Za korak napred u znanju i karijeri

0

Opus kurseva Ingram Microvog Trening centra Beograd planiranih za drugi kvartal ove godine zaokružuje pet atraktivnih obuka koje se sprovode po ovlašćenim programima kompanija Check Point, Veeam i Cisco, prenoseći vredno iskustvo i znanje o najsavremenijim tehnološkim rešenjima ovih kompanija.

Check Point Certified Security Administrator (CCSA)

Check Point CCSA spada u grupu infrastrukturnih treninga koje nudi Ingram Micro Trening centar Beograd kao autorizovani trening centar Check Pointa.
Check Point Cyber Security Administrator (CCSA) je trodnevni trening namenjen tehničkim licima, a obuhvata instalaciju, postavljanje i upravljajnje Check Point softverskim rešenjima.

Preduslovi za pohađanje ovog kursa su posedovanje osnovnog znanja o TCP/IP i poznavanje osnova Windowsa i UNIX-a, mrežnih servisa i korišćenje interneta.

Teme kursa su Uvod u Check Point tehnologiju, Kreiranje politika (ACL), Slojevi pravila, Check Point Security rešenja i licenciranje, Vidljivost saobraćaja, VPN, Upravljanje korisnilkim pristupom, Rad sa ClusterXL-om i Praktična implementacija.

Program kursa pokriva:

 1. Opis ključnih elemenata Check Pointove objedinjene Security Management Architecture
 2. Prepoznavanje karakteristika SmartConsole, funkcija i alata
 3. Razumevanje opcija primene Check Pointa
 4. Opis osnovnih funkcionalnosti Gaia
 5. Opisivanje esencijalnih elemenata Security Policyja
 6. Shvatanje kako se odvija inspekcija saobraćaja u objedinjenom Security Policy
 7. Uloge administratora u kreiranju Management pravila
 8. Tehnike backupovanja techniques
 9. Koncept policy lejera
 10. Prepoznavanje i razumevanje Check Point bezbednosnih rešenja i proizvoda i shvatanje kako oni rade kako bi zaštitili mrežu
 11. Licenciranje Check Point rešenja
 12. Using tools designed to monitor data, find threats and improve performance
 13. Korišćenje alata dizajniranih za praćenje podataka, pronalaženje pretnji i poboljšanje performansi
 14. Korišćenje alata dizajniranih za brzo odgovaranje i efikasne promene kod Firewalla, tunela, krajnjih korisnika, protoka saobraćaja i drugih aktivnosti
 15. Razumevanje Site-to-Site i Remote Access VPN-a
 16. Analiza i interpretacija VPN saobraćaja
 17. Definisanje Usera i User Groupa
 18. Upravljanje pristupom svih Usera
 19. Basic concepts of ClusterXL technology and its advantages
 20. Osnovni koncepti ClusterXL tehnologije i njenih prednosti
 21. Periodična administracija

Program upotpunjavaju laboratorijske vežbe koje podrazumevaju: rad sa Gaia, modifikovanje postojeće Security politike, konfigurisanje dinamičkog i statičkog NAT-a, upravljanje administratorskim pristupom, instaliranje i upravljanje udaljenim Firewallom, backup, definisanje pravila za kontrolu pristupa, definisanje bezbednosne politike, licenciranje, rad sa Check Point logovima, konfigurisanje Site-to-Site VPN-a, obezbeđivanje korisničkog pristupa, rad sa ClusterXL-om, provera usklađenosti mreže, rad sa CP View.

Trening će biti održan od 6. do 8. juna 2023.

Check Point Certified Security Expert (CCSE)

Ingram Micro Beograd kao Value Added Distributor (VAD) i autorizovani Check Point trening centar (ATC) podržava program autorizovanih obuka i redovno prenosi iskustvo i znanje iz oblasti Check Point tehnoloških rešenja.
Za obuku za Check Point Cerified Security Experta valja izdvojiti vreme od 13. do 15. juna.
Ovaj napredni trodnevni kurs uči polaznike da naprave, modifikuju, primene i rešavaju probleme R81.10 Check Point Security Systemsa na GaiA operativnom sistemu, dok ih praktične laboratorijske vežbe obučavaju kako da otklone greške u firewall procesima, optimizuju performanse VPN-a i nadograde Management Servers.
Konkretno, polaznici uče kako da naprave rezervnu kopiju svog R81.1 Security Gatewaya i Management Servera; kako da naprave, testiraju i rešavaju probleme klasterizovanog Security Gatewaya; kako da nadograđuju Management Server i rešavaju probleme u vezi njega; konfigurišu i održavaju rešenja za akceleraciju bezbednosti, kao i kako da upravljaju, testiraju i optimizuju korporativne VPN tunele.
Preduslovi za pohađanje ovog kursa su završen kurs administracije bezbednosti (Security Administration Course) ili CCS sertifikat (R80 ili noviji), veštine potrebne za Windows Server, UNIX i umrežavanje i iskustvo sa TCP/IP, kao i upravljanje sertifikatima i administriranje sistemima.

Višestruki benefiti koje polaznici ostvaruju ovom obukom, pored ostalog, odnose se i na osposobljavanje za izgradnju, testiranje i rešavanje brojnih scenarija primene, mogućnost primene saveta insajdera za rešavanje problema sa Check Point Security sistemima, praktikovanje naprednih tehnika nadogradnje, migriranje na clustering security rešenje, kreiranje događaja za izveštavanje o usklađenosti, te upravljanje internim i eksternim pristupom korporativnim resursima.

Veeam v11: Configuration and Management

Ovaj trodnevni kurs, koji će biti organizovan od 19. do 21. juna, fokusiran je na podučavanje IT profesionalaca veštinama potrebnim za konfigurisanje, upravljanje i podržavanje Veeam Availability Suite v11 rešenja.

Uz obimne praktične radionice, predavanja omogućavaju administratorima i inženjerima da efikasno upravljaju podacima u tehničkom i poslovnom okruženju koje se stalno menja, donoseći opipljivu korist preduzećima u digitalnom svetu.

Kurs je namenjen osobama odgovornim za konfigurisanje, upravljanje ili podršku Veeam Availability Suite v11 okruženja, a preduslov za njegovo pohađanje je da polaznici budu iskusni stručnjaci sa solidnim znanjem o serverima, storidžu, umrežavanju i virtuelizaciji.

Nakon završenog kursa polaznici će biti u stanju da:

 • opišu scenario korišćenja Veeam Availability Suite komponenti i relevantnost za njihovo okruženje
 • efikasno upravljaju dostupnošću podataka na licu mesta, u cloudu i hibridnim okruženjima
 • obezbede ispunjavanje Recovery Time Objectives (RTOs) i Recovery Point Objectives (RPOs)
 • konfigurišu Veeam Availability Suite da bi obezbedili efikasnu zaštitu podataka
 • prilagode se rastućim tehničkim i poslovnim potrebama organizacije za zaštitom podataka
 • osiguraju da oporavak bude moguć, efikasan, efektan, bezbedan i u skladu sa poslovnim zahtevima
 • obezbede vidljivost resursa poslovnih podataka, izveštaja i dašborda radi praćenja performansi i rizika
 • Završavanjem ovog kursa ispunjava se preduslov za polaganje ispita Veeam Certified Engineer (VMCE) 2021.

Check Point Troubleshooting Expert (CCTE)

Ovaj dvodnevni kurs, za koji polaznici u svom planeru treba da obeleže 22. i 23. jun, namenjen je stručnjacima za bezbednost i Check Point prodavcima koji žele da steknu neophodna znanja potrebna za usavršavanje naprednijih veština rešavanja problema tokom upravljaja njihovim bezbednosnim okruženjima.

Napredne veštine rešavanja problema, kojima će polaznici kursa ovladati, omogućiće im da uspešno istraže i reše složenije probleme koji se mogu pojaviti tokom upravljanja njihovim Check Point Security okruženjem.

Preduslovi za pohađanje kursa su iskustvo u radu sa UNIX i/ili Windows operativnim sistemima, radno poznavanje Networking TCP/IP, CCSE obuka/sertifikacija i napredno poznavanje Check Point Security proizvoda.

Program kursa obuhvata napredno rešavanje problema, menadžment baza podataka i procesa, napredno otklanjanje grešaka u kernelu, rešavanje problema u korisničkom modu, naprednu kontrolu pristupa, razumevanje prevencije pretnji, napredno rešavanje problema sa VPN-om, podešavanje ubrzanja i performansi.

Predavanja upotpunjuju brojne laboratorijske vežbe koje uključuju:

 • monitoring mrežnog saobraćaja
 • otklanjanje grešaka u procesima upravljanja
 • istraživanje Postgres i Solr baza podataka
 • rešavanje problema sinhronizacije upravljanja
 • analizu problema sa saobraćajem uz pomoć debagovanja kernela
 • otklanjanje grešaka u procesima korisničkog moda
 • rešavanje problema u kontroli aplikacija i filtriranju URL-ova
 • rešavanje problema sa IPS-om
 • procenu proizvoda za prevenciju pretnji
 • debagovanje Site-to-Site VPN-a
 • rešavanje problema sa Remote Access VPN-om
 • testiranje Mobile Access VPN-a
 • evaluaciju SecureXL-a
 • modifikovanje CoreXL-a
 • procenu performansi vezanih za hardver
 • podešavanje i optimizaciju softvera

Cisco Firepower Bootcamp

Next Generation Firewall prilagođeni trening je kurs na kome će polaznici naučiti kako da obezbede mrežu uz pomoć Cisco Firepower Threat Defense NGFW, koristeći vežbe u laboratorijskom okruženju. Naučiće kako da koristite i konfigurišu Threat Defense tehnologiju, uključujući IPS, URL, AMP kontrolu, kao i kako da iskoristite moćne alate pomoću kojih mogu da izvršite efikasniju analizu događaja, uključujući i otkrivanje tipova datoteka i malwarea na osnovu svog okruženja.

Polaznici kursa moraju da ispune određene preduslove da bi ga pohađali. Naime, Cisco preporučuje posedovanje konkretnih znanja i veština kao što su tehničko razumevanje TCP/IP umrežavanja i mrežne arhitekture i osnovno poznavanje firewall i IPS koncepata.
Prvog dana ove dvodnevne obuke, zakazane za 26. i 27. jun, na programu su: uvod u NGFW (Introduction to NGFW), pregled platforme (Platform Overview), opcije upravljanja FTD-a (FTD Management Options), režimi primene FTD-a, inicijalna konfiguracija FTD-a i FMC registracija (FTD Initial Config & FMC registration), FTD bezbednosne zone (FTD Security Zones), politika kontrole pristupa (Access Control Policy), NAT na FTD, FlexConfig, Prefilter, filtriranje URL-ova (URL Filtering), politika zlonamernog softvera i datoteka (Malware & File Policy) i politika upada (Intrusion Policy). Program zaokružuje sadržajan LAB.

Sadržaj drugog dana kursa obuhvata: ograničavanje brzine (Rate Limiting), VPN-ove, tok FTD paketa (FTD Packet Flow), opcije otpornosti (Resiliency Options), Multi-Instance mode, VRF-ovi, Migracija sa ASA i drugih (Migration from ASA & others), pregled novih funkcionalnosti (New features overview) i licenciranje. Program drugog dana takođe se završava odgovarajućim LAB-om.

Share.

Leave A Reply