajednica je svesna značaja tehnologije, ali se digitalizacija i dalje odvija sporim tempom, jer firme nemaju adekvatnu ekspertizu, odnosno “know-how” za implementaciju digitalnih projekata.

Da svako pravilo ima izuzetak potvrđuje sektor telekomunikacija, gde postoji svest da je investicija u tehnologiju šansa za konkurentnost. Među digitalnim pionirima u Srbiji je i bankarski sektor, u kome su rezultati digitalne transformacije najopipljiviji.  Sveopšti utisak je, ipak, da je većina preduzeća i dalje na blagom oprezu kada je u pitanju usvajanje novih tehnologija…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Comments are closed.