Schneider Electric pokreće program za provajdere IT rešenja koji će podstaći dodatne učestale prihode zahvaljujući uslugama upravljanja energijom

0

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, najavio je pokretanje Programa edge softverskih i digitalnih usluga koji obuhvata kompletan niz prednosti, alata i sertifikaciju koja provajderima IT rešenja omogućava da uspostave praksu obezbeđivanja usluga upravljanja energijom. Nastao kao odgovor na značajan rast u oblasti edge računarstva, ovaj novi program pomaže provajderima IT rešenja da ostvare dodatne učestale prihode kroz ponudu praćenja na daljinu i upravljanje fizičkom infrastrukturom duž cele mreže svojih klijenata korišćenjem EcoStruxure IT softverskih i digitalnih usluga Schneider Electrica. Ovaj novi Program softverskih i digitalnih usluga je deo nagrađenog mySchneider IT Solutions Partner Programa, ranije poznatog kao APC Channel Partner Program.

Gartner procenjuje da će do 2025. godine 75% podataka koje generišu kompanije biti kreirano i obrađeno van tradicionalnog, centralizovanog data centra ili klauda. Međutim, s obzirom da je edge infrastruktura geografski raspoređena, često bez IT podrške na licu mesta, ona neizbežno zahteva daljinsko praćenje i upravljanje. Time se otvaraju brojne mogućnosti za prodaju usluga upravljanja energijom. Bez obzira na to, danas samo 27% provajdera IT rešenja nudi usluge upravljanja energijom.

„Sve veće prisustvo edge računarstva predstavlja izuzetnu priliku za provajdere IT rešenja koji mogu da povećaju svoje učestale prihode prodajom usluga upravljanja energijom”, izjavio je Dejvid Teri, potpredsednik za IT kanale u Schneider Electricu Evropa. „Razvili smo sveobuhvatan program za partnere koji pojednostavljuje i skraćuje vreme potrebno da se uspostavi praksa usluga upravljanja energijom. To će partnerima omogućiti da odgovore na potrebe klijenata kroz efikasno praćenje i upravljanje edge lokacijama svojih klijenata, što se sada smatra ključnim prioritetom.”

U osnovne komponente Programa edge softverskih i IT usluga spadaju:

  • Doživotni popust – stalni finansijski benefit za provajdere IT rešenja koji ta sredstva mogu da ulože u poslovanje
  • Detaljan operativni elektronski vodič – „The Essential Guide to Growing Your Business with Managed Power Services”
  • Sertifikacija – edukativni kursevi sa ciljem proširivanja tehničkog i poslovnog znanja u vezi sa opcijama softvera i usluga za digitalno daljinsko praćenje
  • EcoStruxure IT softverske i digitalne usluge – pristup fleksibilnoj ponudi Schneider Electrica koja nudi napredno daljinsko praćenje 24 sata dnevno 7 dana u nedelji i podršku na daljinu/na licu mesta.

Business case za razvoj prakse usluga upravljanja energijom

Tokom prethodne decenije se tržište usluga upravljanja znatno proširilo i danas čini skoro 160 milijardi dolara IT prihoda koje ostvaruju provajderi IT rešenja. Uvođenjem prakse usluga upravljanja energijom provajderi IT rešenja mogu da ostvare nove prihode od praćenja i upravljanja elementima fizičke infrastrukture klijenata u njihovom edge okruženju. Tu spadaju uređaji koji se odnose na napajanje, hlađenje, fizičko okruženje i fizičku bezbednost. Uvođenjem usluga upravljanja energijom se zapravo ostvaruje 1,5 puta veći dodatni prihod tokom radnog veka datog uređaja. Isto tako, provajderi IT rešenja mogu da pomognu u jačanju otpornosti ovih lokacija kroz proaktivno održavanje i osvežavanje softvera kako bi se smanjili operativni troškovi za klijente.

U cilju kompenzovanja početnih troškova, Program edge softverskih i digitalnih usluga uključuje doživotni popust za klijente. Ova inicijativa je nastala na osnovu reakcija provajdera IT rešenja i nagrađuje mySchneider IT partnere za različite aktivnosti tokom celokupnog angažovanja sa klijentom, uključujući instalaciju, nadgledanje, servisiranje i ažuriranje uređaja infrastrukture klijenta.

Resursi koji IT partnerima pomažu da razviju svoje usluge upravljanja energijom

Program edge softverskih i digitalnih usluga obezbeđuje partnerima besplatan pristup resursima kao što su The Essential Guide to Growing Your Business with Managed Power Services, detaljan elektronski vodič koji omogućava nesmetan razvoj usluga upravljanja energijom. Program takođe nudi dva nova kursa za sertifikaciju, prilagođena partnerima bez obzira da li se bave prodajom softvera i usluga ili celokupnim praćenjem i upravljanjem uslugama. Obe sertifikacije za cilj imaju da prošire znanja partnera u oblasti usluga upravljanja energijom bez obzira na trenutni nivo poslovanja i kapaciteta.

Sertifikovani parteri imaju pristup posebnom iskusnom menadžeru za uspeh partnera koji će ih voditi kroz razvoj i skratiti vreme potrebno za ostvarivanje prihoda. Svi učesnici programa imaju pristup alatima i platformi za razmenu kompanije Schneider Electric, otvorenoj platformi koja povezuje stručnjake iz ovog sektora i tehnološke partnere u cilju poboljšanja konkurentne pozicije i poslovnih inovacija.

EcoStruxure IT softverske i digitalne usluge nude fleksibilnost i skalabilnost

EcoStruxure IT softverske i digitalne usluge pružaju fleksibilnost u upravljanju uslugama, što provajderima IT rešenja omogućava da obim svoje prakse proširuju po potrebi. Razvijene u sladu sa potrebama partnera, ove fleksibilne, prilagodljive usluge omogućavaju provajderima IT rešenja da vrše napredno daljinsko praćenje 24 sata dnevno 7 dana u nedelji i pružaju podršku na daljinu / na licu mesta, sa opcijom sopstvenog ulaganja u usluge ili angažovanja Schneiderovih stručnjaka u toj oblasti. Ponuda digitalnih usluga Schneider Electrica se zasniva na EcoStruxure IT platformi koja podržava uspešno instaliranje, praćenje i održavanje u edge okruženju. mySchneider provajderi IT rešenja mogu da odaberu i rasporede softverske i digitalne usluge tako da mogu da razviju rešenje koje najbolje odgovara njihovom poslovnom modelu i potrebama klijenata.

Za više informacija o Programu edge softerskih i digitalnih usluga provajderi IT rešenja mogu da posete stranicu programa.

The Essential Guide to Growing Your Business with Managed Power Services je dostupan danas.

Za više informacija o EcoStruxure IT softverskim i digitalnim uslugama posetite sajt.

Share.

Leave A Reply