Broj 113

0

Uvodnik IO 113

Novi broj “Internet ogledala” donosi intervju sa direktorom direkcije za IT Naftne Industrije Srbije gospodinom Aleksandrom Račitskim. Kompanija NIS je u informatičkom smislu značajna za IT industriju Srbije uopšte zbog urađenih velikih projekata, a zatim kao primer kompanije koja je na veoma funkcionalan način izvršila modernizaciju i konsolidaciju infrastrukture. Nadamo se da će uspeh ovakvih projekata poslužiti kao dobar primer svim našim velikim kompanijama da je sinergijom aktivnosti više domaćih kompanija, ali i internacionalnih softverskih vendora moguće postići veliki uspeh i doprineti restrukturiranju i modernizaciji i drugih kompanija koje se još nisu odlučile da povuku slične poteze .

Intervju: Aleksandar Račinski, direktor Direkcije za ICT, NIS – Za uzor drugima

U savremenom društvu uloga IT-ja ima ključni značaj i to u gotovo svim segmentima života, a posebno u korporativ¬nom poslovanju. Danas je nemoguće zamisliti kompaniju koja u uslovima velike tržišne konkurencije i poslovnih izazova može da funkcioniše bez dobro osmišljenog i posta¬vljenog IT sektora koji treba da joj obezbedi podršku na putu uspeha i sprovođenja zacrtane strategije i ostvariva¬nja njene misije i vizije. Jedan od najupečatljivijih primera kako to treba da funkcioniše u praksi je kompanija NIS koja je od 2009. godine sa 51% akcija u vlasništvu kom¬panije Gasprom njeft, dok ostatak drži Vlada Republike Srbije. Razgovarali smo sa direktorom Direkcije za ICT Aleksandrom Račinskim, čovekom zaduženim upravo za obezbeđivanje ICT uslova da ova kompanija ostane lider na tržištu naftnih derivata jugoistočne Evrope.

Virtualizacija: Hyper-V 2.0 – Uvek sam dostupan

Virtualizacija je stara. Veoma stara. Skoro kao i elektronski računari. Starija od mnogih čitalaca ovog teksta. Tehnike virtualizacije se „vrzmaju” u IT svetu više od 40 godina i, verovali ili ne, većina originalnih koncepata je ostala nepromenjena do današnjih dana!

Tržišni trendovi: Thin Client – 12 razloga za “kam-bek” tankih klijenata u 2010.

Jedno vreme bili su „in”, a zatim im je popularnost delimično splasla. Činilo se da neće poljuljati tron PC-ja ali aktuelni ekonomski i tehnološki trendovi – kriza, klijent-server koncept sa sve većim uplivom „mejn-frejm” filosofije i oblak-računarstvo – otvorili su im šansu za potpuni „kam-bek”.

Intervju: Slobodan Krstić, Udruženje eRazvoj – U interesu razvoja informacionog društva

Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje osnovano 25. marta ove godine zarad ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva. Zamišljeno je kao podrška razvoju informacionog društva kroz realizaciju projekata, a njegov idejni tvorac i osnivač Slobodan Krstić naš je sagovornik.

mPayment – nov način plaćanja

Prema izveštaju Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) objavljenom tokom 2009. godine, predviđa se da će do kraja 2010. godine 61% svetske populacije koristiti mobilne telefone, što je skoro 4 puta veći broj korisnika u odnosu na 2002. godinu. Statistika pokazuje da je u istom periodu udvostručen i ukupan broj korisnika Interneta koji danas iznosi 23 %. Ovaj globalni trend rasta je omogućio da se danas mCommerce posmatra kao prirodan naslednik eCommerce servisa, a mPayment kao tehnologija (plaćanje putem mobilnog telefona) koja omogućava realizaciju mCommerc usluga.

Intervju: Dragan Aleksić, generalni direktor MD&PROFY – Fokus na posao

U vreme krize, kada kompanije uglavnom smanjuju broj radnika u skladu sa smanjenim obimom poslovanja, prava je retkost naići na kompaniju koja zapošljava nove ljude i ima uspeha i ambicija da svoje usluge ponudi u širem regionu. Jedna od kompanija na našim prostorima koja je ostvarila poslovni uspeh i rast u 2009. godini a takođe za svoj rad dobila i neke nagrade je MD&PROFY koja na našim prostorima zastupa svetski poznatu IT kompaniji Sybase. Posetili smo kompaniju MD&PROFY i razgovarali sa njihovim generalnim direktorom Draganom Aleksićem.

Procena rizika: Biti siguran u nesigurno vreme

Kada se govori o informacionoj sigurnosti uglavnom se priča o tehnici i tehnologiji koja se implementira kao rešenje raznih problema. Tako smo došli u situaciju da su nam informacioni sistemi „krcati“ najsavremenijim uređajima i rešenjima pa se, samim tim, sigurnost informacionog sistema ne dovodi u pitanje. Međutim, da li je vaš informacioni sistem zaista siguran, pouzdan i efikasan? Još bolje pitanje je da li ste vi i vaši zaposleni svesni svih pretnji koje se svakodnevno pojavljuju pred vašim informacionim sistemom.

Blog off: Kako zaštititi decu na Internetu?

U poslednje dve godine sve više raste broj akcija i sadržaja u medijima koji su u vezi sa zaštitom dece na Internetu. Ova pojava je sasvim logična s obzirom na različite loše vesti koje se tiču Internet zloupotreba, a kako je ove godine već više od 40% stanovništva Srbije na Internetu, patologija svakodnevnog života kod određenog procenta stanovništva nalazi svoje oblike ispoljavanja i na Internetu

Share.

Leave A Reply