Softver za vizuelizaciju i pametne mreže: Za smanjenje operativnih troškova

0

Instaliranje energetski efikasnog kompjuterskog hardvera je suštinski elemenat za bilo koju organizaciju koja pokušava da smanji potrošnju energije i emisiju štetnih gasova. Međutim, to nije cela priča – i nove tehnologije se razvijaju da bi pomogle daljem smanjenju štetnih uticaja na životnu sredinu. Na primer, softver za vizuelizaciju daje menadžerima data centara grafičku predstavu potrošnje energije koju je lako protumačiti i delovati u skladu sa njom. Štaviše, pametne mreže zasnovane na senzorima, koje aktivno prate i kontrolišu potrošnju energije, u budućnosti mogu da pruže još efektniji način optimizacije korišćenja energije u data centrima, pa i više od toga.

Unapređenje energetske efikasnosti tipičnog data centra zamenom kompjuterskog hardvera konsolidacijom i virtuelizacijom predstavlja dugačak proces. To je zato što organizacije mere životni ciklus hardvera i promene u strategijama implementacije u godišnjim iteracijama, a ne u periodima merenim nedeljama ili mesecima. U isto vreme raste pritisak koji vlasti, regulatorna tela i akcionari vrše na organizacije da poboljšaju uticaj na životnu sredinu. A unapređenje energetske efikasnosti još uvek može značajno da doprinese smanjenju operativnih troškova u još uvek problematičnim ekonomskim prilikama.

Od vizije do stvarnost

Bez obzira šta pokušavate da izmerite, standardni izveštaji sa činjenicama i ciframa ne olakšavaju uvek prepoznavanje najvažnijih informacija, niti daju tumačenje šireg konteksta. Kada je energetska efikasnost data centara u pitanju, mnoge organizacije čak ni ne prave standardne ili stalne izveštaje o energetskoj efikasnosti, čak ni o računima za potrošenu energiju ( Fujitsu’s ICT Sustainability Global Benchmark report, 2011). Softver za vizuelizaciju nadomešta upravo tu „nevidljivost“, otkrivajući mogućnosti za unapređenje energetske efikasnosti koje bi inače bile propuštene.

Softverski alat za simulaciju, kao što je jednostavni online simulator koji su razvili stručnjaci Fujitsuove laboratorije u Evropi, prepoznaje ove mogućnosti. Štaviše, nisu mu potrebne detaljne mape data centra da bi dobio precizan, delotvoran rezultat, već samo lista opreme koja je instalirana u data centru. Ovoj listi treba dodati i sve rashladne i klima uređaje, jer ove jedinice troše više energije nego računarska oprema. Softer koristi ove informacije da bi napravio vizuelne sheme koje simuliraju korišćenje energije tokom cele godine, čime se u obzir uzima i uticaj sezonskih, spoljašnjih varijacija temperature. Simulator takođe sugeriše i sva unapređenja koja se mogu primeniti, kao što je korišćenje različitih brzina hlađenja u klima uređajima, kao i potencijalne uticaje u smislu korišćenja energije u kilovatsatima. Jednostavnom predikcijom se onda dolazi do ukupnih ušteda na troškovima i proporcionalnim emisijama štetnih gasova. Studije slučaja potvrđuju da su ove simulacije u 98% slučajeva precizne.

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply