Potpisan prvi ugovor za projekat „EPS Metering“

0

Završena tenderska procedura za nabavku IT i merne infrastrukture

Ugovor za nabavku IT i merne infrastrukture, uređaja i integracija, koji delom uključuje i nabavku električnih pametnih brojila potpisali su Aleksandar Obradović, direktor „Elektroprivrede Srbije“, Jerome De Parscau du Plessix, generalni direktor ATOS WORLDGRID SAS u ime konzorcijuma „ATOS WG SAGEMCOM“ i Eric Ruel, zamenik izvršnog direktora „SAGEMCOM ENERGY AND TELECOM”

Vrednost ugovora, koji se finansira iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj – EBRD i Evropske investicione banke – EIB je 26,6 miliona evra. Planirani budžet je bio 58, 5 miliona, a prihvatanjem ponude na tenderu sa najmanjom cenom ostvarena je ušteda od 31,9 miliona evra. U ugovorenoj vrednosti učešće proizvoda i usluga iz Srbije iznosi 6,8 miliona evra ili 25,6%.

– Nakon sprovedene nabavke za „EPS Metering“ po najvišim svetskim standardima možemo da kažemo da smo dobili veliku, višegodišnju bitku. Sada, kada projekat počinje da živi, implementacijom ovog sistema još jedan proces rada Elektroprivrede Srbije će biti standardizovan i transparentniji što je veliki korak u uvođenju reda u poslovanje kompanije. Godinama smo pokušavali to da uradimo, između ostalog i kroz nabavku brojila, koja je bila osporavana iz različitih razloga. Ponosan sam što smo uspeli da dokažemo, iako su mnogi to osporavali, da i domaći proizvođači brojila mogu da učestvuju na tenderima EPS-a i da EPS traži samo kvalitet po najpovoljnijim uslovima, a vrlo važna činjenica je da će se ova investicija isplatiti za 5 godina pre svega kroz smanjenje gubitaka na mreži.
.
Još nešto, dokazali smo i pokazali da EPS poštuje procedure stranih međunarodnih finansijskih institucija i da je pouzdan partner renomiranim proizvođačima merne i IT opreme.

Projekat „EPS Metering“ u narednom periodu nastaviće da se razvija kako bismo unapredili naše usluge, te i dalje ostali energetski lider u Srbiji i okruženju – rekao je direktor Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović.
Jerome De Parscau du Plessix iz kompanije „ATOS WG SAGEMCOM“ kaže da će ovim projektom EPS dobiti najsavremeniju i najbolju opremu. On je zadovoljan što je baš taj konzorcijum dobio priliku da iskaže svoje poslovanje u Elektroprivredi Srbije jer, kako je rekao, u pitanju je tehnologija koja se koristi u zemljama Zapadne Evrope.

Sistemom „EPS Metering“ ukupno će 208.962 mernih mesta u prvoj fazi biti uključeno u jedinstveni sistem. Na ovaj način biće praćen tok celokupne električne energije koja prođe kroz elektrodistributivni sistema EPS-a, na optimalni način će se upravljati njime i locirati sva mesta gubitaka, kako tehničkih, tako i komercijalnih što je prvi korak ka njihovom smanjenju. Radi se o MDM/AMI sistemu, što podrazumeva da će biti uspostavljeno daljinsko merenje i upravljanje potrošnjom na 40.966 mernih mesta u trafo-stanicama 10(20)/0,4 KV, 4.343 mernih mesta kod kupaca na srednjem naponu, 51.098 mernih mesta kod komercijalnih i industrijskih kupaca na 0,4 KV i 112.555 mernih mesta kod kupaca iz kategorije „domaćinstva“. U narednim fazama projekta sistem „EPS Metering“ će biti proširen na kupce iz kategorije „domaćinstva“, kao i na sve nove kupce ostalih kategorija.

Posle potpisivanja ugovora, a u skladu sa tenderskim zahtevima predviđeno je testiranje opreme u realnim uslovima na lokacijama gradske, seoske i mešovite elektrodistributivne mreže, nakon čijeg završetka će biti odobrena prva isporuka koja se očekuje 5. novembra 2015. godine, a poslednja 7.septembra 2017. godine.

Projekat „EPS Metering“, čiji je deo ova nabavka finansira se iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj – EBRD i Evropske investicione banke – EIB. Uz odobrenje Vlade Srbije i EBRD, tender je objavljen 15. decembra 2014. godine. Svu dokumentaciju, procedure, postupke i odgovore na pitanja nadgledao je i odobravao EBRD, a ceo tenderski postupak sprovodio se strogo po pravilima EBRD. Tendersku dokumentaciju otkupilo je 39 firmi, od čega 20 domaćih. Ponudu su dale četiri renomirane evropske kompanije, a od toga tri uz učešće domaćih kompanija.

Share.

Comments are closed.