Obuke u Ingramovom Trening centru u Beogradu u aprilu

0

Ističući da uspeh u savladavanja najnovijih tehnologija i napredovanju u karijeri često polazi sa njima, odnosno od obuka koje organizuju, stručnjaci Ingram Micro Trening centra u Beogradu polaznicima i u aprilu nude mogućnost da završe neke od najtraženijih kurseva i steknu potvrdu svoje kompetentnosti u vidu cenjenih sertifikata.

CS-300T00 – Microsoft Identity and Access Administrator

U periodu od 6. do 27. aprila, subotom, Trening centar Beograd kompanije Ingram Micro organizovaće ovu praktičnu obuku koja stručnjacima za IT identitet i pristup, kao i stručnjacima za IT bezbednost, obezbeđuje znanje i veštine potrebne za implementaciju rešenja za upravljanje identitetom zasnovanih na Microsoft Azure AD-u i povezanim tehnologijama identiteta.
Ovaj intermediate kurs uključuje identity sadržaj za Azure AD, registraciju aplikacija preduzeća, uslovni pristup, upravljanje identitetom i druge identity alate.

Kurs Microsoft Identiti and Access Administrator istražuje kako dizajnirati, implementirati i rukovati sistemima za upravljanje identitetom i pristupom organizacije koristeći Microsoft Entra ID. Polaznici ovog kursa imaće priliku da nauče da upravljaju zadacima kao što je obezbeđivanje sigurne autentifikacije i autorizacionog pristupa aplikacijama preduzeća. Takođe, naučiće da pružaju besprekorna iskustva i mogućnosti samouslužnog upravljanja za sve korisnike. Konačno, naučiće da kreiraju adaptivan pristup i upravljanje rešenjima za menadžment identiteta i pristupa, tako osiguravajući da će biti kadri da rešavaju probleme, nadgledaju i izveštavaju o svom okruženju.

Administrator identiteta i pristupa (Identity and Access Administrator) može biti pojedinac ili član većeg tima. Ovaj kurs je prilika da se sazna i kako ova funkcija sarađuje sa mnogim drugim u organizaciji kako bi se pokrenuli strateški identity projekti. Krajnji cilj je da se polaznicima pruži znanje za modernizaciju identity rešenja, implementaciju hibridnih identity rešenja i implementaciju upravljanja identitetom.

Ovaj četvorodnevni kurs je namenjen administratorima identiteta i pristupa koji planiraju da polažu povezani ispit za dobijanje sertifikata ili koji obavljaju zadatke administracije identiteta i pristupa u sklopu svog svakodnevnog posla. Kurs bi takođe mogao da bude od pomoći administratorima ili inženjerima koji žele da se specijalizuju za obezbeđivanje identity rešenja i sistema za upravljanje pristupom za rešenja zasnovana na Azureu, igrajući integralnu ulogu u zaštiti organizacije.

Za pohađanje ovog kursa potrebna su određena predznanja. Preporuka je da polaznici razumeju najbolje bezbednosne prakse i bezbednosne zahteve industrije, kao što su dubinska odbrana, najmanje privilegovani pristup, podeljena odgovornost i model nultog poverenja. Takođe, treba da budu upoznati sa konceptima identiteta kao što su autentifikacija, autorizacija i aktivni direktorijum, kao i da imaju određeno iskustvo u primeni Azure radnih opterećenja. Ovaj kurs ne pokriva osnove Azure administracije, već se sadržaj kursa nadovezuje na to znanje dodavanjem informacija specifičnih za bezbednost. Valjalo bi da polaznici poseduju izvesno iskustvo sa Windows i Linux operativnim sistemima, a od pomoći bi bilo i iskustvo sa jezicima za skriptovanje, ali ono nije neophodno.

Podeljen u više modula, sadržaj kursa Microsoft Identity and Access Administrator je sveobuhvatan i temeljan.
Project Management – Upravljanje projektima po PMI metodologiji

Polazeći od stava da nikad nije bilo važnije da radite na sopstvenom usavršavanju nego danas, u ovom brzom i turbulentnom svetu, u Ingram Micro Trening centru podsećaju da veoma često potvrda stručnosti u vidu sertifikata znatno utiče na mogućnosti napredovanja i poboljšanja finansijske situacije. Oni koji rade na projektima ili su uključeni u njihovu podršku u bilo kojoj industrijskoj oblasti sigurno znaju značaj međunarodno priznate profesionalne kvalifikacije u oblasti upravljanja projektima PMP (Project Management Professional) koju izdaje Project Management Institute – PMI, ali da bi se do sertifikacija došlo neophodno je ispuniti određene uslove, od kojih je vrlo bitan onaj koji se odnosi na obaveznu zvaničnu obuku iz Upravljanja projektima. Upravo zato, Ingram Micro Trening centar u Beogradu još jednom organizuje kurs koji omogućava svim zainteresovanim za PMI akreditacije, PMP ili CAPM ispunjenje tog uslova – 35 časova formalne obuke iz Upravljanja projektima. Za ovaj kurs odvojeni su datumi od 15. do 19. aprila 2024.

Kurs je namenjen svima koji učestvuju u radu na projektima, uključeni su u njihovu podršku ili imaju interes vezan za projekat: rukovodiocima u kompaniji, sponzorima projekata, klijentima, članovima projektnih timova, HR rukovodiocima, kandidatima za PMI akreditaciju i svima onima koji žele da prošire ili osveže svoje znanje.

Poželjno je da polaznici raspolažu iskustvom iz rada na projektima ili u projektnim timovima.

Na petodnevnom treningu Upravljanje projektima po PMI metodologiji oni će dobiti odgovore koji su im potrebni da bi bili osposobljeni za iniciranje, planiranje, realizaciju, praćenje i kontrolu projekta. Nakon treninga oni će moći i da se akredituju za PMI PMP ili CAPM akreditaciju koja im može otvoriti vrata ka profesionalnoj karijeri i poslovnom napredovanju na domaćem i inostranom tržištu. Naime, PMI PMP akreditacija je prepoznata širom sveta i tražena od najvećih globalnih korporacija i vladinih ustanova koje investiraju u projekte velikih vrednosti. Izuzetno je vrednovana kod rada na investicionim i razvojnim projektima, posebno u građevinarstvu, naftnoj industriji, proizvodnji i distribuciji energije, IT industriji i telekomunikacijama, finansijama, itd.

Sadržaj kursa obuhvata:
• uvod u projektno upravljanje
• osnove projektnog upravljanja po PMI metodologiji
• ulogu i uticaj projektnog upravljanja u organizaciji
• ključne učesnike na projektu
• faktore uspeha projekta
• integraciju projektnih komponenti
• upravljanje obimom projekta
• upravljanje vremenom
• upravljanje troškovima
• upravljanje kvalitetom
• upravljanje rizicima
• upravljanje ljudskim resursima (projektnim timovima)

Veeam Certified Engineer (VMCE)

Kao i prethodnog, Trening centar i ovog meseca obezbeđuje zainteresovanim polaznicima VMCE obuku, koja je ovog puta predviđena za 18, 19. i 20. april.

Iako smo ovu stručnu obuku za inženjere fokusiranu na stvaranje, implementaciju i optimizaciju Veeam rešenja u više navrata preporučivali pažnji potencijalnih polaznika, nije na odmet da još jednom podsetimo da se ta trodnevna obuka na engleskom jeziku odvija pod vođstvom intruktora u Veeam autorizovanim trening centrima širom sveta, kao i da program obuke pruža napredna znanja o Veeam softveru i tehnologijama sa kojima je on u interakciji.

Svaki modul kursa sastoji se od predavanja i praktičnog dela, koji omogućavaju polazniku da se upozna sa tehnologijom i njenom konfiguracijom, a zatim i da primeni to znanje u laboratoriji kroz situaciju iz realnog života.

Veeam proizvodi najbolja Availability rešenja u industriji, fokusirana na virtuelne sisteme, a VMCE Sertifikat je dokaz da inženjer poseduje neophodan nivo stručnosti da pravilno instalira, konfiguriše i upravlja Veeam Availability Paketom V10. Za IT profesionalce koji žele da povećaju produktivnost, smanje operativne troškove i ostvare lični napredak u karijeri, VMCE v10 kurs je pravi izbor.

VMCE ispit se sastoji od 50 pitanja iz svake oblasti obuhvaćene obukom. Polaže se elektronskim putem u Pearson VUE centru. Potrebno je minimum 70% tačnih odgovora da bi se položio ispit.

Kurs je namenjen sistem Inženjerima/Administratorima, kao i Pre-Sales / Post-Sales / Arhitektama / Konsultantima, ali i svakom specijalisti informacionih tehnologija koji želi da postane priznati stručnjak u IT industriji za Veeam softverska rešenja.

(Više informacija o VMCE Sertifikatima baziranim na trenutnoj verziji VMCE programa možete dobiti na https://www.veeam.com/vmce-training.html)

Preduslov za pohađanje ovog kursa je posedovanje osnovnog znanja o virtualizaciji, backupovanju i oporavku podataka i sistema, a preporučljivo je pogledati tehnički online kurs Veeam Univerziteta (https://www.veeam.com/university.html) – za krajnje korisnike ili Veeam ProPartners za partnere Veeama.

VMCE Serifikat je odlična investicija za IT profesionalce koji žele da povećaju produktivnost, smanje operativne troškove, ostvare lični napredak i dobiju priznanje od strane poslodavca i klijenata. Po završetku VMCE kursa polaznici će poznavati sve funkcionalnosti Veeam softvera, moći će da efikasnije identifikuju i rešavaju probleme, a biće i prepoznati kao stručnjaci za Veeam softver na tržištu i time se izdvojiti od konkurencije.

Program je kreirao i zajednicu Veeam stručnjaka čiji su članovi pohađali VMCE kurs i položili ispit, što svakako predstavlja jedan od benefita za polaznike, a kao Veeam Sertifikovani inženjer dobićete i telefonsku podršku bez čekanja – direktan pristup podršci za kritične situacije na licu mesta, oznaku eksperta za profesionalne servise i dozvolu za korišćenje VMCE logoa.

Program obuke obuhvata složene celine naslovljene kao: Introduction (Uvod),
Building Backup Capabilities (Izgradnja mogućnosti rezervnog kopiranja), Restoring from Backup (Vraćanje iz rezervne kopije), Backup Copy Jobs (Poslovi kopiranja backupa), Replication (Replikacija), Failover, Advanced Repository Capabilities (Napredne mogućnosti spremišta), Testing Backup and Replication (Testiranje rezervnih kopija i replikacije), Veeam Backup Enterprise Manager, Veeam ONE
i Support (Podrška).

ITIL 4 – Foundations of IT Service Management + exam vaučer (voucher)
Ovaj trodnevni kurs, koji podrazumeva sveobuhvatnu obuku prvog nivoa za sve koji su uključeni u pružanje, podršku ili isporuku IT usluga u modernoj digitalnoj organizaciji, Trening centar Beograd najavljuje za 22, 23. i 24. april.

Osnovni cilj obuke je da pomogne učesnicima da razumeju ključne koncepte upravljanja IT servisima, te da im pruži šansu da unaprede svoju karijeru u ovoj oblasti uz ITIL 4 kao najrelevantniji međunarodni okvira za upravljanje IT uslugama, kao i da se pripreme za ispit za ITIL 4 Foundation. Obuka i vaučer za ispit – u ovom slučaju idu u jednom paketu.

Kurs je namenjen učesnicima u IT-u i poslovnom domenu koji žele da preduzmu prve korake u upravljanju servisima ili koji su upoznati sa ranijim verzijama ITIL-a ili drugim izvorima najbolje prakse u industriji i žele da više nauče o ITIL 4. Jednom rečju – svim nivoima IT profesionalaca, kupaca i korisnika koji su uključeni u pružanje ili primanje IT usluga u bilo kojoj organizaciji.

U tom smislu, korist od njegovog završavanja može imati osoblje iz IT podrške, IT konsultanti, biznis menadžeri i menadžeri poslovnih procesa, IT developeri, provajderi servisa, kao i osoblje iz DevOps tima.
Pohađanje ovog kursa ne zahteva posebna predznanja, ali bi od koristi bilo poznavanje pružanja IT usluga.
Kurs je osmišljen tako da tokom njega polaznici nauče šta definiše servis, koje su njegove komponente i koja je njegova vrednost za zainteresovane strane. Takođe, omogućeno im je da otkriju okvir koji će im pomoći da kreiraju, isporuče i upravljaju servisima, kao i da istraže dimenzije efikasnog upravljanja uslugama (organizacija i ljudi, informacije i tehnologija, partneri i dobavljači, tokovi vrednosti i procesi). Kurs će im omogućiti i da razviju način razmišljanja za usvajanje ITIL praksi i njihovo prilagođavanje vlastitim specifičnim potrebama sa sedam vodećih principa ITIL 4. Pomoći će im da shvate kako lanac vrednosti servisa pomaže organizacijama da stvore vrednost optimizacijom svojih aktivnosti i resursa. Naučuće i da koriste ITIL 4 prakse kako bi omogućili radne metode usklađene sa svojom poslovnom strategijom, poboljšavajući proces razvoja servisa i pružajući podršku korisnicima…
Sadržaj kursa čini više modula, od uvodnog gde se polaznici upoznaju sa sadržajem, ciljevima i strukturom kursa, kao i sa osnovama IT Service Managementa i benefitima koje donosi ITIL 4, do onih koji se bave ključnim konceptima service managementa, vodećim principima, dimenzijama upravljanja ITIL uslugama, sistemom vrednosti servisa i kontinuiranim poboljšanjima.

Na kraju kursa, polaznici će razumeti ključne koncepte u ITIL 4 okviru koji se nadograđuju na Lean, Agile, DevOps i druge prakse, i kako oni omogućavaju zajedničko kreiranje poslovne vrednosti, vodeće principe ITIL 4, ITIL sistem vrednosti servisa, dimenzije upravljanja servisima i ITIL prakse. Dakle, ovo je jedan od onih kurseva koji vam omogućavaju da na pravi način potvrdite i proširite svoja znanja o IT Service Managementu.

Sticanje ITIL 4 sertifikata donosi niz prednosti profesionalcima za upravljanje IT uslugama: učenje ITIL okvira i najbolje prakse, usklađivanje vlastitih veština i znanja sa svetskim standardima, te povećanje konkurentske prednosti na tržištu rada.

Kontakt i dodatne informacije

Više informacija o svim ovim kao i drugim obukama koje omogućava Trening centar Beograd zainteresovani mogu pronaći na sajtu Ingram Microa ili dobiti od Ingram Micro tima putem e-mail adrese trening-serbia@ingrammicro.com ili telefona + 381 64 822 7568.

Share.

Leave A Reply