Rastko Blagojević, menadžer prodaje Nokia Siemens Networks Srbija: NSN za inovativnost i efikasnost

0

Potražnja za širokopojasnim servisima u mobilnoj komunikaciji neprekidno raste, a time i resursi koji se svakodnevno ulažu u telekomunikacione mreže. Ovo je važna stavka u komunikacionom funkcionisanju svakog društva, pa i našeg. Primera radi, bežične mreže čine više od 80% ukupnih troškova za energiju jednog telekomunikacionog operatora. Kompanija Nokia Siemens Networks je ponudila potpuno novo revolucionarno mrežno rešenje Liquid Net, koje omogućava maksimalno iskorišćenje mreže. O mogućnosti kvalitetnijeg funkcionisanja mobilnih mreža kao i o energetskoj efikasnosti razgovarali smo sa Rastkom Blagojevićem, menadžerom prodaje Nokia Siemens Networks Srbija.

Činjenica je da je jedan minut video striminga analogno 150 hiljada poslatih SMSova. Standardne mreže malih kapaciteta ne mogu da odgovore savremenim potrebama korisnika. Kakav je odgovor Nokia Siemens Networksa na ovakve probleme? 

Kako šetati kapacitet mreže sa jednog na drugo mesto?

Elementi  koji to omogućavaju?

Po procenama koje dolaze Nokia Siemens Networka, do 2020. se očekuje da pojedinačni  korisnik ima potrošnju preko 1GB dnevno, što je mnogo puta više nego sad. Da li će buduće mreže moći da odgovore ovakvim potrebama korisnika?

Šta nas čeka po pitanju telekomunikacija u narednoj deceniji?

Očuvanje životne sredine je postalo imperativ savremenog doba. Da li raspolažete podacima  o tome kolika je energetska potrošnja ICTja  u Srbiji i posledično tome emisija CO2?

Provajderi komunikacionih usluga se već proaktivno obavezuju da će smanjiti emisije ugljenika i gasova staklene bašte ne čekajući da ih zakon natera na delovanje. Objasnite zašto?

Radi daljeg usavršavanja energetske efikasnosti telekomunikacionih mreža, kompanija Nokia Siemens Networks je kreirala tehnologiju tzv. „zelenih“ baznih stanica. Zbog čega su one značajne?

Pretpostavljam da one koriste i obnovljive energije…

Share.

Leave A Reply