Modernizacija vašeg Data Centra bez glavobolje

0

Poslednjih nekoliko godina, a taj trend se sve više razvija i učvršćuje, došlo je do velike konvergencije poslovanja i IT-ja. Jednostavno ova dva važna sektora u gotovo svakom preduzeću su se preklopila i jedan bez drugoga više ne mogu.

Da bi se biznis svake kompanije odvijao bez turbulencija neophodna je njegova svesna i jaka IT podrška, čije signale upozorenja, kada dođe do određenih promena, ni jedan menadžment u kompanijama ne bi smeo da ignoriše.

To je svakako i slučaj koji je aktuelan upravo sada i odnosi se na Microsoft Windows Server 2003 podršku koja prestaje 15. jula i verovatno je ovo savršen trenutak da razmislite o prelasku na sistem koji je dizajniran za virtuelizaciju od samog temelja kao što je to Cisco Unified Computing sistem

Kada je reč o sistemima koji su zavšili svoj radni ciklus kao što je to slučaj sa Microsoft Windows Serverom 2003, nekoliko stvari treba imati na umu: Glavna podrška obično ima period od pet godina kada Microsoft nudi besplatne zakrpe i ispravke, uključujući ali ne ograničavajući se na bezbednosne ispravke za svoje proizvode. Kada proizvod izlazi iz glavne faze podrške, Microsoft nastavlja sa obezbeđivanjem perioda (često pet godina) za produženje podrške, što znači da korisnici dobijaju besplatne bezbednosne ispravke, ali su druge vrste ispravki plaćeni i zahtevaju posebne ponude licenciranja.

„Kraj podrške“ znači da neće biti više ispravki ili pečeva – plaćenih ili besplatnih, bezbednosnih ili ne-bezbednosnih – koje dolaze za određene proizvode i kao opšte pravilo, kraj podrške znači, za većinu namera i svrha, kraj.

Razmislite o tome da iskoristite Besplatni servisi Telgroupa kompanije Telegroup koj je spremna da vam kao novom ili već zavisno od slučaja, starom partner ponudi: Analizu postojećeg stanja vašeg Data Centra, izradi predlog za njegovu virtuelizaciju ako je baziran na Cisco UCS tehnologiji, obavi migraciju na novi sistem, ili kao dodatnu pogodnost – kreira optimizovano rešenje za moderan DATA CENTAR prema vašim potrebama.

Vrednost ovih besplatnih servisa se kreće između 2000 i 5000 evra u zavisnosti od toga da li ste se odlučili za nabavku jednog ili više Cisco UCS Sistema.

cisco_ucs1U takvoj situaciji je svakako pametno da učinite ono što je najbolje za vašu kompaniju a to je pre svega da pojednostavite vaše poslovanje. Jedan od najsigurnijih načina za to je da naprimer nabavite Cisco servere koje pokreće Intel Xeon i iskoristite vaše vreme efektivnije uz pomoć već navedenog Cisco Unified Computing Sistema. Zašto baš Cisco servere i zašto baš ovaj sistem? Razloga za to je mnogo a najvažniji su oni koji ukazuju da su ovi serveri posebno dizajnirani za nove sisteme koji dolaze i koji su sve zahtevniji. Većina IT menadžera u svojim kompanijama pokušavaju da pokrenu savremene, zahtevnije sisteme na starom hardveru i uglavnom se suoče sa lavinom problema koji zbog nekompatibilnosti stare serverske arhitekture i novih sve zahtevnijih rešenja uzrokuju brojne, zastoje i prekide u poslu usled padova sistema i nemogućnosti da sve funkcioniše onako kako je to bilo ranije.

Šta je Cisco Unified Computing Sistem ( UCS ) i zašto baš on?

Cisco Unified Computing Sistem ( UCS ) je uveden 2009. godine i predstavlja (x86) arhitekturu serverskih platformi data centra koja se sastoji od kompjuterske opreme , podrške za virtualizaciju , Switching fabric i softvera za upravljanje. Ideja koja stoji iza sistema je da se smanje ukupni troškovi vlasništva (TCO) i da se poboljša skalabilnost integracijom različitih komponenti u kohezivnu platformu kojom se može upravljati kao jedinstvenom celinom .

Switching fabric je kombinacija hardvera i softvera koji podatke koji dolaze na mrežni čvor prosleđuje preko odgovarajućeg porta (vrata) na sledeći čvor u mreži.

CISCO UCS

Ovo rešenje koje je, u svojoj letnjoj akciji, ponudila kompanije Telegroup je predvodnik industrije i dizajnirano je za ubrzanje poslovanja: zamenjuje lokalnu mrežu (LAN), mrežu sistema za skladištenje podataka (SAN) sa objedinjenim računarskim sistemom.   Cisco UCS pokreće sve poslove na serveru uz centralizovano upravljanje na veoma skalabilnom sistemu. On kreira modernu tehnološku osnovu koja vam je potrebna za privatni cloud, big data i desktop virtualizaciju.

CISCO UCS MINI

Ovaj moćni sve-u-jedan paket je optimizovan za ekspoziture i udaljene kancelarije, prodajna mesta i manje IT sredine.   Cisco UCS Mini je dizajniran za korisnike koji imaju potrebu za manje servera ali i dalje žele robusne mogućnosti za upravljanje koje nudi UCS menadžer. Ovo rešenje nudi servere, skladištenje podataka i 10 Gigabit mrežu u jednostavnom za implementaciju i kompaktnom paketu.

Sve u jednoj platformi

Ako ste IT menadžer koji je odgovoran prema poslovanju komanije u kome ste zaduženi za IT podršku i njeno besprekorno funkcionisanje onda ćete sigurno znati da prepoznate vrednosti i prednosti Unified Sistema kao što su: Vrednosti objedinjene mreže, niže cene, umanjen broj mrežnih adaptera, svičeva i kablova, manji energetski i rashladni zahtevi. Pojednostavljen process održavanja sa nadgradnjama uz pomoć jednog klika kada su pitanju serveri i infrastruktura kao i objedinjeno upravljanje svih serverskih i hardverskih komponenti su dovoljni razlozi da izbegnete glavobolju koju, kao po pravilu, donosi migracija sa starog na novi sistem.

Ukoliko smatrate da je sve to korektno onda ćete svakako razmisliti i o tome da iskoristite besplatne servise kompanije Telegroup koj je spremna da vam kao novom ili već zavisno od slučaja, starom partner ponudi: Analizu postojećeg stanja vašeg Data Centra ,izradi predlog za njegovu virtuelizaciju ako je baziran na Cisco UCS tehnologiji, obavi migraciju na novi sistem, ili kao dodatnu pogodnost – kreira optimizovano rešenje za moderan DATA CENTAR prema vašim potrebama .

Vrednost ovih besplatnih servisa se kreće između 2000 i 5000 evra u zavisnosti od toga da li ste se odlučili za nabavku jednog ili više Cisco UCS Sistema.

Share.

Comments are closed.