Program obuka Ingram Micro trening centra u oktobru

0

Ingram Micro doo Beograd, ovlašćeni trening centar vendora kao što su Oracle, Veeam, Kaspersky, Veritas i Check Point, Vmware, Radware, kontinuirano nudi širok spektar kurseva za unapređenje prodajnih i inženjerskih veština, kao i mogućnost za sticanja znanja i kompetencija potrebnih za rad sa najsavremenijim IT tehnologijama. Tako su i na programu Trening centra Beograd za oktobar obuke koje se odvijaju po zvaničnom ovlašćenom programu, koje vode iskusni instruktori koji poseduju bogato znanje iz svih domena.

Check Point Certified Security Administrator (CCSA)
Već na samom početku meseca (od 2. do 4. oktobra) biće organizovan trodnevni trening Check Point Cyber Security Administrator (CCSA) namenjen tehničkim licima, pa svi zainteresovani koji su propustili priliku da se prijave za njega u septembarskom terminu mogu to da učine sada.
Trening obuhvata instalaciju, postavljanje i upravljajnje Check Point softverskim rešenjima, a cilj mu je da polaznici postignu razumevanja osnovnih pojmova i steknu veštine neophodne za konfiguraciju Check Point Firewalla i Check Point Managementa.
Preduslovi za pohađanje ovog kursa su posedovanje osnovnog znanja o TCP/IP i poznavanje osnova Windowsa i UNIX-a, mrežnih servisa i korišćenje interneta.

Program kursa pokriva:

 • razumevanje koncepta Firewalla i razumevanje mehanizama koji se koriste za kontrolu protoka saobraćaja
 • opisivanje najvažnijih elemenata Check Point Unified Security Management Arhitekture
 • prepoznavanje odlika, funkcija i alata SmartConsole
 • razumevanje primene Check Point rešenja
 • opisivanje osnovnih funkcija Gaiae
 • opisivanje osnovnih elemenata Security Polise
 • razumevanje inspekcije saobraćaja Unified Security Polise
 • ulogu Administratora u kreiranju Management Polisa
 • backup tehnike
 • koncepte Layer Polisa
 • prepoznavanje i razumevanje Check Point bezbedonosnih rešenja i proizvoda, i kako rade da bi zaštitili mrežu
 • licenciranja Check Point rešenja
 • korišćenje alata dizajniranih za nadgledanje podataka, pronalaženje pretnji i poboljšanje performansi
 • korišćenje alata dizajniranih za brz odgovor i efikasne promene na Firewallu, tunelima, udaljenim korisnicima, protoku saobraćaja i drugim aktivnostima
 • razumevanje Site-to-Site i Remote Access VPN-a
 • analize i tumačenje VPN saobraćaja
 • definisanje Korisnika i Grupe Korisnika
 • upravljanje pristupom svih Korisnika
 • osnove ClusterXL tehnologije i prednosti korišćenja
 • periodičnu Administraciju

Obuka se realizuje se kroz niz pažljivo osmišljenih tema (Uvod u Check Point tehnologiju, Kreiranje polisa – ACL, Policy layers, Check Point bezbednosna rešenja i licenciranje, Monitoring saobraćaja, VPN, Upravljanje pristupom korisnika, Rad sa ClusterXL-om, Praktična implementacija).

Program kursa upotpunjavaju sadržajne laboratorijske vežbe.

Zainteresovani za ovaj kurs više informacija mogu dobiti putem kontakata trening-serbia@ingrammicro.com i Checkpoint-Serbia@ingrammicro.com.

Cisco Meraki DevNet Express Workshop
Cisco Meraki DevNet Express je dvodnevna praktična obuka koju vodi instruktor. Obuka obezbeđuje uvod u Meraki automatizaciju i programabilnost. Polaznici ovog kursa će naučiti kako da koriste version control management sa Gitom i GitHubom, da koriste Postman za interakciju sa Meraki API-jem, a Python za scripting i API interakciju, te da primene znanje na Meraki API-je za upravljanje, monitoring i analitiku.

Onima koji su zainteresovani za ovaj kurs Cisco preporučuje da pre njegovog pohađanja steknu određenja znanja i veštine kao što su osnovno poznavanje dizajna programa kodiranja sa fokusom na Pythonu, razumevanje korišćenja API-ja i tehničko razumevanje Meraki Cloud Arhitekture.

Prvog dana obuke, koja je zakazana za 5. i 6. oktobar 2023, na programu su uvod u kodiranje i API-je, uvod u Git, uvod u Python, osnove REST API-ja, postavljanje i provera laboratorijskog okruženja i praktična vežba, dok program za drugi dan obuhvata uvod u Meraki integracije, Meraki Dashboard API-je, Meraki Monitoring i Analytics integracije, Meraki External Captive Portal integracije i praktične vežbe.

Sve dodatne informacije o ovom kursu zainteresovani mogu da dobiju od tima za podršku putem emaila trening-serbia@ingrammicro.com, a na sajtu Ingram Microa moguće je registovati se za njega.

Check Point Certified Security Expert (CCSE)
Na agendi Trening centra Beograd za ovaj trening obeleženi su datumi 9, 10. i 11. oktobar.
Napredni trodnevni kurs uči polaznike da naprave, modifikuju, primene i rešavaju probleme R81.10 Check Point Security Systemsa na GaiA operativnom sistemu, dok ih praktične laboratorijske vežbe obučavaju kako da otklone greške u firewall procesima, optimizuju performanse VPN-a i nadograde Management Servers.
Konkretno, polaznici uče kako da naprave rezervnu kopiju svog R81.1 Security Gatewaya i Management Servera; kako da naprave, testiraju i rešavaju probleme klasterizovanog Security Gatewaya; kako da nadograđuju Management Server i rešavaju probleme u vezi njega; konfigurišu i održavaju rešenja za akceleraciju bezbednosti, kao i kako da upravljaju, testiraju i optimizuju korporativne VPN tunele.
Preduslovi za pohađanje ovog kursa su završen kurs administracije bezbednosti (Security Administration Course) ili CCS sertifikat (R80 ili noviji), veštine potrebne za Windows Server, UNIX i umrežavanje i iskustvo sa TCP/IP, kao i upravljanje sertifikatima i administriranje sistemima.

Višestruke koristi koje polaznici ostvaruju ovom obukom, pored ostalog, odnose se i na osposobljavanje za izgradnju, testiranje i rešavanje brojnih scenarija primene, mogućnost primene saveta insajdera za rešavanje problema sa Check Point Security sistemima, praktikovanje naprednih tehnika nadogradnje, migriranje na clustering security rešenje, kreiranje događaja za izveštavanje o usklađenosti, te upravljanje internim i eksternim pristupom korporativnim resursima.

Cisco Security DevNet Express Workshop
Za ovu radionicu rezervisani su datumi 12. i 13. oktobar 2023.
Reč je o dvodnevnom praktičnom treningu koji vodi instruktor i koji polaznike uvodi u automatizaciju i programabilnost Cisco Security proizvoda. Polaznici treninga će naučiti kako da koriste version control management sa Gitom i GitHubom, da upotrebljavaju Postman za interakciju sa Cisco Security API-jima, da koriste Python za skriptovanje i interakciju API-ja, te da primene znanje na Cisco Secure Endpoint API, Cisco Umbrella API, Cisco Secure Malware Analytics API, Cisco ISE API, Firepower FDM i FMC API za upravljanje i integraciju.
Program radionice za prvi dan predviđa uvod u kodiranje i API-je, uvod u Git, uvod u Python, osnove REST API-ja, postavljanje i proveru laboratorijskog okruženja i praktičnu vežbu, dok su drugog dana teme: Uvod u Cisco ISE API-je, Uvod u Cisco Threat Grid API, Uvod u Cisco Umbrella API i uvod u Cisco Firepower API.

Da bi mogli uspešno da savladaju program ove radionice, Cisco preporučuje da polaznici poseduju bazično znanje o dizajnu programa i kodiranju sa fokusom na Pythonu, kao i da razumeju korišćenje API-ja.

VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7
Petodnevni kurs VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7 biće održan od 16. do 20. oktobara. Kurs obuhvata intenzivnu praktičnu obuku koja se fokusira na instaliranje, konfigurisanje i upravljanje VMware vSpherea, koji uključuje VMware ESXi 7 i VMware vCenter Server 7. Kurs priprema polaznike za administriranje vSphere infrastrukture za organizacije bilo koje veličine, a predstavlja osnovu za većinu drugih VMware tehnologija u softverski definisanom data centru.
Kako je Trening centar Beograd kompanije Ingram Micro jedini akreditovani VMware trening centar u Srbiji, treninzi koji se održavaju u ovom centru preduslov za polaganje ispita koji omogućavaju sticanje zvaničnih VMware sertifikata. Tako se završavanjem ovog kursa ispunjava uslov za trening za dobijanje sertifikata VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV).

Preduslov za pohađanje kursa VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7 je iskustvo u administriranju sistema na Microsoft Windows ili Linux operativnim sistemima, a ciljna grupa su mu sistem administratori i sistem inženjeri.

Ciljevi kursa su da po njegovom završetku polaznici budu sposobni da:

 • opišu softverski definisan data centar (SDDC)
 • objasne vSphere komponente i njihovu funkciju u infrastrukturi
 • opišu prednosti i mogućnosti VMware Skylinea
 • instaliraju i konfigurišu ESXi hostove
 • postave i konfigurišu VMware vCenter Server Appliance
 • koriste VMware vSphere Client za upravljanje vCenter Server inventarom i konfiguracijom vCenter Servera
 • upravljaju, nadgledaju, prave rezervne kopije i štite vCenter Server Appliance
 • kreiraju virtuelne mreže sa vSphere standardnim svičevima
 • opišu tehnologije skladištenja koje podržava vSphere
 • konfigurišu virtuelni storidž koristeći iSCSI i NFS storidž
 • kreiraju VMware vSphere VMFS skladišta podataka i upravljaju njima
 • koriste vSphere Client za kreiranje virtuelnih mašina, templejta, klonova i snapshotova
 • kreiraju biblioteku sadržaja i primene virtuelne mašine iz templejta u biblioteci
 • upravljaju korišćenjem resursa virtuelne mašine
 • migriraju virtuelne mašine pomoću VMware vSphere vMotiona i VMware vSphere Storage vMotiona
 • kreiraju i upravljaju vSphere klasterom koji je omogućen sa VMware vSphere High Availability i VMware vSphere Distributed Resource Scheduler
 • diskutuju o rešenjima za upravljanje životnim ciklusom vSpherea
 • koriste VMware vSphere Lifecycle Manager za obavljanje nadogradnji na ESXi hostovima i virtuelnim mašinama

Kurs je podeljen u deset modula (Course Introduction, Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center, Virtual Machines, vCenter Server, Configuring and Managing Virtual Networks, Configuring and Managing Virtual Storage, Virtual Machine Management, Resource Management and Monitoring vSphere Clusters, vSphere Lifecycle Management).

VEEAM Certified Engineer (VMCE)
Veeam Certified Engineer (VMCE) je stručna obuka za inženjere fokusirana na stvaranje, implementaciju i optimizaciju Veeam rešenja.

Ova trodnevna obuka na engleskom jeziku, koja će biti upriličena 16 – 18. oktobra 2023. godine, odvija se pod vođstvom intruktora, u Veeam autorizovanim trening centrima širom sveta. Program pruža napredno znanje o Veeam softveru i tehnologijama sa kojima je u interakciji. Svaki modul se sastoji od predavanja i praktičnog dela, koji omogućavaju polaznicima da uče o tehnologiji i njenoj konfiguraciji, a zatim i da primene to znanje u laboratoriji kroz situaciju iz realnog života.

Veeam proizvodi najbolja Availability rešenja u industriji, fokusirana na virtuelne sisteme. VMCE Sertifikat je dokaz da inženjer poseduje neophodan nivo stručnosti da pravilno instalira, konfiguriše i upravlja Veeam Availability Paketom V10. Za IT profesionalca koji želi da poveća produktivnost, smanji operativne troškove i ostvari lični napredak u karijeri, kurs VMCE v10 je pravi izbor.

VMCE ispit se sastoji od 50 pitanja iz svake oblasti koje pokriva obuka. Polaže se elektronski u Pearson VUE centru. Potrebno je minimum 70% tačnih odgovora da bi se položio ispit.

Kurs je namenjen sistem Inženjerima/Administratorima, kao i Pre-Sales/Post-Sales/Arhitektama/Konsultantima, ali i svakom specijalisti za informacione tehnologije koji želi da postane priznati stručnjak u IT industriji za Veeam softverska rešenja.

Dakle, da bi se dobio VMCE sertifikat, potrebno je odslušati VMCE trening koji drži sertifikovani Veeam instructor, koji je preduslov za polaganje ispita, a zatim položiti VMCE ispit sa rezultatom većim od 70% koji se prijavljuje na Pearson Vue portalu, gde se vrši i direktna uplata ispita.

(Više informacija o VMCE Sertifikatima baziranim na trenutnoj verziji VMCE programa možete dobiti na https://www.veeam.com/vmce-training.html.)

Preduslov za pohađanje ovog kursa je posedovanje osnovnog znanja o virtualizaciji, backupovanju i oporavku podataka i sistema, a preporučljivo je pogledati tehnički online kurs Veeam Univerziteta (https://www.veeam.com/university.html).

VMCE Serifikat je odlična investicija za IT profesionalce koji žele da povećaju produktivnost, smanje operativne troškove, ostvare lični napredak i dobiju priznanje od strane poslodavca i klijenata. Po završetku VMCE kursa polaznici će poznavati sve funkcionalnosti Veeam softvera, moći će da efikasnije identifikuju i rešavaju probleme, a biće i prepoznati kao stručnjaci za Veeam softver na tržištu i time se izdvojiti od konkurencije.

Program je kreirao i zajednicu Veeam stručnjaka čiji su članovi pohađali VMCE kurs i položili ispit, što svakako predstavlja jedan od benefita za polaznike, a kao Veeam Sertifikovani inženjer dobićete i telefonsku podršku bez čekanja – direktan pristup podršci za kritične situacije na licu mesta, oznaku eksperta za profesionalne servise i dozvolu za korišćenje VMCE logoa.

TIL® 4
ITIL je globalno priznat okvir za planiranje, dizajniranje, implementiranje,
funkcionisanje i unapređenje IT servisa visokog kvaliteta.

ITIL® je šema sertifikacije prepoznata od strane profesionalaca koja pruža sveobuhvatne, praktične i proverene smernice za uspostavljanje sistema za upravljanje servisima, obezbeđujući zajednički rečnik pojmova za preduzeća koja koriste servise koje omogućava IT.

ITIL® v4 donosi jasan model mogućnosti i usklađuje se sa vašom poslovnom strategijom i potrebama korisnika. On proširuje prethodne verzije pružanjem praktične i fleksibilne osnove za podršku vašoj organizaciji na vašem putovanju u novi svet Digitalne transformacije.

Obezbeđuje end-to-end IT/digitalni operativni model za isporuku i funkcionisanje proizvoda i servisa koje omogućava tehnologija – i omogućava IT timovima da nastave da igraju krucijalnu ulogu u široj poslovnoj strategiji.

ITIL® v4 je na programu Trening centra Beograd od 18. do 20. oktobra.

Check Point Certified Endpoint Specialist (CCES)
Ovaj kurs, čiji termin održavanja je 19. i 20. oktobar, namenjen je profesionalcima koji žele da instaliraju i upravljaju Endpoint Security u svom bezbednosnom okruženju.
Tokom kursa biće obrađene teme: Uvod u Endpoint Security, Endpoint Security Menagement, Primena Endpoint Securityja, Dodatne konfiguracije Endpoint Servera, Zaštita bezbednosti podataka, Napredna prevencija pretnji, Prijavljivanje i otklanjanje problema.

Preduslov za završavanje ovog kursa je Check Point CCSA ili CCSE sertifikat, a cilj je da polaznici po njegovom završetku u potpunosti razumeju Check Point Endpoint Security i kako da ga instaliraju u korporativnu mrežu.

Bogat program kursa obuhvata: objašnjenje kako Endpoint Security radi na sprovođenju usklađenosti korporativne bezbednosti za krajnje korisnike i njihove uređaje, upoznavanje polaznika sa arhitekturom Check Point Endpoint Security rešenja i time kako se ono integriše sa Check Point Network Security Managementom, identifikovanje i opis ključnih elemenata SmartEndpoint Management konzole, razgovor o opcijama Endpoint Security Software Bladea i kako se njima upravlja sa SmartEndpoint Management konzole, objašnjenje kako kreirati i dodeliti bezbednosna pravila za Endpoint klijente koristeći Endpoint Security, postizanje razumevanja metoda primene i značaja servera za instaliranje Endpoint Security Managementa, identifikovanje različitih načina za instaliranje i konfigurisanje Endpoint klijenata, prepoznavanje kako konfigurisati VPN povezivanje da bi se dopustilo klijentima koji se povezuju van perimetra mreže da bezbedno pristupaju korporativnim resursima, ostvarivanje razumevanja kako Endpoint Security autentifikuje i proverava klijente koji se povezuju na Endpoint Security Management Server, opis dodatnih konfiguracija servera koje su dostupne da bi pomogle upravljanje Endpoint klijentima, prepoznavanje različitih oblika zaštite bezbednosti podataka dostupnih za primenu na mašinama krajnjih korisnika, opis kako Full Disk Encryption tehnologija štiti i oporavlja podatke kojima se pristupa i koji su skladišteni na endpoint računarima, postizanje razumevana kako zaštititi prenosive media uređaje, upoznavanje sa Remote Help alatom i kako on podržava klijente koji imaju problema sa FDE i Media Enkripcijom, prepoznavanje tipova pretnji koje targetiraju endpoint računare, opis Check Point SandBlast Agenta i kako ga implementrati u Endpoint Security okruženje, objašnjenje kako SandBlast Agent tehnologija sprečava da se malver infiltrira u endpoint mašine i korporativne resurse, identifikovanje SmartEndpoint alata za izveštavanje, koji se koriste za nadgledanje i brzo reagovanje na bezbednosne događaje i postizanje da polaznici shvate kako da reše probleme i otklone greške.

Program obuke dopunjavaju laboratorijske vežbe na kojima se obrađuje instaliranje Endpoint Security Management rešenja, primena Endpoint Client Packagesa i implementacija Endpoint Policy servera, konfigurisanje Endpoint Securityja, modifikovanje Endpoint instalacija, pravila primene i SandBlast Agent.

Radware DefensePro Level 1
Reč je o strukturiranom trodnevnom kursu čija svrha je da istakne sve karakteristike i funkcionalnosti koje se koriste na DefenseProu, uz praktične labove za ilustrovanje sklopova zaštite.

Ciljevi ovog kursa (koji na kalendaru obuka Trening centra zauzima datume 23 – 25. oktobar 2023.) su osposobljavanje polaznika za instaliranje i primenu DefenseProa na osnovu smernica za primenu, postizanje da oni razumeju različite mogućnosti Attack Protectiona i kako da ga konfigurišu, da nauče da navigavaju i koriste APSolute Vision i razumeju osnove Vision Reportera.

Program kursa sprovodi se kroz prezentacije i praktične labove.

Za prvi dan predviđene su prezentacije:

 • pregled bezbednosnog pejzaža
 • uvod u AMS
 • uvod u DefensePro
 • hardver i konektivnost
 • administrativna i bezbednosna pravila
 • bihejvioralni DoS

Prate ih praktični labovi Administration and Initial Configuration (Lab 1a – Initial DefensePro Setup, Lab 1b – Connecting to Your DefensePro Using APSolute Vision i Lab 2 – Administering DefensePro) i Network Flood Protection (Lab 3 – Behavioral DoS Protection).

Drugog dana kursa na redu su prezentacije: Next Generation DNS Protection, SYN Flood Protection – DefenseSSL, Out of State Protection i
Connection Limits, kao i Network Flood Protection laboratorije (Lab 4 – DNS Flood Protection, Lab 5 – SYN Flood Protection, Lab 6 – SYN Flood SSL Protection, Lab 7 – Out of State Protection, Lab 8 – Connection Limits).

Trećeg dana program obuke se zaokružuje prezentacijama posvećenim zaštiti potpisa (Signature Protections – Signature Profiles, Custom Signatures) i izuzecima od pravila (Policy Exceptions – Black & White Lists), a tu su i Vision i Vision Reporter, kao i smernice za primenu.

Labovi predviđeni za završni dan obuke posvećeni su zaštiti potpisa (Lab 10 – Signature Protection, Lab 11 – Custom Signatures) i dodatnim komponentama (Lab 12 – Policy Exceptions (Black & White lists), Lab 13 – Administration, Lab 14 – Vision Reporter).

Cisco Secure Access by Duo
Cisco Secure Access uz Duo kombinuje bezbednosnu ekspertizu sa filozofijom usredsređenom na korisnika kako bi se obezbedila dvofaktorska autentifikacija, endpoint remedijacija i bezbedni alati za jednokratnu prijavu za moderno doba.

Ovoj temi posvećen je jednodnevni praktični kurs koji vodi instruktor, zakazan za 26. oktobar.

Kurs pruža uvid u Cisco Secure Access uz Duo, a polaznici će na njemu učiti o Duo arhitekturi, komponentama, primeni i integraciji sa ASA/AnyConnect, ISE.

Pregled, arhitektura, licenciranje i primena segmenti su programa kursa, a dopunjeni su odgovarajućim labom.

Da bi uspešno pratili ovaj kurs, Cisco preporučuje da polaznici poseduju određena znanja i veštine kao što je poznavanje etherneta, TCP/IP-a i bezbednosti umrežavanja vezanog za internet.

Share.

Leave A Reply