Uvodnik IO 179

0

IT je u poslednjih par godina doživeo neverovatne promene kao i ubrzanja. Neverovatno kompleksan svet tehnologija i njihov razvoj se više ne mogu zaustaviti, tako da na temeljima onih koje smo tek prihvatili nastaju nove i nove, na kojima opet nastaje jedan novi svet tehnologija, i tako u beskraj. U ovom izdanju „Internet ogledala” želimo da vas, kroz sjajan tekst naše urednice Vesne Kovačević, upoznamo sa Fog computingom, koji je takođe poznat i kao fog networking ili fogging, a u svojoj osnovi predstavlja decentralizovanu računarsku infrastrukturu u kojoj su podaci, skladište i aplikacije distribuirani na najlogičnije, efikasno mesto između izvora podataka i clouda. Fog computing u suštini produžava cloud computing i servise do ivice mreže, donoseći prednosti i moć clouda bliže mestu gde se podaci stvaraju i kasnije aktiviraju, kaže jedna od sažetijih definicija fog computinga, data na sajtu Tech Targeta.

U svom istraživanju Deloitte poziva kompanije da detaljno razmotre svoju organizacionu strukturu, talente i strategiju kako bi bile u korak sa digitalnom disrupcijom. Ovo istraživanje će pokazati da, kako kaže Žarko Mijović, partner u Deloitteu zadužen za razvoj talenata, “tehnologija napreduje takvom brzinom da ove inovacije u potpunosti transformišu način na koji živimo, radimo i komuniciramo“, i da je digitalna revolucija promenila pravila poslovanja, te s stoga “organizacije treba u potpunosti da promene svoj mentalni sklop i način ponašanja kako bi mogle da vode, organizuju, motivišu, rukovode i angažuju radnu snagu 21. veka, ili rizikuju da zaostaju za drugima.“

Još jedno istraživanje, urađeno od strane Globalnog centra za digitalnu poslovnu transformaciju (The Global Center for Digital Business Transformation) , predstavlja nalaze generisane među više od 1.000 rukovodilaca u 20 različitih sektora. Ono nam jasno pokazuje da su lideri, u turbulentnim vremenima, uhvaćeni u vrtlog tehnoloških promena, koji vuče cele industrije i stvara poremećaj neviđenih razmera. Neverovatnih 92% lidera je reklo da oseća efekte digitalne disrupcije, zajedno sa jednom trećinom onih koji ocenjuju uticaj digitalne disrupcije na njihove kompanije kao “veoma značajan”.

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

 

Share.

Comments are closed.