Više od polovine organizacija ne testira svoje planove reakcija u slučaju informacionih bezbednosnih incidenata

0

IBM Security donosi zanimljive rezultate iz nove studije o informaciono otpornim organizacijama

Većina organizacija još uvek nije spremna da na odgovarajući način reaguje na informacione bezbednosne incidente, pri čemu 77% ispitanika tvrdi da u kompaniji nemaju dosledno primenjen plan reakcija u slučaju ovih incidenata, navodi Studija o informaciono otpornim organizacijama iz 2019. koju je sproveo Ponemon Institute u ime korporacije IBM. Iako studije pokazuju da kompanije koje mogu brzo i efikasno da reaguju i zaustave napad u roku od 30 dana štede u proseku preko 1 milion USD ukupnog troška usled ugrožavanja podataka, nedostatak odgovarajućeg planiranja reakcija u slučaju incidenata ostaje konstantan tokom protekle četiri godine.

Više od polovine anketiranih organizacija (54%) sa spremnim planom ne testira redovno planove, zbog čega mogu da ostanu slabije pripremljene za efikasno upravljanje složenim procesima i koordinaciju neposrednih reakcija neophodnih odmah nakon napada.

Poteškoće sa kojima se timovi za računarsku bezbednost suočavaju pri primeni plana reakcija u slučaju incidenata utiču i na usaglašenost kompanija sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Gotovo polovina ispitanika (46%) kaže da njihove organizacije tek treba da ostvare punu usaglašenost sa uredbom GDPR iako će uskoro biti godinu dana od donošenja ovog zakona.

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply