Prilagođeni treninzi kompanije Ingram Micro

0

U godini za nama Trening centar Beograd kompanije Ingram Micro, kao ovlašćeni trening centar za držanje obuka proizvođača IBM, Oracle, Veeam, Kaspersky, Veritas i Check Point, realizovao je čitav spektar kurseva za obuku prodavaca i inženjera, nudeći im priliku da od najboljih stručnjaka u IT industriji i njihovih globalnih partnera steknu znanja i veštine o najnovijim IT tehnologijama. 

Pored obuka koje je Trening centar organizovao određenih datuma, Ingram Micro svojim poslovnim partnerima nudi i pogodnost zakazivanja obuka prilagođenih konkretnim potrebama korisnika (customized trainings).

Dajući svojim zaposlenima mogućnost da uče na ovaj način, kompanije im omogućavaju da, obučavajući se u manjim grupama i uz pomoć stručnjaka za predmetnun temu koji sa njima rade na ciljanom nivou, intenzivno poboljšavaju svoje znanje i veštine, što je ključ uspeha svake organizacije. Kompanije koje se opredele za ovu opciju ostvaruju benefit i od stručne procene potreba zaposlenih za učenjem i razvojem uz uvažavanje korporativne kulture i strateških planova.  

„Dozvolite nam da osmislimo prilagođenu obuku za vas i vaše zaposlene, i aktivno se uključite u proces učenja fokusiran na sadržaj relevantan za potrebe vaše organizacije“, poručuju stručnjaci Trening centra Beograd, podsećajući da svi resursi IM Trening centra mogu biti kombinovani i koordinirani tako da predlože trening rešenje koje obuhvata jedan trening ili kompleksne programe učenja koji obuhvataju širok spektar kompetencija. Kao koristi prilagođenih obuka posebno ističu prilagođavanje treninga poslovnim ciljevima, poslovnim procesima i izazovima kompanija korisnika, uz upotrebu vežbi i drugih realnih materijala iz njihovog poslovanja, koji će pomoći da obuka unapredi lični i organizacioni učinak, kao i činjenicu da su trening rešenja fokusirana na postizanje specifičnih ciljeva svake kompanije. A kao benefiti tu su i smanjenje troškova i ušteda vremena obukom celog tima.

Hyperflex Personalized Workshop (jednodnevna obuka)

Reč je o jednodnevnom prilagođenom treningu vođenim instruktorom (ILT), koji obuhvata: HyperFlex arhitekturu, Data platformu u HyperFlex rešenju, komponente koje čine HyperFlex rešenja, instalaciju HyperFlex komponenti, upotrebu Cisco HyperFlex rešenja u VMware okruženju, upravljanje HyperFlex okruženja.

Preporučljivo je da polaznici ovog kursa poseduju sledeće veštine i znanja:

  • Server administracija
  • VMware vSphere, vCenter
  • Storage klasteri i Data Stores
  • Layer 2 u virtuelnom okruženju

Program kursa koji se realizuje na srpskom jeziku čine uvod u HyperFlex, instalacija Cisco HyperFlex rešenja, HyperFlex operacije i upravljanje HyperFlexom, a upotpunjava ga Lab u okviru kojeg se savladava povezivanje HyperFlex komponenti, priprema okruženja potrebnih za HyperFlex, instalacija Cisco HyperFlex Data Platforme, provera instaliranih HyperFlex komponenti i upravljanje Cisco HyperFlex okruženja.

Hyperflex Personalized Workshop (dvodnevna obuka)

U pitanju je intenzivan kurs o osnovama Cisco HyperFlex Sistema koga čini: HyperFlex Arhitektura, Data platforma u HyperFlex rešenju, komponente koje čine HyperFlex rešenja, instalacija HyperFlex komponenti, upotreba Cisco HyperFlex rešenja u VMware okruženju, upravljanje HyperFlex okruženja, Veeam Backup & Replication arhitektura, instalacija Veeam Backup & Replication softvera, te backup, verifikacija, oporavak virtuelnih mašina.

Prvog dana ovog treninga vođenog instruktorom na programu je HyperFlex, a drugog Veeam Backup.

Obuka je namenjena sistem operaterima, tehničkoj podršci, sistem administratorima, backup administratorima, sistem inženjerima, storage administratorima i network administratorima, a preporučljivo je da oni poseduju veštine i znanja koji se odnose na Server administraciju, VMware vSphere, vCenter, storage klastere i Data Stores, osnove rada backup softvera i Layer 2 u virtuelnom okruženju.

Edukativan program kursa dopunjuje sadržajan Lab koji obuhvata povezivanje HyperFlex komponenti, pripremu okruženja potrebnih za HyperFlex, instalaciju Cisco HyperFlex Data Platforme, proveru instaliranih HyperFlex komponenti, upravljanje Cisco HyperFlex okruženja, instalaciju i konfiguraciju Veeam Backup rešenja, integraciju Veeam Backup softvera sa Cisco HyperFlex rešenjem, backup virtuelnih mašina (backup from storage snapshot), automatsku verifikaciju backupa (Surebackup) i oporavak virtuelnih mašina (full restore, granular restore).

Obuka se realizuje na srpskom jeziku, na zahtev.

Next Generation Firewall customized training

Next Generation Firewall prilagođena obuka je kurs na kome će polaznici naučiti kako da obezbede mrežu uz pomoć Cisco Firepower Threat Defense NGFW, koristeći vežbe u laboratorijskom okruženju. Takođe, naučiće kako da koriste i konfigurišu Threat Defense tehnologiju, uključujući IPS, URL, AMP kontrolu, kao i kako da iskoriste moćne alate pomoću kojih mogu da izvrše efikasniju analizu događaja, uključujući i otkrivanje tipova datoteka i malvera, zasnovano na njihovom okruženju.

Program kursa podeljen je u 13 modula, a prati ga 11 Labova.

Obuka koja traje dva dana organizuje se na zahtev i sprovodi na srpskom jeziku.

Identity Service Engine (ISE) Training

Cisco ISE customized training je obuka koja se će vam pomoći da razumete različite scenarije korišćenja Cisco ISE proizvoda pored uobičajene i široko zastupljene Network Admission Control funkcionalnosti. Bićete u stanju da napravite svoju posebnu mrežu za goste sa različitim vrstama autentifikacije, da na bezbedan način implementirate BYOD politiku u svom preduzeću, kao i da na kontrolisan način obezbedite svojim zaposlenima i spoljnim saradnicima administrativni pristup mrežnim uređajima putem TACACS+ protokola.

Takođe ćete naučiti kako da Cisco ISE koristite kao alat za identifikaciju vrste uređaja koji su povezani na mrežu, da pristup mreži dozvolite, na primer, samo računarima sa ažurnim antivirusnim sofverom, kao i da postepeno uvedete željene ISE funkcionalnosti u postojeću mrežu bez neželjene nedostupnosti.

Na kursu će biti reči o arhitekturi sistema, načinu licenciranja, hardverskim i softverskim zahtevima i opsežnim mogućnostima za integraciju sa drugim sistemima.

Ovaj dvodnevni kurs takođe se organizuje na zahtev.

Cisco Prime Infrastructure

Cisco Prime Infrastructure customized trening je dvodnevni hands-on kurs vođen instruktorom, koji uključuje i Lab.

Cilj kursa je da polaznici steknu znanja i veštine potrebne za upravljanje kablovskom i wireless mrežom u velikim kompanijama uz Cisco rutere, svičeve, wireless kontrolore i access pointe koristeći Cisco Prime Infrastructure rešenje.

Kurs je namenjen sistem integratorima, sistem administratorima, administratorima mreže i dizajnerima rešenja.

Za ovaj kurs ne postoje obavezni preduslovi, ali preporučljivo je poznavanje mrežnog sistema i terminologije (Cisco CCNA Routing and Switching qualifications or equivalent).

Po završetku ovog kursa, polaznici će posedovati znanje i veštine za upravljanje GUI i pristup CLI za Cisco Prime Infrastructure, dodavanje i upravljanje uređajima u Cisco Prime Infrastructureinventaru, za kreiranje mrežnih mapa za žične i bežične uređaje, kreiranje i upravljanje virtuelnim domenima i korisnicima, konfigurisanje uređaja, usaglašavanje uređaja, za opisivanje servisa i opcija koje nudi Cisco Prime Infrastructure, monitoring mreže koristeći dashboards, mape i izveštaje, te za izvršavanje zadataka sistem administratora, uključujući monitoring zdravlja sistema i mreže, i vršenje backupova.

VMware Site Recovery Manager

VMware Site Recovery Manager dvodnevni trening predstavlja hands-on trening koji iskusnim VMware vSphere administratorima pruža znanje koje im omogućava da instaliraju, konfigurišu i upravljaju VMware Site Recovery Manager 6.1. Osim toga, polaznici kursa će savladati i kako da napišu i testiraju disaster recovery plan koji koristi Site Recovery Manager.

Kurs je namenjen Sphere administratorima, arhitektama, sistem inženjerima, te sistem integratorima koji su odgovorni za razvoj i upravljanje vCenter Site Recovery Managerom.

Obuka zahteva završen neki od sledećih kurseva:

  • VMwarevSphere: Instalacija, Konfigurisanje, Upravljanje [V6.x]
  • VMware vSphere: Fast Track [V6.x]
  • VMware vSphere: Šta je novo [V6.x]
  • VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.x]

ili da imate jednako znanje ili iskustvo sa VMware ESXi i VMware vCenter Serverom.

Trening se organizuje na zahtev.

Cisco HyperFlex v3.5 – Introduction Course

Ovaj dvodnevni trening koji vodi sertifikovani Cisco instruktor organizuje se, kao i prethodni, na zahtev, a na više polaznika odobrava se i dodatni popust na cenu.

Prvog dana, na agendi kursa su, pored uvodnog predavanja, HyperFlex Data Platforma, HyperFlex UCS, upravljanje Hyperflexom, standardna Cluster instalacija, ekspanzija i nadogradnja, te zaštita podataka. Program prvog dana kursa upotpunjuje Lab HyperFlex uvod: Instalacija, upravljanje, monitoring.

Drugog dana savladavaju se dizajn, performanse i pozicioniranje, Stretched Cluster, Hyper-V Cluster, skladištenje i multicloud. Trening se završava Labom posvećenim Stretched clusteru.

Cilj kursa je sticanje tehničkog znanja o prednostima, arhitekturi, implementaciji i konfiguraciji Cisco Hyperflex rešenja (bilo koja aplikacija, bilo koje cloud okruženje, bilo koja  veličina okruženja – skalabilno rešenje).

Cohesity with Cisco UCS – Introduction Course

Ovaj jednodnevni trening, koji kao i prethodni vodi sertifikovani Cisco instruktor, namenjen je zaposlenima u oblasti salesapresalesa, kao i inženjerima koji žele da saznaju više o Cohesity. Da bi ostvarili maksimalnu korist od ovog treninga, polaznici bi trebalo da budu upoznati sa Cisco DC Arhitekturom, uključujući i Hyperflex.

Program kursa obuhvata uvod u modernu DC arhitekturu i zaštitu podataka, sve dodatne podatke i aplikacije na jednoj platformi, Cohesity Deep Dive, Cohesity uz Cisco i prodaju Cohesity, dok je za Lab predviđen uvod u Cohesity.

Tako će polaznicima na ovom treningu biti omogućeno da razumeju potrebe za Cohesity rešenjem, dobiće opis primera i poslovnih primena, opis rada, pregled Cisco partnera i objašnjenje na koji način pozicionirati i  prodavati Cohesityuz Cisco.

I ovaj prilagođeni trening realizuje se na zahtev, a na više polaznika Ingram Micro odobrava i dodatni popust.

Lokacija i kontakti

Svi pomenuti treninzi održavaju se u prostorijama Ingram Micro Trening centra Beograd, na adresi Tošin bunar 272V, Novi Beograd.

Zahtevi za kastomizovane treninge mogu se poslati sa sajta Trening centra Beograd, a da bi dobili više informacija o njima zainteresovani mogu kontaktirati stručni tim Trening centra Beograd putem trening-serbia@ingrammicro.com.

Share.

Leave A Reply