Poseta delegacije PKS Briselu

0

Izjava g. Vladana Atanasijevića, potpredsednika PKS

Brisel, 21. maj 2015. godine

Želim da izrazim zadovoljstvo zbog veoma uspešne posete delegacije PKS, sektora za ICT Briselu, imajući u vidu značaj ove posete, za dugoročni razvoj IT sektora U Srbiji. U okviru posete Briselu, u organizaciji PKS, sastali smo se sa Generalnim direktoratima Evropske komisije za komunikacione mreže, sadržaj i tehnologiju (DG CONNECT), za evropsku susedsku politiku i proširenje pregovora (DG GROWTH) i za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća (DG NEAR), kao i predstavnicima kompanija iz ove oblasti.

FOTO 1_Vladan Atanasijevic_1573O temama koje se tiču e-uprave vođena je konstruktivna rasprava u okviru posete „Ka efikasnijem sistemu elektronske uprave u Republici Srbiji u okviru pregovaračkog procesa za pristupanje EU“, koja je okupila domaće stručnjake iz oblasti ICT sektora, radi razmene znanja i iskustava iz ove oblasti sa kolegama iz Evropske unije.

Ova poseta će sasvim sigurno doprineti mogućnostima razvoja i uspostavljanja informatičke magistrale podataka u Srbiji, što će rezultirati efikasnijom državnom upravom, uz mogućnost smanjivanja troškova, veću transparentnost procedura, a samim tim i stabilizaciju ekonomskog i privrednog stanja.

Predlog nove Strategije razvoja e-uprave u Republici Srbiji daje dobar okvir za napredak ove veoma značajne oblasti, kako za državu, tako i za proces EU integracija. Istovremeno, međutim, neophodno je da država razradi načela i principe kroz konkretne projekte, poput formiranja magistrale podataka za međusobnu komunikaciju državnih institucija, kako bi se realizovalo sve što je potrebno da prestignemo zaostatak u ovoj oblasti, a što smo prilikom ove posete imali prilike da vidimo na uspešnim primerima zemalja Evropske unije.

Kao što smo videli tokom posete, potvrđena je uspešna praksa primene koncepta elektronske države koja obezbeđuje postavljanje države kao servisa građana i privrede, jeftiniju i efikasniju administraciju, transparentnost, što omogućava privlačenje investicija, stranih i domaćih – drugim rečima, obezbeđuje kompletnu reformu najvažnijih sektora za državu, ekonomiju, društvo i same građane.

U razgovoru sa evropskim kolegama došli smo do zaključka da uvođenje E-države ne može da bude projekat samo jedne institucije, već je neophodno uključivanje i koordinacija većeg broja institucija.

Share.

Comments are closed.