Sophos Partner Roadshow:  Nove tehnologije – novi poslovni potencijali

0

Najveći godišnji događaj kompanije Sophos – Sophos Partner Roadshow nastavio je svoju ovogodišnju “turneju” skupom održanim u Zagrebu 4. oktobra.

Događaj namenjen partnerima ove renomirane kompanije, ali i onima koji žele to da postanu, bio je prilika za prisutne da jasnije sagledaju budućnost sajber bezbednosti, kao i da od međunarodnih i lokalnih stručnjaka nauče kako najbolje da zaštitite svoje klijente, ali i unapređuju vlastito poslovanje.

Kroz sadržajna predavanja članova Sophos tima, koje je na početku dešavanja predstavio Nebojša Stankić, Sophosov Senior Channel Account Executive za jugoistočnu Evropu, moglo se saznati koja su značajna tehnološka unapređenja implementirana u rešenja ove kompanije, na koje tehnologije se računa u budućnosti u zaštiti od sve dinamičnijih i sve sofisticiranijih pretnji, ali i koje su najefiksnije strategije za sticanje novih korisnika i kako partneri mogu maksimalno iskoristiti mogućnosti za povećanje i proširenje prodaje.

Mariusz Rzepka (Marius Zepka), jedan od senior menadžera za Istočnu Evropu, izrazio je zadovoljstvo prisutnošću kompanije u ovom regionu, gde je postignut rast od 40%, i proširenjem mreže partnera na 1750, pri čemu su u poslednje dve godine stekli 150 novih samo na Balkanu. Takođe je predstavio i regionalnu stratešku perspektivu kompanije, gde ključnu poziciju ima promocija sistema sinhronizovane bezbednosti, u kome zaštita krajnjih tačaka i mreža može funkcionisati kao jedan integrisani sigurnosni sistem, a reakcija na pretnje postaje prediktivna.

Održavanje zadovoljstva korisnika,  generisanje više projekata sa partnerima, stvaranje MSP i CSP kanala i pojednostavljivanje prodajnih napora takođe su visoko na listi Sophosovih prioriteta za naredni period.

Izmenjeni pejzaž pretnji zahteva drugačiji pristup bezbednosti. Sophos nudi zaštitu  sledeće generacije za mreže i krajnje tačke. Ispred kompanije, sa evolucijom i performansama ovih rešenja prisutne su upoznali Peter Škondro i Saša Fajfer.

Ovom prilikom partnerima je prezentovana i inspirativna studija slučaja – implementacija Sophosovog rešenja u srednjoj školi Vič u Ljubljani, gde su uz pomoć sinhronizovane bezbednosti pronađene nove pretnje, omogućena bolja transparentnost i postignuto lakše upravljanje bezbednošću.

Tome da se dan maksimalno iskoristi doprineli su i okrugli stolovi, gde su na pet punktova stručnjaci Sophosa davali dodatne informacije i instrukcije u vezi sa prodajnim projektima, licenciranjem, sertifikacionim treninzima, alatima za marketing; uživo demonstrirali kako Sophosova rešenja štite od najnovijih hakerskih napada i kako se koristi objedinjena konzola za upravljanje Sophosovim proizvodima, te objašnjavali strukturu i proces Sophos podrške. Po završenoj jednoj sesiji na određenu temu, zainteresovani su mogli da se premeste za sledeći sto, gde se obrađivala druga tematika, što je omogućilo da niko ne ostane uskraćen za korisna saznanja i da sva pitanja dobiju odgovor.

Bio je ovo vrlo sadržajan i edukativan skup. Uvereni smo da prenosimo stav predstavnika drugih partnerskih kompanija citirajući izjavu Stanislave Ilić iz novosadske kompanije Positive, koja kaže da je, posmatrano iz ugla partnera, vrednost ovakvih skupova već i “sama road mapa”, jer im upoznavanje sa onim šta će se dešavati omogućava da “predvide kakav nastup i kakve funkcionalnosti mogu da očekuju u budućnosti, da bi ih predstavili korisnicima”.

Tomislav Vince, direktor kompanije Finder  iz Zagreba, pak, kao posebnu vrednost ovakvih skupova ističe ostvarivanje ličnog kontakta sa ljudima iz Sophosa, koji se ne da zameniti bilo kakvom elektronskom komunikacijom.

Činjenica je da pretnje i napadi na sajber sigurnost postaju sve dinamičniji, te da se organizacije suočavaju sa problemom kako da se efikasno brane od visoko sofisticiranih napada. Zato su skupovi poput ovog od izuzetnog značaja, jer omogućavaju ažuriranje znanja, upoznavanje sa novim tehnologijama i učenje iz praktičnih primera.  A Roadshow u Zagrebu, pored ostalog, bio je i prilika da stručnjaci kompanije Sophos i predstavnici njenih partnera detaljno pretresu zajedničku strategiju i nove poslovne potencijale za budućnost.

Izveštava: Vesna Kovačević

Razgovore vodila: Nina Kovačević

Share.

Comments are closed.