Asseco: PSD2 – zašto i kada?

0

Bankarski ekosistem je već neko vreme u procesu transformacije. Jedna od novina koja ga je uzdrmala je i Direktiva o platnim uslugama 2 (Payment Services Directive 2 – PSD2) koju je usvojila Evropska Unija nastojeći da stvori efikasno i integrisano tržište za platne usluge. PSD2 stupa na snagu u januaru 2018. godine, a prema postojećim informacijama i planiranom vremenskom okviru, očekuje se da će prateći Regulatorni tehnički standardi (RTS) za bezbednost i autentikaciju početi da se primenjuju najranije od decembra iste godine.

Iako je ova direktiva sveobuhvatnog karaktera, odredbe koje su privukle najviše pažnje se uglavnom odnose na činjenicu  da će pristup računima klijenata imati ne samo banke, već i novi učesnici na tržištu, Third-Party Providers (TPPs). Jednostavno rečeno, ukoliko klijent banke izrazi želju i dâ eksplicitno odobrenje da se njegovim finansijama upravlja posredstvom treće strane, TPP, bilo da je u pitanju transakacija putem platformi kao što su Google, Facebook, ili neke e-Commerce platforme, banke neće imati drugu mogućnost osim da odobre pristup računu klijenta kroz otvoreni API (Application Program Interface).

Još uvek ima vremena za postepeni i neometani prelazak na poslovanje koje je potpuno usaglašeno sa direktivom PSD2, ali ne treba biti previše bezbrižan. Osim toga, banke ne moraju da čekaju da PSD2 stupi na snagu kako bi transformisale i redizajnirale platne usluge i poslovne modele. Umesto da samo reagujete na izazove, budite proaktivni i spremni već danas da se borite kako za postojeće tako i za nove pozicije na tržištu…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Comments are closed.