Vrednost kao prioritet: korak dalje za model „kao-usluga“

0

Ako premotamo vreme na današnji momenat, videćemo da je model „kao-usluga“ znatno napredovao. Danas kompanije svih vrsta i veličina iskorišćavaju prednosti koje on može da pruži. Uspon cloud tehnologije izazvao je revoluciju u modelima kupovine, jer je omogućio organizacijama da koriste usluge bez obaveze, trenutno i da kupuju na osnovu potražnje. Cloud je dodao vrednost tako što je omogućio trenutnu i fleksibilnu potrošnju, što na koncu poboljšava poslovnu agilnost.

Model „kao-usluga“ (as-a-service) postojao je mnogo pre nego što je postao mejnstrim, pa čak i pre nego što je brendiran „kao usluga“. U početku su ga uglavnom koristila mala i srednja preduzeća, kao i startapi kako bi mogli da dobiju pristup softveru i infrastrukturi koje na drugi način ne bi mogli da priušte unapred. SaaS (Software-as-a-service – softver-kao-usluga) prisutan je još od 1960-ih, kada su manje firme pokrenule time-sharing sistem kako bi mogle da pristupe modernim računarskim sistemima na cenovno isplativ način.

Cloud definiše mogućnosti modela „kao-usluga“

Cloud tehnologija, kao i omogućavanje povećane agilnosti, predstavljaju osnovu tri glavne moderne karakteristike modela „kao-usluga“ koji ne bi mogao da postoji bez njih:

  • Standardizacija – pri čemu usluga nije prilagođena, već umesto toga pruža isti nivo vrednosti svim klijentima. Standardizovane platforme omogućavaju kompanijama da sa brzo i sa lakoćom skaliraju i da iskoriste mogućnosti cloud tehnologije da izbace sva neophodna ažuriranja preko noći
  • Fleksibilnost potrošnje – koja ide i dalje od mogućnosti da se samo plaća koliko se troši. Za razliku od fiksne naknade kod koje su kompanije vezane tokom određenog perioda, „kao-usluga“ je na zahtev i podržava je cloud tehnologija, tako da klijenti plaćaju na osnovu perioda za koji je usluga potrebna
  • Raskid – s druge strane medalje, pošto za potrošnju nije potrebno obavezivanje, klijenti mogu da se isključe kada god požele. Ovo pridaje veću važnost vrednosti koju je stalno potrebno iznova potvrđivati.

Kako novi model „kao-usluga“ daje prioritet vrednosti

Kako sve više kompanija uviđa prednosti modela „kao-usluga“ i ulaže u njih, a sve više dobavljača ih pruža, tako se promenio i nivo usluge koji je potreban za zadovoljavanje potreba. Klijenti sve više traže dodatnu vrednost, bilo da je to ušteda novca, prebacivanje poslovnih funkcija na spoljne saradnike ili poboljšavanje mogućnosti softvera. A upravo tu cloud zaista dolazi na svoje.

Fleksibilnost

Pandemija je kompanije na teži način naučila da IT infrastruktura mora da bude otporna na poremećaje. Fleksibilnost sve više postaje prioritet, ne samo u smislu prilagođavanja na novu normalu, već i u smislu spremanja operacija za budućnost. Prenošenje posla na spoljne saradnike prebacuje vlasništvo sa IT odeljenja na specijalizovane dobavljače. Bez potrebe za veštinama i stručnosti internih centara talenata, usluge mogu da se instaliraju brže i uz minimalne poremećaje u infrastrukturi.

Finansijske prednosti

Vrednost za uložen novac uvek je bila važna, ali sada klijenti izražavaju potrebu za povećanim uvidom u svoje troškove i većom kontrolom nad njima. Model „kao-usluga“ može da pomogne u realizaciji toga tako što eliminiše znatna avansna plaćanja, čime se kompanijama omogućava da račun podele na više meseci trajanja te usluge. Održavanje i nadogradnje ne zahtevaju dodatne troškove, a ako nešto krene naopako, finansijski je odgovoran pružalac usluge, a ne klijent. Mogućnost isključivanja usluge ukoliko ona ne pruža vrednost koja je prvobitno planirana takođe znači da je moguće izbeći nepotrebne troškove.

Povećana bezbednost

Propusti u okviru bezbednosti podataka dovode do visokih finansijskih i dugotrajnih reputacionih troškova. Kada su ulozi toliko visoki, može da deluje nelogično da se bezbednosna infrastruktura prebaci na spoljne saradnike i da se izgubi kontrola nad njom. Međutim, pošto pružaoci usluga imaju sopstveni interes u identifikovanju potencijalnih slabosti u vašoj bezbednosnoj infrastrukturi, to može posledično da učini vaše poslovanje otpornijim.

Što više ljudi nadgleda privatnu mrežu, to bolje, pošto to obezbeđuje brzu reakciju na bilo koju ranjivost koja se pojavi. Opšte IT kompanije koje se ne specijalizuju za bezbednost mogu da imaju muke sa praćenjem novih pretnji i može da se desi da nemaju osoblje koje bi moglo da podrži bilo koju neophodnu akciju. Ako koristite model „kao-usluga“, možete isplativo da dobijete pristup namenskom timu stručnjaka koji ne samo da pomno prate tržište, tako da su svesni novih pretnji, već su i 24/7 fokusirani na obezbeđivanje mreže. Prebacivanje na modele zasnovane na usluzi koji povećavaju otpornost predstavlja vredno preventivno ulaganje.

Nadograđeni model „kao-usluga“

Model „kao-usluga“ nije nov koncept, ali je cloud taj koji je omogućio njegove moderne karakteristike i koji ga je učinio privlačnom opcijom kako za velike, tako i za male kompanije. Standardizovana rešenja na zahtev ne samo da donose očigledne poslovne prednosti, već povećavaju i očekivanja kupaca u smislu održive vrednosti. Cloud tehnologija je sasvim sigurno izazvala revoluciju u vrednosti modela „kao-usluga“, ali na izuzetno zasićenom tržištu to više nije dovoljno da bi se ostalo konkurentnim. Potrebe klijenata se stalno menjaju, a da bi držale korak sa evolucijom modela „kao-usluga“, kompanije moraju da daju prioritet vrednosti pri svakoj odluci koju donose.

Canon tim

Share.

Leave A Reply