NTP Beograd raspisao drugi javni poziv za tehnološko- razvojne kompanije

0

Naučno-tehnološki park Beograd (NTP Beograd) raspisao je drugi javni poziv za tehnološko-razvojne kompanije koje žele da konkurišu za članstvo. Poziv je namjenjen mikro, malim i srednjim preduzećima koja se bave razvojem inovativnih proizvoda, procesa i usluga, kao i velikim preduzećima koja žele da lociraju svoja istraživačko-razvojna odeljenja u NTP Beograd.

ntp1Tehnološke kompnije koje žele da steknu članstvo u NTP Beograd, osim ispunjavanja opštih uslova, moraju da dokažu svoj inovativni, kadrovski i finansijski kapacitet, a prijave će se ocenjivati kroz sledeće grupe kriterijuma: tehnološki profil preduzeća, inovativnost, izvozni potencijal, potencijal za kreiranje radnih mesta i predviđeni rast prihoda. Komapnijama u domaćem i stranom vlasništvu koje ispune navedene uslove, NTP Beograd omogućava ubrzani rast i razvoj kroz stručnu podršku i veliki broj raznovrsnih usluga. Osim savremenog poslovnog prostora i infrastrukture, kompanije imaju direktan pristup bazama znanja i laboratorijskoj opremi, kao i stručnoj podršci u oblastima poslovnog i savetovanja za EU programe, zaštite intelektualne svojine, sertifikacije, promocije, umrežavanja i internacionalizacije poslovanja.

U NTP Beograd već je počelo sa radom osam kompanija koje su prve potpisale ugovor nakon završetka prvog javnog poziva, a koje razvijaju tehnološki izuzetno napredna rešenja u oblastima informacionih tehnologija, prehrambene industrije i energetske efikasnosti, rekla je Gordana Danilović Grković, v.d. direktora NTP Beograd. „Veoma smo zadovoljni kvalitetom kompanija koje su do sada konkurisale za članstvo, raznovrsnošću njihovih projekata i planovima da već do kraja ove godine uslede nova zapošljavanja mladih stručnjaka. Za nas je velika odgovornost, ali i podsticaj, što su nas takve kompanije prepoznale kao mesto koje im obezbeđuje ubrzani razvoj i kroz komunikaciju sa nadležnim državnim institucijama, saradnju sa naučnom zajednicom, mogućnost da lakše dođu do odgovarajućih kadrova i da međusobno razmenjuju informacije i ulaze u poslovna partnerstva“, istakla je Gordana Danilović Grković.

Drugi javni poziv je otvoren do popunjavanja prostornih kapaciteta NTP Beograd, a prva evaluacija će se vršiti za prijave pristigle do 15. aprila 2016. godine. Prijave se mogu podneti  pisanim ili elektronskim putem.

Više informacija o uslovima javnog poziva, kao i proceduri za prijavljivanje možete naći na:

http://www.ntpark.rs/vesti/jp2.html

 

 

Share.

Comments are closed.