“Novo normalno” je tu da ostane neko vreme: nova CheckPointova anketa otkriva bezbednosne prioritete organizacija za 2021. godinu i dalje

0

Kako se 2020. godina bliži kraju mi se približavamo prekretnici na putu kroz pandemiju virusa Covid-19. Iako slučajevi obolevanja i smrti nastavljaju da rastu globalno, a ekonomski poremećaji se produbljuju, ima i dobrih vesti: nekoliko vakcina je pokazalo obećavajuće rezultate u ranim ispitivanjima i ubrzano se ide ka masovnoj proizvodnji. Mada i dalje ima terena koje treba pokriti pre nego što vakcine budu spremne za upotrebu (a kamoli da se isporučuju u odgovarajućoj meri u celom svetu), one su jasan znak da bi Covid kriza na kraju mogla da se prevaziđe. Šta će ovo značiti za preduzeća globalno i za sav naš radni vek? Promene koje je donela pandemija imale su dubok i trajan uticaj na sve industrijske sektore, od proizvodnje, preko maloprodaje i ugostiteljstva, do zdravstva i obrazovanja. Uskoro nećemo moći da vratimo sat unatrag na ono kako je bilo – istaknuto je u istraživanju koje je kompanija CheckPoint sprovela kako bi se saznalo koji su glavni bezbednosni izazovi i prioriteti organizacija u naredne dve godine, kao i promene njihovih bezbednosnih strategija koje je iznudila pandemija Covida-19 tokom 2020. godine.

Za većinu organizacija, „novo normalno“ će ostati neko vreme: one ne očekuju da se tokom naredne dve godine njihovi trenutni bezbednosni problemi i prioriteti mnogo promene, ako se uopšte i promene. Pored toga, u mnogim organizacijama, rapidne promene učinjene na mrežama i bezbednosnoj infrastrukturi kao odgovor na pandemiju verovatno će biti trajne.

Ključni nalazi istraživanja sprovedenog na 600 IT stručnjaka za bezbednost su sledeći:

  • Organizacije se suočavaju sa više napada od početka pandemije: preko polovine (58%) ispitanika je reklo da su njihove organizacije doživele porast napada i pretnji od početka izbijanja Covida-19, 38% je reklo da je obim napada ostao isti, a samo 3% da su oni opali. 
  • Promena u bezbednosnim strategijama u 2020. godini: Čak 95% ispitanika je izjavilo da su se njihove strategije promenile u drugoj polovini godine, a najveća je bila omogućavanje rada na daljinu (navelo njih 67%). Sledila je edukacija zaposlenih o bezbednosti (39%), unapređivanje mrežne zaštite i prevencija pretnji (37%) i brzo usvajanje cloud tehnologija (31%). Tek nešto više od četvrtine (27%) je izjavilo da su ibrzali postojeće bezbednosne projekte tokom 2020. godine, što pokazuje da je za većinu odgovor na pandemiju uključivao neplaniranu reinvenciju njigovog poslovnog modela.    
  • Najveći bezbednosni izazovi koji prelaze i u 2021. godinu: Bezbednost zaposlenih koji rade na daljinu bila je glavni izazov (navelo ju je 47% ispitanika), praćena zaštitom od fišinga i napada socijalnog inženjeringa (42%), održavanjem bezbednim pristupa na daljinu (41%) i zaštitom cloud aplikacija i infrastrukture (39%).
  • Bezbednosni prioriteti za naredne dve godine: Vodeći prioriteti do 2023. godine su obezbeđivanje rada na daljinu (navelo 61%), sigurnost krajnjih tačaka i mobilnih uređaja (59%) i obezbeđivanje javnog ili više clouda (52%). Oni su nesumnjivo bili ispred problema kao što su IoT bezbednost (30%) i zaštita e-pošte (24%).
  • Novo normalno je tu da ostane: Otprilike polovina svih ispitanika je verovala da se njihov pristup bezbednosti neće vratiti na norme pre pandemije. Njih 29% je reklo da očekuju povratak na pre-Covid operacije u nekom trenutku u budućnosti, a samo 20% je bilo uvereno da se njihova situacija već sada vratila na ono kakva je bila.

Da bi se blokirao sve veći obim sajber napada i pretnji, organizacije treba da daju prioritet zatvaranju svih bezbednosnih gepova u svojim distribuiranim mrežama, od kućnih računara zaposlenih, preko samih zaposlenih, do data centara. Zato CheckPoint daje nekoliko saveta da bi pomogao organizacijama da razviju svoje bezbednosne strategije kako bi obezbedile da mogu da nastave da rade što je moguće efikasnije i sigurnije.

Prevencija u realnom vremenu

Vakcinacija je bolja od lečenja, a i u sajber bezbednosti, prevencija u realnom vremenu je ključ zaštite mreža, zaposlenih i podataka od napada i pretnji.

Zaštitite sve

Svaki deo vaše mreže je važan. Organizacije moraju ponovo da posete i provere nivo bezbednosti i relevantnost svoje mrežne infrastrukture, uređaja, procesa, usklađenosti povezanih mobilnih i PC uređaja, Iot-IoT-a i drugog. Povećana upotreba clouda zahteva povećani nivo zaštite, posebno u tehnologijama koje štite radna opterećenja, kontejnere i serverless aplikacije u multi- i hibrid-cloud okruženjima.

Konsolidacija i vidljivost

Sa toliko promena na infrastrukturi organizacija neophodno je postaviti sledeća ključna pitanja: Da li dobijamo zaštitu koja nam je zaista potrebna? Da li štitimo prave stvari? Da li smo propustili slepu tačku?  Najviši nivo vidljivosti mreže povećava efikasnost zaštite. Potrebno vam je objedinjeno upravljanje i poboljšana vidljivost rizika celokupne bezbednosne arhitekture, a to se može postići samo smanjenjem broja point product rešenja i vendora.

Check Point ima čitav niz rešenja koja obezbeđuju siguran rad na daljinu, omogućavajući radnoj snazi da ostane što produktivnija. Ona uključuju Check Pointov Remote Access VPN Software, Endpoint Threat Prevention, Mobile Security, Mobile Secure Workspace i SandBlast Agent. Da bi se zaštitila radna opterećenja i aplikacije u cloudu, CloudGuard Cloud Native Security pojedno pojednostavljuje i automatizuje zaštitu, blokirajući većinu naprednih sajber napada i omogućavajući organizacijama da u potpunosti iskoriste brzinu i agilnost clouda.

Da biste pročitali više o tome šta možete da učinite da biste zaštitili svoju organizaciju u novom normalnom, posetite CheckPointov mini site koji je posvećen tome.

Izvor: Check Point blog

Share.

Leave A Reply