Cloud Computing

0

30/12/2014

Najjednostavnije rečeno, cloud computing je praksa korišćenja mreže udaljenim servera hostovnih na Internetu za čuvanje, upravljanje i procesiranje podataka, umesto na lokalnomi serveru ili personalnom računaru.

Američki Nacionalni institut za standarde i tehnologiju (National Institute of Standards and Technology) za cloud computing kaže da je to “model za omogućavanje sveprisutnog, lagodnog, ondemand mrežnog pristupa deljenom pulu podesivih računarskih resursa (npr. mreža, servera, storidža, aplikacija i servisa) koji mogu brzo da budu pribavljeni i distribuirani uz minimalni napor upravljanja ili interakcije sa servis provajderima”.

Cloud computing je računarstvo u kojem su velike grupe udaljenih servera umražene da bi se obezbedilo centralizovano čuvanje podataka i online pristup računarskim servisima ili resursima. “Oblaci” se mogu klasifikovati kao javni, privatni i hibridni.

Cloud computing se oslanja na deljenje resursa preko mreže, a zarad postizanja koherentnosti i ekonomije obima, slično komunalijama (poput električne mreže). U osnovi, to je širi koncept objedinjene infrastrukture i deljenih servisa, objašnjava se ovaj koncept na Wikipediji.

Specijalno izdanje časopisa posvećeno Cloud Computingu možete da pročitate u virtuelnom izdanju.
Share.

Leave A Reply

Verified by MonsterInsights