Pandemija uticala na ubrzanje digitalizacije poslovanja za čak 10 godina

0

Podaci najnovijeg istraživanja koje je globalna softverska kompanija Endava sprovela među 1.000 IT seniora iz različitih industrija, pokazuju da je pandemija izazvana virusom Covid 19 razotkrila probleme sa njihovom tehnologijom i uticala na to da ubrzaju digitalnu transformaciju za čak deset godina. Ovaj trend će se nastaviti, a organizacije će u narednom periodu ulagati više novca u razvoj veština koje su im potrebne za poboljšanje njihovih digitalnih kompetencija.

Istraživanje je obuhvatilo donosioce odluka u oblasti IT-a u različitim industrijama, na ključnim globalnim tržištima poput SAD-a, Velike Britanije, Nemačke, Nordijskih zemalja, Australije i Singapura, a imalo je za cilj da pokaže kako kompanije širom sveta koriste iskustva stečena tokom pandemije COVID-19 da oblikuju svoj pristup stalnom digitalnom unapređenju.

Anketirani seniori su se u velikoj većini izjasnili da je pandemija razotkrila probleme sa tehnologijom koju koriste, a 87 odsto njih je navelo da su morali da uvedu veoma brze promene kako bi ubrzali njihovu primenu. Ovaj pristup rada u kratkim rokovima za suočavanje sa neposrednim izazovima koje je nametnula „nova normalnost“ pokazao se iznenađujuće efikasnim. Kao rezultat toga, 84 odsto organizacija je izjavilo da su, zbog brzih tehnoloških zaokreta koje su načinili, procesi njihovog digitalnog usvajanja ubrzani za čak deset godina.  

“Pandemija COVID-19 pokazala je globalnim organizacijama da postoji stvarna potreba da budu fleksibilni i brzi prilikom kreiranja i primene digitalnih strategija. Operativna okruženja su se promenila skoro preko noći i kompanije su morale brzo da se prilagode i implementiraju novu tehnologiju za rešavanje nastalih problema. Ovaj pristup je potvrđen I tokom pandemije. Važno je da preduzeća idu u korak sa evolucijom tehnologije kako bi mogli, ne samo da prate sopstvene strategije usvajanja digitalnih tehnologija, već i da reaguju na nepredviđene probleme”, rekao je Džon Kotrel, CEO kompanije Endava.

Ovaj proces iterativnog digitalnog ubrzanja će se nastaviti. Ako govorimo o finansijskom aspektu, od anketiranih kompanija, 92 odsto njih je navelo da su povećali budžet za digitalizaciju, dok je 95 odsto njih najavilo da će ulagati više u razvoj veština koje su im potrebne da poboljšaju svoje digitalne sposobnosti. Da je trend agilnog u brzog pristupa u digitalnoj transformaciju u porastu u odnosu na tradicionalni, govori podatak da anketirane kompanije stavljaju 70 odsto kratkoročnih i 30 odsto dugoročnih pondera za isporuku.

Kotrel navodi da je pred kompanijama sad drugi izazov – da sagledaju brzinu pandemije i da strateški pristupe digitalnom ubrzanju. “Moraju biti spremne za stalne promene i poboljšanja, kao i na nadogradnju postojećih rešenja, umesto na njihovu zamenu. Postavljanje korisnika u centar ovog putovanja biće ključno za one kompanije koje žele da osiguraju da ostanu u vrhu svojih industrija”, zaključio je on.

Kada je reč o primeni najnovijih tehnologija na postojeća rešenja, nije iznenađujuće da je, pored optimizacije cloud-a, prednost data AI rešenjima, ali popularizovani su i novi uzbudljivi koncepti kao što je metaverzum.

Share.

Leave A Reply