Mobilne mreže  5G/5G+

0

U organizaciji Društva za informatiku Srbije i Privredne komore Srbije održano je uvodno predavanje za specijalističku obuku 5G/5G+ mobilne mreže: od istraživanja do tržišta. Predavač  je bio Dragorad Milovanović, dipl. ing. el. I tom prilikom je istakao je da je tema aktuelna i značajna, tako da je neophodno pažljivo planiranje u komplikovanim uslovima.

Mobilni komunikacioni sistemi su evoluirali u poslednjih 30 godina od telekomunikacione infrastrukture do nove infrastrukture za industriju, mnoge sektore privrede i svakodnevni život. Kontinuirano se hronološki smenjuju faze istraživanja i razvoja, procesi standardizacije, kao i projektovanje i implementacija na globalnom tržištu. Faze se hronološki preklapaju, konsenzusom se usaglašavaju poboljšanja i postepeno se uvode nove funkcionalnosti.

Nova generacija tehničkih specifikacija publikuje se periodično na 10 godina. Najnovija peta generacija 5G omogućava brži i bolji pristup Internetu, kraći odziv mreže i značajno veću povezanost velikog broja uređaja. 5G mobilna mreža obuhvata listu raznovrsnih zahteva, standardizovane tehničke specifikacije i niz mogućnosti implementacije na globalnom tržištu u okviru lokalne regulative.

Closeups Photo Of Mobile Phone Connected To 5G Network

Specijalistički kurs je organizovan u tri modula.

Prvi modul obuhvata evoluciju ITU mobilnih standarda i 3GPP tehničke specifikacije u predhodnoj deceniji sa naglaskom na razvoj 5G+ do 2024. godine.

Drugi modul obuhvata različite opcije integracije i implementacije 5G mobilnih mreža nakon 2020. godine na otvorenom globalnom tržištu.

I treći modul obuhvata akumulirane probleme održivog razvoja, kao što su upravljanje potrošnom električne energije, uticaj na životnu sredinu i doprinos 5G mreža ciljevima održivog razvoja značajnih sektora privrede i društva.

5G tehnologija omogućava ekosistem masovnog tržišta, koji zahteva od akademije, standardnih organizacija i industrijskih konzorcijuma da sarađuju sopstvenom stručnošću i zahtevima kako bi razvili zdrav ekosistem sa unificiranim 5G standardima. Korisno je i pravovremeno postaviti pitanje o budućnosti mobilnih uređaja — budućnosti koja prevazilazi 5G. Posebno je značajno razumeti celokupni ekosistem koji mobilnim uređajima omogućava ne samo da prežive, već i da napreduju u uslovima sve konkurentnije tehnologije i poslovnog okruženja.

Društvo za informatiku Srbije (DIS) smatra da je za razvoj Srbije i dalji proces informatizacije od ključne važnosti nastavak razvoja primene bežične komunikacije. „Nadležnom organima smo izneli predloge potrebnih mera, a mi smo orijentisani na edukativne aktivnosti sa zainteresovanim organima, organizacijama, kompanijama i pojedincima kako bi bili što bolje pripremljeni za dalji razvoj primene bežičnih komunikacija u Srbiji. Pozivamo sve zainteresovane da iskažu interesovanje za obuku i aktivno učestvuju u definisanju programa i sprovođenju obuke u okviru DIS Trening centra“ kažu u DIS-u.

Share.

Leave A Reply