Sprovođenje prava intelektualne svojine u Srbiji – Srbija na svetskoj mapi

0

Povreda prava intelektualne svojine predstavlja rizik za zdravlje i bezbednost potrošača. Ima posledice po nacionalnu ekonomiju i vrlo često je povezana sa organizovanim kriminalom. Povodom obeležavanja Svetskog dana intelektualne svojine, 27. aprila, održana je konferencija, u organizaciji Ministarstva, trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Na konferenciji su predstavljene posledice falsifikovanja i piraterije, o kojima su diskutovali ugledni govornici iz Srbije i inostranstva. Konferencija je sastavni deo Tvinning projekta koji finansira Evropska unija „Sprovođenje prava intelektualne svojine“ sa budžetom od 1.300.000 €, a koji ima za cilj podršku srpskoj vlasti u jačanju kapaciteta u ovoj oblasti.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati studije o stanju u Srbiji, koja je sprovedena u okviru Tvinning projekta. Cilj ove studije jeste da proceni trenutni stepen falsifikovanja i piraterije u Srbiji, istakne trendove, identifikuje povezanost sa transnacionalnim organizovanim kriminalom i utvrdi da li postoje potencijalne pretnje društvu.

Uprava carina je, 2014. godine, zadržala 672.168 artikala zbog sumnje da se radi o povredi prava intelektualne svojine, uključujući 162.347 delova za mobilne telefone 106.433 igračke. Tokom istog perioda, Tržišna inspekcija zaplenila je 222.461 proizvod, uključujući 173.277 boca alkoholnih pića i 5.030 proizvoda za negu tela. Ovi proizvodi namenjeni za srpsko tržište predstavljaju očiglednu pretnju po zdravlje i bezbednost srpskog potrošača. Industrija pesticida ističe da je u jednom naletu stiglo 500 do 600 kilograma krivotvorenih pesticida, koji su mogli da unište biljke i oranice pretvore u neupotrebljivo zemljište.

Pojedini sektori su bili u mogućnosti da daju informacije o finansijskim posledicama krivotvorenja i piraterije. Poslovni softverski savez je ocenio da čak 69% softvera instaliranog na računare u Srbiji nema odgovarajuće licence i da je vrednost ovog piratskog softvera je 70 miliona američkih dolara.

Studija takođe zaključuje da je organizovani kriminal uključen u proizvodnju, uvoz i distribuciju na veliko falsifikovane i piratske robe.

Osim Tvinning projekta EU je donirala 1.500.000 € za kupovinu tri mašine za uništavanje falsifikovane robe. EU je takođe finansijski podržala kampanju podizanja svesti „Falsifikati koštaju više, kupujem originale!“ koji sprovode sektor tržišne inspekcije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Expertise France i koja ima za cilj jačanje svesti kod potrošača o rizicima kupovine falsifikovanih proizvoda.

Share.

Comments are closed.