Planiranje tranzicije “u oblak”

0

31/12/2014 –

Cloud computing predstavlja novo doba u eri računarstva koje sa sobom donosi veliki broj pogodnosti. S obzirom na veliku vrednost koju može doneti poslu, ne iznenađuje broj organizacija koje planiraju tranziciju na Cloud. Međutim, organizacije su zabrinute zbog mogućih neželjenih problema i posledica. Ovde su opisane tri ključne stvari o kojima organizacije treba da razmisle pre prelaska “u oblak”. Radi se o tehničkim pitanjima vezanim za specifične tehnološke izazove vezane za Cloud computing, eksternim poslovnim pitanjima vezanim za saradnju sa Cloud provajderima i internim pitanjima vezanim za netehnološki uticaj na biznis kao posledicu prelaska na Cloud.

Prednosti Cloud computinga

Pogodnosti korišćenja Cloud computinga se mogu svrstati u nekoliko različitih kategorija. To su virtuelizacija, demokratizacija računarstva (mala i srednja preduzeća rade na infrastrukturi koja je do sada bila dostupna samo velikim), skalabilnost, komoditizacija infrastrukture (IT odeljenju je omogućeno da se bavi strateškim aspektima poslovanja). Zajedno, ove prednosti donose revoluciju u organizacijama. Imajući u vidu da je prelazak na Cloud velika promena, organizacije su razumljivo zabrinute zbog potencijalnih rizika…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply