Primena TPM Lean alata u praksi i konkretni benefiti od primene TPM-a

0

TPM kao jedan od osnovnih Lean alata

Pored 5S-a i standardizacije, TPM predstavlja treći osnovni Lean alata i nalazi se u temelju Lean kuće. Nakon što uspostavimo sistem u kom imamo uredno i čisto radno okruženje (5S), možemo se fokusirati i na mašine i njihov rad. TPM nam omogućava da održavamo mašine svakodnevno, preventivno tako što u proces održavanja uključi zaposlene radnike i fokusira se na eliminaciju svih zastoja, kvarova, gubitaka, defekata, a samim tim dovodi do poboljšanja ukupne efikasnosti poslovanja.

Šta zapravo znači TPM?

TPM zapravo označava Totalno produktivno održavanje (Total Productive Maintenance). Kod TPM-a uloge održavanja su podeljene tako da je sektor održavanja na prvom mestu zadužena za obuku operativnih radnika i osposobljava ih da obavaljaju osnovne aktivnosti održavanja na mašanima ali i izradu TPM listi na osnovu kojih će operater sprovoditi aktivnosti čišćenja, podmazivanja, kontrole i zatezanja. Ovim se ostvaruje takozvano autonomno održavanje od strane operativnih radnika. To znači da će radnik tokom smene najveći deo svog vremena utrošiti na proizvodnju ali će i deo vremena utrošiti na održavanje koje će produžiti vek trajanja mašine i smanjiti mogućnost da se kvar dogodi. S druge strane, služba/sektor održavanja će moći da se posveti planskom održavanju. Pod planskim održavanjem se misli na veće zahvate odnosno zamene dotrajalih delova čije zamene sada planiramo i preventivno delujemo. Plansko održavanje nam pomaže da definišemo koje mašine su nam prioritet, da planiramo troškove, da pratimo uticaj održavanja na produktivnost i kvalitet, i sl.

Danas, u praksi, se često sreću organizacije koje kompletno zaustave proizvodnju na 2-3 nedelje kako bi uradile remont mašina, to zna da bude jako skupo i dešava se da delovi koji su nam neophodni za sprovođenje remonta kasne, pa se često remont ne završi za vreme ili se uradi nepotpuno. Iz tog razloga dobro je planirati održavanje, napraviti kalendar održavanja i tokom godine planski zaustavljati jednu po jednu mašinu radi njenog preventivnog održavanja. Takođe, bitna stvar je da nam i sam proces proizvodnje ne staje zbog remonta, jer nas i ti gubici koštaju. U tom slučaju treba planski proizvesti dovoljnu količinu zaliha koje će nam „završiti posao“ dok se naša mašina preventivno održava.

Ovaj Lean alat je primenljiv na svim mašinama, nezavisno od toga čime se organizacija bavi. Takođe, TPM možete primeniti i prilikom održavanja Vašeg automobila ali i npr i veš mašine ili lap topa u kući.

Koji su konkretni benefiti od primene TPM-a?

Konkretni benefiti koji se javljaju primenom TPM-a su:

  • Povećavanje produktivnosti i OPE (Overall Plant Effectiveness – sveobuhvatna efikasnost postrojenja) – TMP omogućava da imamo manje zastoja i kvarova što pozitivno utiče i na produktivnost naših radnika ali i na povećanje efikasnosti postrojenja.
  • Povećanje OEE (Overall equipment effectiveness – ukupna efikasnost opreme). Smanjenjem gubitaka koji se javljaju (zastoji, kvarovi, gubici zbog podešavanja ili pokretanja mašine i sl.),
  • Povećanje kvaliteta samih izlaza dovodi do smanjenja reklamacija potrošača ali i dolazi do stoprocentnog zadovoljenja potreba kupaca. Mašina koja je u ispravnom stanju proizvodi proizvode visokog kvaliteta bez defekata, sa manje škarta i grešaka, što pozitivno utiče na naše kupce i krajnje potrošače.
  • Smanjenje proizvodnih troškova. Svaka mašina koja često staje zbog kvarova, mikro zastoja ili zbog proizvodnje proizvoda niskog kvaliteta odnosno škartova, dovodi do toga da ima jako visoke troškove proizvodnje. Ukoliko se pravilno implementira TPM, rezultat primene će biti i smanjeni proizvodni troškovi.
  • Eliminisanje nesreća i povreda na radu. Bezbednost radnika uvek mora da nam bude prioritet. Šta god radili, ne smemo ugroziti bezbednost radnika. TPM nam pomaže da povrede na radu i nesreće potpuno eliminišemo tako što ćemo redovno održavati naše mašine i neće doći do „ispadanja“ pojedinih delova sa mašina.
  • Praćenje mera kontrole zagađenja. Mašina koje je u ispravnom stanju, koja je redovno održavana i podmazivana, znatno će smanjiti emisiju štetnih gasova i samim tim radnik će raditi  na zdravijem i bezbednijem radnom mestu. Pored toga, sve to pozitivno utiče i na okruženje i prirodu.
  • Povećanje motivisanosti radnika. Svaki radnik uživa da radi na radnom mestu koje je pre svega bezbedno, čisto i uredno. Praksa pokazuje da su radnici još više motivisani za rad kada sami održavaju svoje mašine. Zašto je to tako? Svaki radnik provede 8h vreme za mašinom 5 dana nedeljno, tako da je smatra svojom i trudi se da je održava u što bolje. Obično se kaže da niko ne poznaje bolje rad same mašine od radnika koji za njom radi. Isto tako je i sa automobilom, svi volimo kada nam je automobil u ispravnom stanju i vodimo računa kada je potrebno voziti auto na servis.

TPM, isto kao i 5S, je Lean alat koji ne košta puno a mnogo toga donosi. Uz malo volje, organizacije mogu da implementiraju ovaj Lean alat, tako što će održavanje obučiti operativnie radnike, izradiće se neophodne liste za autonomno održavanje i napraviće se detaljan plan i klasifikacija planskog održavanja mašina.

TECOR Lean & Kaizen Consulting

Share.

Leave A Reply