Računarski oblak – savremena i štedljiva tehnologija

0

Kada se govori o novim informacionim tehnologijama, sve češće čujemo za Cloud Computing. I najbolji poznavaoci ove tehnologije se zamisle kada treba da prevedu ovaj termin. Iako ga je moguće prevesti kao „računarski oblak“, ipak ga je preporučljivo objasniti da bismo znali o čemu se radi. Osnovna ideja se sastoji u tome da će se u budućnosti informacione tehnologije tretirati kao usluga i ugovaraćete ih kao usluge za telefon, električnu energiju ili gas. Zašto?

Analogija se može naći u razvoju elektrana za proizvodnju električne energije.

Korišćenje računskih centara

Danas u Srbiji ima preko 2,5 miliona domaćinstava i da nema elektroenergetskog sistema svako domaćinstvu bi trebalo da ima svoju elektranu od 10 kW da bi zadovoljilo maksimalne potrebe u toku dana. Kada se to sabere, to bi bilo preko 25.000 MW, a kada bi i privreda imala svoje elektrane, to bi značilo da bi u Srbiji kapaciteti svih ovih elektrana iznosili preko 65.000 MW. Na sreću, za zadovoljenje svih energetskih potreba dovoljno je osam puta manje instalisanih kapaciteta koji dolaze iz elektrana širom Srbije zato što nije svima potrebna u isto vreme maksimala potrošnja.

Skoro svako preduzeće u Srbiji danas ima svoj data centar ili, kako se to ranije zvalo, ERC ili računarski centar koji je projektovan tako da zadovolji maksimalno očekivana opterećenja. Prosečno iskorišćenje data centara u radno vreme iznosi svega 17 %. Ako se uzme u obzir da data centar radi gotovo u praznom hodu u druge dve smene, tokom vikenda i praznika to iskorišćenje pada ispod 8%. Cifra koja se ulaže u preduzećima i institucijama u Srbiji u data centre je ogromna, a ukupno iskorišćenje je 12 puta manje od izgrađenog. Ako tome dodamo oko milion personalnih računara u domaćinstvima čije je iskorišćenje svega 6% i sličan stepen korisnog dejstva za blizu dva miliona računara u privredi i javnom sektoru slika je još drastičnija.

Upravo ova činjenica navela je nosioce razvoja IT industrije u svetu da nađe rešenje za ovaj problem. Ideja o koncentraciji računarskih kapaciteta na manji broj data centara koji bi bili dostupni uvek i na svakom mestu svim korisnicima nazvana je Cloud Computing ili računarski oblak. Ideja je da korisnici računarskih usluga ne moraju da imaju svoje data centre, već da koriste usluge provajdera ovih servisa, a da se stepen iskorišćenja resursa podigne na što veći nivo…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply