Šta nas čeka sutra iz perspektive cyber sigurnosti – život u digitalno transformisanom svetu

0

Digitalna transformacija donosi brojne prednosti poslovanju, ali istovremeno uvodi i nove sigurnosne izazove. Kako se organizacije sve više oslanjaju na digitalne tehnologije, rastu i pretnje koje mogu narušiti njihovu kibernetičku sigurnost. Ove pretnje, iako na prvi pogled negativne, mogu služiti kao akceleratori usvajanja sigurnosne kulture u organizacijama.

Autor:Marko Gulan, Cybersecurity Consultant SEE, Schneider Electric

Jedna od ključnih pretnji koju je digitalna transformacija donela jeste sveprisutnost cyber napada. Napredne tehnologije, poput automatizacije poslovanja i veštačke inteligencije, omogućile su napadačima da razviju sofisticirane metode pristupa i iskorišćavanja slabih tačaka u sistemima. Ovi napadi mogu imati negativne uticaje na poslovanje, ali istovremeno podstiču organizacije da prepoznaju važnost sigurnosti i ulaganja u sigurnosne mere.

Osim toga, digitalna transformacija donela je i širenje napada putem interneta. Danas, poslovni entiteti su povezani na globalu i ovakva povezanost može biti podložna različitim vrstama napada. To znači da organizacije moraju dobiti uvid u sigurnosne rizike s kojima se suočavaju i preduzeti odgovarajuće korake kako bi ih smanjile. Ova svesnost može ih podstaći da izgrade sigurnosne politike i procedure, edukuju svoje zaposlene, te i da redovno proveravaju i ažuriraju svoje sigurnosne sisteme…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply