Značaj razvoja e-uprave u procesu evropskih integracija

0

31/10/2014 –

Uspostavljanje e-uprave u Srbiji zauzima značajno mesto u procesu evropskih integracija, omogućavajući bolju institucionalizaciju sistema kroz modernizaciju institucija i procesa – istakla je kompanija Aseko SEE (Asseco SEE), regionalni lider i jedna od najvećih IT kompanija u Evropi, na konferenciji Smart eGovernment 2013, koja se održava 30-31. oktobra u Beogradu. Kompanija Aseko SEE, već sprovodi brojne projekte za domaću javnu upravu, a na konferenciji su predstavljeni i najnoviji sistemi za zaštitu podataka koji su bitni za realizaciju ovih projekata.

„Pre svega želimo da razrušimo mit da su podaci koji se nalaze u informacionim sistemima nebezbedni. Naprotiv, podaci koji se nalaze u papirnom obliku i na ostalim konvencijalnim medijima su najnebezbedniji i praktično je nemoguće utvrditi ukoliko dođe do odliva informacija sa papira,“ rekao je Dane Hinić, iz Aseko SEE i dodao  „Jedna od prednosti eGovernment sistema, koji imaju odgovarajuću zaštitu, jeste da mogu na transparentan način iskontrolisati koji organi i u kojoj meri imaju pristup informacijama.“

Kompanija Aseko SEE sprovela je nekoliko projekata iz oblasti e-uprave kako u zemljama u okruženju  tako i u zemljama Evropske unije. Aseko SEE je samo tokom prethodnih godina u partnerstvu sa Upravom carina, Republičkom agencijom za telekomunikacije (RATEL),  Agencijom za privredne registre (APR), Poreskom upravom i Ministarstvom pravde, uspostavio moderne informatičke sisteme, koji su višestruko unapredili rad ovih institucija i poboljšali usluge koje pružaju građanima.

Cilj e-uprave jeste lakša, jeftinija i transparentnija interakcija između Vlade i građana, Vlade i kompanija i samih vladinih agencija. Uvođenje e-uprave direktno utiče na smanjenje administracije, veću efikasnost i dostupnost informacija, kao i poboljšan kvalitet rada kroz automatizaciju i optimizaciju servisa čiji su korisnici fizička i pravna lica.

Na Smart e-Government konferenciji, čiji je kompanija Asseco SEE oficijelni partner, prikazana su vodeća tehnička dostignuća iz oblasti elektronskog identiteta i aplikacija e-Uprave. Na konferenciji su prikazane prezentacije vodećih domaćih i stranih u oblasti savremenih tehnologija za realizaciju javnih elektronskih servisa. Konferenciju je organizovao ASIT (Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije i nove medije Srbije), u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Direkcijom za elektronsku upravu, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Privrednom komorom Srbije i profesionalcima iz oblasti IT tehnologija u javnom i privatnom sektoru.

Share.

Leave A Reply