U ime svih korisnika SBB-a koji su odabrali „e-račun“

0

Zajedničkom akcijom kompanije SBB i JP „Srbijašume“, sa 2000 sadnica belog jasena na površini od jednog hektara, pošumljen je šumski park „Stepin lug“, koji se prostire na teritoriji opština Voždovac i Zvezdara. Akcija ozelenjavanja ovog lokaliteta realizovana je u ime svih korisnika SBB-a koji su odabrali „e-račun“ i tradicionalni način primanja papirnih računa zamenili elektronskim, ali i ekološki održivijim.

Kompanija SBB akcijom pošumljavanja nastoji da motiviše i ostale korisnike da pređu na „e-račun“ i tako doprinesu očuvanju i zaštiti životne sredine. Reciklažom samo jedne tone papira sačuva se u proseku 17 stabala.

Sa leva - Goran Trivan gradski sekretar i Srdjan Radic direktor  Direkcije za marketing i prodaju SBB-a„Pošumljavanjem „Stepinog luga“ želimo da doprinesemo tome da dišemo čistiji vazduh i uživamo u još jednoj zelenoj oazi. Svojim postupcima svako od nas može da utiče na očuvanje šuma, a prelazak na „e-račun“ je upravo jedan od njih.“ – istakla je Jovana Lukić, direktorka korporativnih komunikacija kompanije SBB.

Pošumljavanje „Stepinog Luga“ je od višestrukog značaja za Beograd. Jedan hektar šume godišnje u proseku veže 15 tona ugljendioksida, oslobodi 11 tona kiseonika i filtrira 50-70 tona prašine.

Šumovitost Beograda je nešto više od 15%, a Srbije oko 30%. U interesu svih sugrađana, kao i građana Srbije, je da se šumovitost planski uvećava, da se stanje šuma najpre očuva, ali i da se iz godine u godinu  unapređuje. Upravo zato je od velike važnosti današnja akcija pošumljavanja sa kompanijom SBB, jer veliki broj sadnica umnogome doprinosi unapređenju kvaliteta životne sredine.“ – istakao je Božidar Milovanović, zamenik izvršnog direktora Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine „JP Srbijašume“.

U akciji pošumljavanja Stepinog luga učestvovao je i gradski sekretar za zaštitu životne sredine Goran Trivan, kao i urednica i voditeljka Minja Miletić i Andrej Maričić, autor i voditelj dokumentarno televizijskog serijala „Život sa prirodom“.

Sa leva - Goran Trivan Bozidar Milovanovic Jovana Lukic

O „Stepinom lugu“

Gazdinska jedinica „Stepin lug“ jedna je od zelenih oaza Beograda, udaljena od centra grada svega 13 km. Površina ove gazdinske jedinice je 478,16 ha. Najzastupljnjenije listopadne vrste drveća su lipa, bagrem, beli jasen, javor, kitnjak, crveni hrast, grab i ostali, a od četinarskih vrsta.

kedar, duglazija, crni bor, borovac itd. Ova šuma je „domaćin“ i mnogim životinjskim vrstama, kao što su zec, fazan i divlja svinja. Kao šuma posebne namene, ona mami mnoge posetioce da se rekreiraju ili pasivno uživaju u ovoj „fabrici kiseonika“.

Minja Miletic

Share.

Comments are closed.