Raspisani konkursi iz oblasti javnog informisanja za 2023. godinu

0


Ministarstvo informisanja i telekomunikacija raspisalo je danas 9 konkursa u oblasti javnog informisanja za 2023. godinu, za koje je opredeljeno 310 miliona dinara.

Raspisani su konkursi za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio, televiziju, internet, štampane medije i servise novinskih agencija, zatim za elektronske medije čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, za proizvodnju medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina i sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom, kao i za projekte za unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda.

Konkursi su raspisani radi pružanja finansijske podrške proizvodnji medijskih sadržaja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, kao i za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda.
Konkursi su raspisan u periodu od 13. marta do 12. aprila 2023. godine, a rok za dostavu prijava za članove komisija za konkurse je 20 dana.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija poziva sva medijska i novinarska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursnih komisija kao i medijske stručnjake da se prijave za članove konkursnih komisija.

Odluke o raspodeli sredstava biće donete najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.
Detaljne informacije o konkursima i potrebni formulari nalaze se na linku.
Raspisani konkursi:

  1. Konkurs za sufinansiranje projekata, organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2023. godini
  2. Konkurs za sufinansiranje projekata, proizvodnje medijskih sadržaja za internet medije u 2023. godini
  3. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio u 2023. godini
  4. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija u 2023. godini
  5. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2023. godini
  6. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona u 2023. godini
  7. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televizije u 2023. godini
  8. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina u 2023. godini
  9. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2023. godini
Share.

Leave A Reply