Uklanjanje ograničenja u trgovini uslugama na Zapadnog Balkanu zahvaljujući CEFTInom Dodatnom protokolu 6

0

CEFTA i Privredna Komora Srbije predstavile Dodatni protokol 6 o trgovini uslugama

Privredna komora Srbije kao jedna od šest privrednih komora osnivača Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, zajedno sa CEFTA sekretarijatom organizovale su radionicu na temu CEFTA Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama, sa akcentom na to šta protokol tačno predviđa, koje prednosti donosi za privredu Srbije i regiona i kako može doprineti uspešnijem kreiranju zajedničkog regionalnog tržišta na Zapadnom Balkanu.

Dodatni protokol 6 predstavlja sveobuhvatni okvir za trgovinu uslugama u regionu i pravljen je prema Opštem sporazumu o trgovini uslugama (GATS). Protokol se posebno fokusira na ograničenja pristupa tržištima i ograničenja koja se povezuju sa diskriminacijom stranih preduzeća u odnosu na domaća. U preko 100 različitih sektora, CEFTA strane su se obavezale da ne uvode, ili ako već postoje da uklone, ograničenja pristupu tržištu, kao i da obezbede isti tretman za domaće pružaoce usluga i one iz drugih strana CEFTA sporazuma. Osim ovih odredbi, Protokol obezbeđuje i okvir za rad na daljem uklanjanju barijera, posebno u oblastima osetljivim za privredu kao što su: licence, dozvole, profesionalne kvalifiakcije.

U tom smislu, Protokol uvodi obavezu da se uklone ograničenja u trgovini usluga i pruža garanciju da se ograničenja neće uvoditi u budućnosti između strana iz CEFTA sporazuma, što je posebno od koristi:

  • privrednicima koji svoje usluge pružaju potrošaćima na drugim CEFTA tržištima, bez fizičkog prisustva,
  • kada potrošač putuje iz jedne u drugu stranu CEFTA sporazuma kako bi dobio uslugu
  • Kada se usluga pruža kroz ćerku kompaniju ili predstavništvo na drugom CEFTA tržištu
  • Kada se privremeno šalju fizička lica sa jednog na drugo CEFTA tržište da isporuče

„Zahvaljujući Dodatnom protokolu 6 o trgovini uslugama (DP6), unapređen je sistem slobodne trgovine u  CEFTA sporazumu, koji je sada proširen i na sektor usluga. Protokol u principu obavezuje Strane da ne uvode ograničenja pristupu tržištu i da firme iz drugih strana CEFTA sporazuma tretiraju kao domaće. Dodatno, Protokolom se otvaraju mogućnosti za uklanjanje konkretnih barijera u budućnosti. Verujemo da će se ova mera doprineti osnaživanju ekonomske saradnje i stvaranju zajedničkog tržišta na Zapadnom Balkanu, i na taj način direktno poboljšati uslove poslovanja svim privrednim subjektima o ovom regionu“ – izjavio je Zdravko Ilić, stručnjak za trgovinu uslugama, iz CEFTA Sekretarijata.

O važnosti donošenja i primene Dodatnog protokola 6 na radionici je govorio i Ivan Marković iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije, koji je napomenuo da je Srbija, kada je trgovina uslugama u pitanju, vrlo konkurentna, a da će Dodatni protokol 6 doprineti daljoj liberalizaciji trgovine uslugama.

„Naš izvoz u svetu u 2020. godini iznosio je 6,2 milijarde evra, a ostvarili smo suficit od 1,1 milijarde evra. U isto vreme u CEFTU smo izvezli usluge u vrednosti od 540 miliona evra i ostvarili suficit u vrednosti od 140 miliona evra. Liberalizacija trgovine uslugama je od izuzetnog značaja za privredu Srbije. Ipak, tu ima još dosta posla da se radi kako bismo povećali izvoz i trgovinu uslugama u okviru CEFTE i da bismo imali značajne koristi od Protokola 6“ – istakao je Marković.

Marko Mandić, rukovodilac Centra za Komorski investicioni forum (KIF) Zapadnog Balkana PKS, istakao je važnost Dodatnog protokola 6 i posebno ukazao na dve platforme razvijene unutar KIF-a koje su nedavno su objavljene. To su Baza dobavljača za proizvodni i uslužni sektor, namenjena povezivanju kompanija ali i predstavljanja kompanija partnerima u EU, i Platforma za davanje informacija od koristi kompanijama.

CEFTA (engl. Central European Free Trade Agreement, CEFTA) je regionalni trgovinski sporazum koji je znatno unapredio i podstakao trgovinu na Zapadnom Balkanu delujući i kao katalazitor za inicijative koje teže produbljivanju ekonomske saradnje i stvaranju zajedničkog tržišta u ovom regionu.   

CEFTA Dodatni protokol 6 o trgovini uslugama je usvojen 2019. godine, a stupio je na snagu 11. januara 2021. godine. Ovaj dokument je proširio princip slobodne trgovine unutar CEFTA i na uslužni sektor.

Share.

Leave A Reply