Studija slučaja: Oracle Exadata – rešenje za Turkcell

0

Turkcell je vodeći turski mobilni operator. Rangira se kao treći u Evropi i šesnaesti u svetu po broju pretplatnika. Svakog dana Turkcellova mreža obradi oko 1,5 milijardi CDR zapisa, koji čine osnovu za kritične poslovne izveštaje koje koriste timovi u finansijama, marketingu i drugim delovima kompanije. Količina podataka kojima upravlja kompanija je ogroman preko 500 TB i to sa tendencijom rasta. Osnovni izazov je bio kako da ogromna količina podataka ne uspori isporuku kritičnih poslovnih izveštaja. Turkcell je pronašao rešenje u Oracle Exadata platformi koja korišćenjem inovacija u skladištenju podataka radikalno ubrzava sistem i smanjuje troškove. Dodatne uštede postignute su kroz niže troškove energije ostvarene kroz konsolidaciju infrastrukture…

Nakon prelaska na Oracle Exadata platformu, Turkcell je skratio vreme odgovora na upite deset puta, eliminišući duga čekanja za korisnike, uz istovremeno smanjenje veličine repozitorijuma podataka za osam puta, korišćenjem tehnika kompresije podataka. Migracija na Exadata platformu ne zahteva izmene interfejsa, pa je omogućila Turkcellu da konsoliduje hardversku infrastrukturu i obezbedi skalabilno okruženje koje može da prihvati budući rast.

Mainstay Partners procenjuje da će se ulaganje u Oracle Exadata isplatiti u roku od 30 meseci i da će postići ROI od najmanje 25% u periodu od tri godine.

Turkcell će ostvariti dodatne uštede od niza drugih poboljšanja, uključujući efikasnije korišćenje prostora na diskovima, veću produktivnost korisnika i kraće vreme implementacije sistema…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply