Samo četiri zemlje Evropske unije konkurentne sa SAD na polju digitalizacije

0

U borbi protiv korona virusa digitalne tehnologije imaju jedinstvenu ulogu kako za neometano odvijanje svakodnevnog života, ekonomskih i društvenih aktivnosti, tako i u procesu oporavka industrije i preduzeća. Pandemija korona virusa je prelomna tačka za digitalizaciju i označava početak nove ere ubrzanog razvoja digitalnih tehnologija: ono šta je nekada bilo ‘lepo imati’ sada postaje neophodnost. Kompanije i organizacije koje žele da se razvijaju i postanu još otpornije u srednjem i dugoročnom periodu, verovatno će morati da se pozabave planom svoje digitalne transformacije kako bi ostale konkurentne u okvirima „nove realnosti“, pokazuje istraživanje EIB Grupacije.

Novi izveštaj Evropske investicione banke “Ko je spreman za novo digitalno doba? Podaci iz EIB-og istraživanja o investiranju” pregled je stanja digitalizacije u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama iz jedinstvene poslovne perspektive. Istraživanje sprovedeno na nivou kompanija pokazalo je da firme iz Evropske unije u većini sektora zaostaju za onima iz SAD-a. Izveštaj donosi i pregled izazova sa kojima se kompanije suočavaju u domenu uvođenja i investiranja u digitalne tehnologije. Posebna pažnja posvećena je pitanju pristupa menadžmenta procesu digitalizacije, stručnoj radnoj snazi i regulatornom okviru koji utiče na digitalizaciju evropskih i američkih kompanija.

“Ako bi evropski zakonodavci želeli da evropske kompanije postanu više digitalne, moraju da se pozabave strukturnim preprekama za investiranje u digitalizaciju. Zakonodavne aktivnosti treba da razviju mere kako bi se ubrzalo uvođenje digitalizacije. One podrazumevaju sofisticiranije menadžerske veštine i prakse, kojima bi se poboljšala stručnost zaposlenih kroz obuke i time olakšalo investiranje u nematerijalne resurse i digitalne tehnologije. Trenutna ekonomska kriza izazvana pandemijom Covid-19 može biti šansa da neke od ovih inicijativa izbiju u prvi plan”, smatra Debora Revoltella, glavni ekonomista EIB-a…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply