Novo VMware istraživanje: Kompanije i zaposleni ne slažu se oko inoviranja radnog mesta  

0

Kompanije sa hibridnim radom češće koriste formalne metrike za merenje uticaja, u odnosu na one bazirane isključivo na kancelarijskom radu

Prema istraživanju koje je danas objavio VMware, vodeći inovator u softveru za kompanije, skoro dve trećine (62%) ispitanika u EMEA regionu veruje da je njihova organizacija inovativnija ako su zaposleni u kancelariji.

Istraživanje „Dilema distribuiranog rada: Nadmetanje između inovacija i zadovoljstva poslom“, koje je sproveo Vanson Bourne, a naručio VMware, pokazuje da su stavovi ispitanika o tome gde su najinovativniji u suprotnosti sa onim gde bi radije radili, pri čemu 81% ispitanika u EMEA regionu prijavljuje veće zadovoljstvo poslom kada imaju opciju da rade sa bilo koje lokacije. Pored toga, više od polovine (56%) ispitanika koji omogućavaju remote ili hibridne modele rada (kombinacija remote i rada iz kancelarije) prijavljuje povećan optimizam, kreativnost (52%) i saradnju (53%) unutar svojih timova u odnosu na period pre pandemije.

U situaciji rastuće ekonomske neizvesnosti, poslovni lideri žele da vrate zaposlene nazad u kancelarije u nadi da će to omogućiti veću inovativnost i produktivnost, ali isplativost ovakvog poteza nije sasvim izvesna.

Istraživanjem je utvrđeno da je prisustvo formalnih metrika za praćenje inovacije radnog mesta i njenog uticaja na poslovanje i zaposlene veće u kompanijama i organizacijama koje omogućavaju hibridni rad i rad nezavisan od lokacije. Skoro sve organizacije EMEA regiona koje omogućavaju remote rad (97%) imaju ustanovljene metrike za praćenje uticaja novih modela na rezultate rada, u poređenju sa 82% kada je reč o kompanijama i organizacijama koje dozvoljavaju isključivo rad u kancelariji.

„Rastuća ekonomska neizvesnost podstiče kompanije da postanu još više fokusirane na inovacije i produktivnost, ali to ne bi trebalo da bude na uštrb napretka koji je ostvaren u razvoju fleksibilnijih radnih modela“, rekao je Šankar Ajer (Shankar Iyer), senior vice president i general manager, End-User Computing, VMware. „Istraživanje je pokazalo da omogućavanje hibridnog rada stvara srećnije, angažovanije i kolaborativnije timove, što prirodno može dovesti do povećanja produktivnosti. Zaposleni veruju da mogu da postignu najbolje rezultate kada imaju opciju za hibridni rad, u kombinaciji sa alatima koji podržavaju ovakav način rada. Ipak, poslovni lideri veruju da je kancelarija mesto na kom se pokreću inovacije. Naše istraživanje sugeriše da više kompanija treba da primeni formalne metrike za merenje uticaja kako bi se osiguralo da percepcija nije u suprtotnosti sa realnošću. Kompanije sa politikom hibridnog rada očigledno ovo shvataju veoma ozbiljno.”

Tokom narednih 12 meseci, skoro tri četvrtine (72%) anketiranih organizacija u EMEA regionu planira značajno veće investicije u svoju digitalnu kulturu, a za trećinu (32%) prioritet će biti investicije usmerene na podsticanje inovativnosti i kreativnosti. Podsticanje inovacija u cilju povećanja poslovne efikasnosti, smanjenja troškova ili povećanja atraktivnosti na tržištu je poslovni imperativ za ove kompanije.

Automatizacija i digitalni alati pomažu organizacijama da postignu bolje rezultate sa manjim ulaganjima i resursima. Među kompanijama EMEA regiona u kojima su ulaganja u automatizaciju povećana, skoro polovina (46%) ulaže u automatizaciju kako bi unapredila iskustvo na poslu i produktivnost svojih zaposlenih. Pored toga, 43% kompanija usmereno je na automatizaciju u cilju ubrzanja inovacija, dok 49% želi da ubrza poslovne operacije uz paralelno smanjenje troškova. U ovom segmentu, kompanije i organizacije koje omogućavaju rad na daljinu i hibridni rad ulažu daleko više od onih čije se poslovanje odvija isključivo u kancelarijama. Ovo ukazuje na to da inovacije i produktivnost moraju da budu prioriteti, ali ne na uštrb fleksibilnosti radne lokacije.

Ajer dodaje da “nije zagarantovano da će doći do mitske prekretnice u kojoj svi zaposleni rade iz kancelarija. Kompanije moraju nastaviti da uspostavljaju odgovarajući balans između podsticanja inovacija bez urušavanja motivacije i produktivnosti zaposlenih. Ulaganjem u digitalne alate za saradnju, automatizaciju i team-building, poslovni lideri mogu da podstaknu efikasnost i uspeh, istovremeno pružajući zaposlenima fleksibilnost da rade u kancelariji ili na daljinu.”

Inovacija radnog mesta je jedna od brojnih tema koje pokriva istraživanje „Dilema distribuiranog rada: Nadmetanje između inovacija i zadovoljstva poslom“. Drugi važni zaključci su:

  • Promene u odnosu snaga između poslodavaca i zaposlenih: Dok su tokom prethodnih meseci “Velika ostavka” i gotovo univerzalni nedostatak talenata dirigentsku palicu prebacili u ruke zaposlenih, trenutna ekonomska klima unosi dodatnu pometnju u odnos snaga između poslodavaca i zaposlenih – gde poslodavci ponovo počinju da stiču prednost. Pogledajte infografik.
  • Značajan manjak određenih grupa talenata i sve veća fluktuacija zaposlenih: Uprkos opštem povećanju zadovoljstva poslom u poslednje dve godine, svi sektori, odeljenja i regioni se suočavaju sa nedostatkom talenata. Posebno je velika fluktuacija u timovima za sajber bezbednost.
  • Automatizacija olakšava hibridni i rad na daljinu: Investicije u tehnologiju – i preciznije, u automatizaciju – ključne su za smanjenje sagorevanja na poslu i omogućavanje lakše saradnje koja je neophodna za inovacije, čak i u distribuiranom radnom okruženju. Pogledajte infografik.

Pročitajte više o najnovijem VMware-ovom istraživanju na VMware End-User Computing blogu.

Share.

Leave A Reply