Održan prvi SAP CodeJam u Beogradu

0

Danas je kompanija SAP održala prvi CodeJam događaj u Srbiji, koji je bio namenjen svim studentima koji rade u Javi, a koji su uz pomoć SAP stručnjaka Joradna Jordanova i Aleksandra Zlatkovskog imali prilike da u petočasovnom radu koriste SAP HANA Cloud platformu za programiranje svojih aplikacija.

Na samom početku studentima se obratio Jaka Črnivec, University Alliances menadžer zadužen za region Jugoistočne Evrope u kompaniji SAP koji je rekao „SAP University Alliance je program koji je pokrenut u Nemačkoj 1988. godine i okuplja univerzitete šitom sveta.

U program je do sada bilo uključeno više od 4 miliona studenata na više od 2.000 univerziteta i škola širom sveta. Osnovna ideja ovog projekta je da se studentima pruži mogućnost prakse na SAP-ovim programima u toku studiranja i time poveća stopa zaposlenosti svršenih studenata, pri čemu se univerziteti i škole vide kao mesta gde se nalaze neophodni talenti.

SAP University Alliance program poboljšava kvalitet radne snage još u periodu studiranja, fokusira se na biznis procese i pokriva različite discipline i na taj način samo pojačava nastavne programe sa praktičnog poslovnog aspekta. Kroz programe i događaje koje organizujemo, želimo da ohrabrimo studente da razmišljaju na inovativan način kako bi probleme na koje nailaze mogli da reše koristeći najnovoije IT tehnologije kakva je i SAP HANA.“

Nakon toga studentima se obratio prorektor Univerziteta Singidunum prof. dr Mladen Veinović koji je izjavio da „Univerzitet Singidunum predstavlja jezgro savremenih trendova i dešavanja, kako u nauci tako i u praksi, i kao takav sarađuje sa liderima na tržištu kako bi svojim studentima omogućio sticanje savremenih veština u cilju njihovog što boljeg pozicioniranja na tržištu. Svršeni studenti Univerziteta često pored diplome Univerziteta poseduju i sertifikate renomiranih svetskih kompanija, što im omogućava brže zaposlenje. Saradnja sa SAP-om datira od 2011. godine, od kada su se na Univerzitetu u nastavne programe uvrstili SAP moduli, a u okviru vannastavnih aktivnosti organizovali SAP kursevi. U 2015. godini, na inicijativu prof. dr Angeline Njeguš i uz podršku gospodina Jake Črniveca, saradnja sa SAP-om dobija nove dimenzije, koje su jasno vidljive u organizaciji CodeJam događaja u Srbiji na Univerzitetu Singidunum. S obzirom da je na tržištu sve više SAP partnera i klijenata, organizacijom ovog događaja želimo da našim studentima omogućimo pristup savremenim SAP Cloud platformama za razvoj aplikacija i samim tim proširimo saradnju sa SAP-om.“

SAP stručnjaci Jordan Jordanov i Aleksandar Zlatovski predstavili su SAP HANA Cloud platformu i njene mogućnosti koja predstavlja in-memory platformu, a na raspolaganju je po principu Platforma kao usluga (PaaS).

Platforma omogućava razvoj aplikacija, analitiku u realnom vremenu, razvoj novih cloud i mobilnih aplikacija. Cilj je da se značajno ubrza analitika, poslovni procesi i obrada podataka. Takođe SAP HANA Cloud platforma omogućava da se razviju bolje aplikacije koje u realnom vremenu pružaju uvid u poslovanje kako bi se donele efikasne i blagovremene odluke. Zatim su studentima kroz jednostavne aplikacije korak po korak pokazali programiranje na SAP HANA Cloud platformi. Studenti su potom počeli da programiraju sopstvene aplikacije, a ova dvojica SAP stručnjaka su ih usmeravala i pomagala im. Ideja celog SAP CodeJam događaja je da sve što su studenti saznali nastave da primenjuju u razvoju aplikacija kasnije kod kuće ili na fakultetima.

SAP University Alliance je program koji kompanija SAP sprovodi u Srbiji od 2011.godine. Do sada se pored Singidunum Univerziteta ovom programu priključio i Univerzitet u Novom Sadu.

Share.

Comments are closed.