Više od 20 novih patenata kompanije Kaspersky Lab

0

14/11/2014 –

Kako bi se efikasno izborili sa zlonamernim softverima, stručnjaci iz kompanije Kaspersky Lab neprestano razvijaju nove alate koji koriste naprednu tehnologiju. Neki od alata su visokospecijalizovani dok drugi mogu biti korišćeni za sve proizvode. Jedna od najinteresantnijih razvijenih tehnologija jeste sistem i metoda za dinamičko generisanje antivirusnih baza podataka, koji čine deo većine proizvoda kompanije (patent je prijavljen pre tri i po godine, ali je patent USPTO počeo da biva primenjivan tek u trećem kvartalu ove godine).

Patent omogućava generisanje antivirusnih baza podataka na osnovu parametara računara pojedinačnih korisnika. Tehnologija radi na sledeći način: bezbednosno rešenje prikuplja informacije o sistemu i formuliše filtere koji mogu da štite baze podataka od svih pretnji za koje je poznato da ne mogu da štete korisniku ovog sistema, kao i da isključuju podatke namenjene neaktivnim podsistemima. Ovo smanjuje obim apdejtova, što čini proces preuzimanja podataka bržim i značajno poboljšava performanse i efikasnost rešenja zbog toga što manja baza znači kraće vreme za procesuiranje.

Neke tehnologije su patentirane gotovo istovremeno u Rusiji i SAD-u. Na primer, patent pokrenut u trećem kvartalu – sistem i metod za obavljanje administrativnih zadataka na mobilnim uređajima – odobrile su i Kancelarija za patente i žigove SAD-a i Federalni zavod za intelektualnu svojinu Ruske Federacije. Ova inovacija unapređuje efikasnost rukovanja mobilnim uređajima kroz identifikovanje najefikasnijih metoda od svih koje uređaj podržava.

Takođe, kompanija Kaspersky Lab je dobila odobrenje za sledeće USPTO patente:

• Sistem za trajno brisanje fajlova koji omogućava dinamičko generisanje algoritma koji briše fajlove na osnovu njihovih pojedinačnih parametara. Ovaj pristup omogućava da bude pronađena optimalna ravnoteža između pouzdanosti i brzine kada se trajno brišu fajlovi. Tehnologija je integrisana u proizvodu Kaspersky PURE.

• Automatska analiza sigurnosnih incidenata u kompjuterskim mrežama može da ustanovi uzroke IT sigurnosnih incidenata kao i da automatski preuzme mere za eliminisanje njihovih posledica i spreči slične incidente na drugim kompjuterima u mreži. Ovaj dizajn biva uspešno korišćen za zaštitu korporativnih IT infrastruktura.

• Sistem i metod za kontrolu pristupa korisnika zaštićenim resursima korišćenjem provere autentičnosti na više nivoa jeste izum koji koristi bežični transponder kao dodatni faktor provere autentičnosti, to jest, provera je moguća samo ako je uređaj u dometu transpondera. Trenutno ovu tehnologiju testiraju u nekoliko prototipa budućih rešenja.

• Automatska analiza dozvole za korišćenje softvera u kompjuterskoj mreži jeste sistem koji sprečava višestruko korišćenje softverskog licencnog ključa. Ova tehnologija omogućava razmenu informacija o licencnim ključevima između kompjutera na mreži i pravi tabelu aktivnih kompjuterskih aplikacija povezanih sa ovom licencom. Ako više kompjutera, nego što je dozvoljeno licencom, koristi ključ, sistem šalje upozorenje u obliku notifikacije da previše ključeva biva istovremeno korišćeno. Ova tehnologija kompanije Kaspersky Lab biva korišćena za rešenja za pojedinačne i korporativne korisnike.

• Sistem i metoda za adaptivnu kontrolu radnji korisnika na osnovu ponašanja korisnika jeste tehnologija koja biva korišćena za adaptivno podešavanje funkcija Roditeljske kontrole. Na primer, može da ograniči prava korisnika u vezi sa brojem pokušaja pogađanja šifre za nalog administratora. Takođe, može da prilagodi prava korisnika na osnovu promena u nastavnom programu deteta ili saveta trećih lica (kao što su nastavnici). Tehnologija će biti korišćena u Roditeljskoj kontroli koja je integrisana u rešenja kompanije Kaspersky Lab.

• Višeplatformski operativni konfigurator za računarske uređaje jeste tehnologija za centralizovani menadžment podešavanja bezbednosnih sistema instaliranih na nekoliko korisničkih uređaja. Tehnologia dozvoljava korisnicima da zadaju globalne zadatke pre nego da podešavaju individualne module. Koriste je u daljinskim sistemima za bezbednosna rešenja.

• Sistem i metoda za automatsku konfiguraciju paketa za instalaciju softvera jeste sistem za unapređivanje bezbednosti instaliranja konfigurisanih paketa za instalaciju. On proverava autentičnost korisnika i verifikuje konfiguraciju uređaja. Procesi instalacije mogu biti uspešno završeni jedino ako je korisnik prošao proveru autentičnosti i ako se konfiguracija uređaja podudara sa parametrima paketa za instalaciju. Oavj izum bi trebalo da bude integrisan u buduća rešanja za korporativne korisnike kompanije Kaspersky Lab.

Kompanija Kaspersky Lab ima obiman portfolio patenata. Od oktobra 2014, kompanija poseduje 248 patenata odobrenih u Rusiji, SAD-u, Evropskoj uniji i Kini. Nadležni organi trenutno pregledaju sledećih 290 aplikacija za patente.

Share.

Leave A Reply