Regionalna Anti-korupcijska inicijativa: Od ćutanja do akcije!

0

Rezultati istraživanja EU pokazali su da skoro polovina građana ne zna kome da prijave korupciju, a samo 15% građana zna za pravila o zaštiti uzbunjivača u njihovoj zemlji. Slični rezultati istraživanja mogu se naći u Srbiji i regionu.

Građani su važni saveznici institucija, nevladinog sektora i medija u borbi protiv korupcije. Zagovaračke kampanje koje se realizuju putem informativno-edukativnih aktivnosti, predstavljaju kreativne i konstruktivne alate za motivisanje i angažovanje građana u cilju suprotstavljanja korupciji, poruka je sa Masterclass-a pod nazivom „From silence to action“ („Od ćutanja do akcije“), koji je za predstavnike institucija, medija i NVO, organizovao Sekretarijat Regionalne Anti-korupcijske inicijative (RAI) u saradnji sa komunikacijskom agencijom Via Media.

Mark Worth, RAI-ev ekspert za prava prijavitelja korupcije izjavio je: “Aktivisti civilnog društva i novinari su od suštinskog značaja u zagovaranju načina borbe protiv korupcije, jer mogu preneti pozitivne poruke široj publici. Saradnja između medija, civilnog društva i službenika u javnim institucijama je ključna za podizanje svesti javnosti o štetnosti korupcije. Ova saradnja doprinosi poverenju građana u institucionalnu borbu protiv korupcije”.

„Jedan od najefikasnijih alata za privlačenje pažnje šire javnosti, u kontekstu javnih, zagovaračkih kampanja, su kreativne kampanje, koje upućuju na problem, koji se tretira kampanjom iz sasvim neočekivanog ugla. Takve kampanje imaju moć da se izbore za trenutak pažnje, da informišu i probude javnost“, istakla je Elma Kadrić, strateški planer u agenciji Via Media govoreći o važnosti upoznavanja javnosti sa antikorupcijskim inicijativama putem uspešnih medijskih kampanja koje kao krajnji cilj mogu motivisati društvo na delovanje protiv korupcije.

Masterclass „From silence to action“ relizovan je u okviru projekta “Prekinimo ćutanje: Unapređenje politika i kulture prijavljivanja korupcije od strane uzbunjivača na Zapadnom Balkanu i u Moldaviji”, koji finansira Evropska Unija. Opšti cilj projekta je jačanje otpornosti društava Zapadnog Balkana i Moldavije kao i njihovih administracija na korupciju. Nakon Sarajeva i Beograda, Masterclass će u narednim mesecima biti održan u Podgorici, Prištini, Tirani, Skoplju i Kišnjevu.

Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) jejedinstvena međuvladina organizacija isključivo posvećena borbi protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi. RAI Sekretarijat radi na unapređenju regionalne saradnje i napora u borbi protiv korupcije osiguravajući zajedničku platformu za dijalog, razmenu znanja i najboljih anti-koruptivnih praksi u Jugoistočnoj Evropi. RAI okuplja devet država iz regiona, uključujući i Srbiju. Radi na unapređenju zaštite uzbunjivača putem boljih zakona i jačanjem kapaciteta institucija da ove zakone primene, u skladu sa Direktivom EU o zaštiti zuzbunjivača – prijavitelja korupcije, koja je stupila na snagu 2019. godine. Cilj projekta je i da informiše i edukuje širu javnost, a posebno mlade, o ključnoj ulozi koju uzbunjivači-prijavitelji korupcije igraju u borbi protiv korupcije, i o pravima i zaštiti koju uzbunjivači treba da imaju.

Share.

Leave A Reply