Stručne obuke u Trening centru kompanije Ingram Micro tokom februara

0

Ovogodišnja serija obuka Trening centra Beograd kompanije Ingram Micro, započeta  krajem januara, u februaru hvata pravi zamah, pa oni koji žele svoje umeće da unaprede i nadograde ga novim znanem koje mogu odmah primenit, ili da uzmu sertifikat nekog od poslovnih giganta kao što su IBM, Oracle, Check Point, Veritas, Veeam, VMware ili Kaspersky, imaju priliku da to urade već na nekoj od narednih obuka. A za februar planirane su stručne obuke za Kaspersky Endpoint Security and Management, VEEAM Certified Engineera (VMCE), Veeam Certified Architectu (VMCA), Check Point Cerified Security Experta (CCSE), te zagrafičke dizajnere.

Kaspersky Endpoint Security and Management

Za ovaj kurs u Trening centru Beograd su odvojili 6. i 7. februar 2024. godine.
Kurs je namenjen klijentima i partnerima koji žele da imaju sertifikaciju ili resertifikaciju za KL 002.11.1, pa ova dvodnevna obuka upravo priprema polaznike za ovo polaganje.

Kurs obuhvata osnove od instaliranja do podešavanja i upravljanja Kaspersky Endpoint Securitya.
Podešavanja polisa i zadataka u Kaspersky Endpoint Security Centru pokriveni su kroz praktične primere, a polaznicima se prenose trenutne empirijske vrednosti „iz prakse praksi“.

Nakon završetka kursa, polaznici će biti u stanju da planiraju, implementiraju i upravljaju bezbednosnim izazovima koji ih očekuju u mreži. Polaznicima su obezbeđeni alati koji mogu biti veoma korisni za dijagnostiku.

Preduslov za pohađanje ovog kursa je osnovno poznavanje Windows operativnog sistema i IT Securitya.

Sveobuhvatan program kursa podeljen je u nekoliko celina (Instalacija, Upravljanje zaštitom, Kontrola, Održavanje), a dopunjavaju ga brojne laboratorijske vežbe (instalacija Kaspersky Security Centra, instalacija Kaspersky Endpoint Securitya, instalacija Kaspersky Endpoint Security za Windows na mobilnom telefonu, kreiranje i upravljanje strukturom kompjutera, konfigurisanje Anti-Virus fajla, konfigurisanje zadataka za pretragu virusa, konfigurisanje izuzetaka za foldere, konfigurisanje izuzetaka za Web Anti-Virus, konfigurisanje Mail Anti-Virusa, konfigurisanje Network Attack Blockera, konfigurisanje zaštite protiv ransomwarea, konfigurisanje firewalla za kompjutere van kancelarije, konfigurisanje izuzetaka od Self-Defensea, konfigurisanje zaštitnih lozinki za Kaspersky Endpoint Security, konfigurisanje kontrole pokretanja aplikacija, blokada pokretanja programa na mreži, odbijanje pristupa USB Flasheva, podešavanje dozvola za prenosne medije, konfigurisanje Web Controle, konfigurisanje dashboarda, konfigurisanje pomoćnih alata, prikupljanje tragova, Backup i Restore u Kaspersky Security Centru).

Obuka se obavlja u prostorijama Ingram Micro Trening centra Beograd, od 9 do 17 časova, a polaznici dobijaju potrebnu literaturu u vidu autorizovanog materijala u .pdf formatu.

VEEAM Certified Engineer (VMCE)

Veeam Certified Engineer (VMCE) je stručna obuka za inženjere fokusirana na stvaranje, implementaciju i optimizaciju Veeam rešenja.

Ova trodnevna obuka na engleskom jeziku, koja će ovog puta biti upriličena od 19. do 21. februara, odvija se pod vođstvom intruktora, u Veeam autorizovanim trening centrima širom sveta.

Program pruža napredna znanja o Veeam softveru i tehnologijama sa kojima je u interakciji. Svaki modul se sastoji od predavanja i praktičnog dela, koji omogućavaju polazniku da se upozna sa tehnologijom i njenom konfiguracijom, a zatim i da primeni to znanje u laboratoriji kroz situaciju iz realnog života.

Veeam proizvodi najbolja Availability rešenja u industriji, fokusirana na virtuelne sisteme. VMCE Sertifikat je dokaz da inženjer poseduje neophodan nivo stručnosti da pravilno instalira, konfiguriše i upravlja Veeam Availability Paketom V10. Za IT profesionalce koji žele da povećaju produktivnost, smanje operativne troškove i ostvare lični napredak u karijeri, VMCE v10 kurs je pravi izbor.

VMCE ispit se sastoji od 50 pitanja iz svake oblasti obuhvaćene obukom. Polaže se elektronskim putem u Pearson VUE centru. Potrebno je minimum 70% tačnih odgovora da bi se položio ispit.

Kurs je namenjen sistem Inženjerima/Administratorima, kao i Pre-Sales / Post-Sales / Arhitektama / Konsultantima, ali i svakom specijalisti informacionih tehnologija koji želi da postane priznati stručnjak u IT industriji za Veeam softverska rešenja.

(Više informacija o VMCE Sertifikatima baziranim na trenutnoj verziji VMCE programa možete dobiti na https://www.veeam.com/vmce-training.html)

Preduslov za pohađanje ovog kursa je posedovanje osnovnog znanja o virtualizaciji, backupovanju i oporavku podataka i sistema, a preporučljivo je pogledati tehnički online kurs Veeam Univerziteta (https://www.veeam.com/university.html) – za krajnje korisnike ili Veeam ProPartners za partnere Veeama.

VMCE Serifikat je odlična investicija za IT profesionalce koji žele da povećaju produktivnost, smanje operativne troškove, ostvare lični napredak i dobiju priznanje od strane poslodavca i klijenata. Po završetku VMCE kursa polaznici će poznavati sve funkcionalnosti Veeam softvera, moći će da efikasnije identifikuju i rešavaju probleme, a biće i prepoznati kao stručnjaci za Veeam softver na tržištu i time se izdvojiti od konkurencije.

Program je kreirao i zajednicu Veeam stručnjaka čiji su članovi pohađali VMCE kurs i položili ispit, što svakako predstavlja jedan od benefita za polaznike, a kao Veeam Sertifikovani inženjer dobićete i telefonsku podršku bez čekanja – direktan pristup podršci za kritične situacije na licu mesta, oznaku eksperta za profesionalne servise i dozvolu za korišćenje VMCE logoa.

Program obuke obuhvata složene celine naslovljene kao: Introduction (Uvod),
Building Backup Capabilities (Izgradnja mogućnosti rezervnog kopiranja), Restoring from Backup (Vraćanje iz rezervne kopije), Backup Copy Jobs (Poslovi kopiranja backupa), Replication (Replikacija), Failover, Advanced Repository Capabilities (Napredne mogućnosti spremišta), Testing Backup and Replication (Testiranje rezervnih kopija i replikacije), Veeam Backup Enterprise Manager, Veeam ONE
i Support (Podrška).

Veeam Certified Architect (VMCA)

VMCA sertifikat je najviši nivo Veeam sertifikacije i potvrđuje da neko poseduje visok nivo tehničkih i poslovnih veština za dizajniranje složenih Veeam implementacija na nivou preduzeća. Na putu da se postane Veeam Certified Architect treba preduzeti određene korake, od kojih je prvi pohađanje dvodnevnog kursa Veeam Backup & Replication v11: Architecture and Design, fokusiranog na podučavanje IT profesionalaca kako da efikasno projektuju Veeam rešenje kroz postizanje tehničke izvrsnosti prateći Veeam Architecture Metodologiju koju koriste i arhitekti Veeamovih sopstvenih rešenja.

Ovaj kurs Ingram Micro Trening centar organizuje 22. i 23. februara. Tokom ta dva dana polaznici će istraživati ciljeve prikupljanja zahteva i procene infrastrukture i koristiti te informacije za dizajniranje Veeam rešenja u okviru timskih vežbi. Takođe će analizirati konsideracije prilikom pretvaranja logičkog dizajna u fizički dizajn i opisati obaveze prema implementacionom timu koji će implementirati taj dizajn. Ostale pokrivene teme će uključivati uticaj bezbednosti, upravljanja i validacije prilikom projektovanja Veeam rešenja i to kako ih ugraditi u celokupni dizajn.

Polaznici treba da očekuju da će doprineti timskim vežbama, predstaviti dizajn i braniti donošenje odluka.

Cilj kursa je da, u idealnom slučaju, polaznici dobiju veliko komercijalno iskustvo sa Veeamom i široku sferu tehničkog znanja o serverima, storidžu, mrežama, virtuelizaciji i cloud okruženjima.

Nakon završetka ovog kursa polaznici bi trebalo da budu kadri da dizajniraju i projektuju Veeam rešenje u stvarnom okruženju, opišu najbolje prakse, ocene postojeću infrastrukturu i procene poslovne/projektne zahteve, identifikuju relevantne infrastrukturne metrike i izvrše određivanje veličine komponenti (storidž, CPU, memorija), da obezbede smernice za implementaciju i testiranje u skladu sa dizajnom, kao i da na inovativan način rešavaju izazove dizajna i bolne tačke, usklađujući odgovarajuće Veeam Backup & Replication funkcionalnosti sa zahtevima.

Sledeći korak je zakazivanje ispita, a oni koji ga polože (prolazni rezultat za VMCA je 70%) dobiće sertifikat o tome i prioritetni pristup tehničkoj podršci.

Check Point Certified Security Expert (CCSE)

Ingram Micro Beograd kao Value Added Distributor (VAD) i autorizovani Check Point trening centar (ATC) podržava program autorizovanih obuka i redovno prenosi iskustvo i znanje iz oblasti Check Point tehnoloških rešenja.

Prvi put ove godine, od 27. do 29. februara, biće upriličena obuka za Check Point Cerified Security Experta, započinjući ciklus kurseva koji polaznicima širom otvaraju vrata za upoznavanje sa proizvodima i rešenjima renomirane izraelske kompanije.

Ovaj napredni trodnevni kurs uči polaznike da naprave, modifikuju, primene i rešavaju probleme R81.10 Check Point Security Systemsa na GaiA operativnom sistemu, dok ih praktične laboratorijske vežbe obučavaju kako da otklone greške u firewall procesima, optimizuju performanse VPN-a i nadograde Management Servers.

Konkretno, polaznici uče kako da naprave rezervnu kopiju svog R81.1 Security Gatewaya i Management Servera; kako da naprave, testiraju i rešavaju probleme klasterizovanog Security Gatewaya; kako da nadograđuju Management Server i rešavaju probleme u vezi njega; konfigurišu i održavaju rešenja za akceleraciju bezbednosti, kao i kako da upravljaju, testiraju i optimizuju korporativne VPN tunele.
Preduslovi za pohađanje ovog kursa su završen kurs administracije bezbednosti (Security Administration Course) ili CCS sertifikat (R80 ili noviji), veštine potrebne za Windows Server, UNIX i umrežavanje i iskustvo sa TCP/IP, kao i upravljanje sertifikatima i administriranje sistemima.

Višestruki benefiti koje polaznici ostvaruju ovom obukom, pored ostalog, odnose se i na osposobljavanje za izgradnju, testiranje i rešavanje brojnih scenarija primene, mogućnost primene saveta insajdera za rešavanje problema sa Check Point Security sistemima, praktikovanje naprednih tehnika nadogradnje, migriranje na clustering security rešenje, kreiranje događaja za izveštavanje o usklađenosti, te upravljanje internim i eksternim pristupom korporativnim resursima.

Grafički dizajner

U periodu od 26. februara do 18. marta, ponedeljkom, sredom i petkom, Trening centar kompanije Ingram Micro organizovaće i kurs za grafičke dizajnere, gde će polaznici imati priliku da se obuče za rad u grafičkim programima Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i Adobe InDesign, koji su osnovni alati za pripremu za štampu i veb dizajn.

Adobe Illustrator je softver koji služi za dizajn i vektorsko crtanje, uz pomoć kojeg se radi priprema za štampu, izrađuju logotipi u vektorima, te priprema dizajn za štampu.
Photoshop je danas sinonim za obradu fotografija, a formatiranje slika, određivanje veličina i rezolucija, optimizovanje i mapiranje, rad sa slojevima i maskama, sa alatima i filterima, te obrada i retuširanje fotografija samo su neke od brojnih korisnih mogućnosti koje ovaj program omogućava.

Adobe InDesign je nezamenljiv alat za prelom teksta, pripremu za štampu i izradu grafičkih publikacija.
Ovo je svakako jedan od onih kurseva koji polaznicima omogućava ulaz u svet IT poslovanja, a da bi ga pohađali od njih se očekuje da poznaju rad na računaru i da umeju da koriste Windows operativni sistem.

Kontakt

Više informacija o navedenim obukama zainteresovani mogu da dobiju od stručnog tima Trening centra Beograd putem e-maila trening-serbia@ingrammicro.com ili telefona 381 64 822 7568.

Naslovna fotografija: Gerd Altmann, Pixabay

Share.

Leave A Reply