Microsoft Azure Cognitive Services od sada priča srpski

0

Azure Speech-to-Text (STT) i Azure Translator, usluge koje su deo Azure Cognitive Services, su sada dostupni na srpskom jeziku, sa novim algoritmima koji omogućavaju optimizaciju jezika i modela govora u velikom obimu. Azure Translator prevodi tekst, a Speech to text je funkcija u okviru usluge „speech“ koja vrlo brzo i precizno transkribuje zvuk u tekst. To znači da Azure Cognitive Services od sada mogu da rečenice izgovorene na srpskom jeziku konvertuju u tekst i tako ih zapišu, a mogućnost se može testirati putem linka.

„Primena je gotovo neograničena, od zdravstvenih organizacija, u okviru pravosudnog sistema, preko policije i svih onih kome će diktiranje umesto kucanja olakšati posao. Sjajno je kad računar počne da razume govor, time povećava konfor i brzinu interakcija za većinu korisnika. Speech to text je dokaz sve prisutne veštačke inteligencije u svakodnevnom životu, koja nam olakšava rad i iznad svega nam štedi dragoceno vreme.  Na primer, korišćenjem ove usluge lekari će uštediti vreme na pisanju te se moći potpuno posvetiti pacijentu“, izjavio je Marko Marjanović, digital architect, Microsoft Srbija.

Podrška lokalnom jeziku jedan je od ključnih uslova za implementaciju inovacija i nastavku opšte digitalizacije.

„Srpski jezik se našao u društvu svetskih jezika ovog servisa, što će omogućiti programerima i kompanijama da kreiraju različite inovativne aplikacije, proizvode i servise ili unaprediti postojeće servise, koristeći Azure Cognitive Services, bogat skup moćnih unapred izgrađenih i prilagodljivih API-ja”, naveo je Milan Gospić, direktor Microsoft Srbija, i dodao da je namenjen svim organizacijama jer unapređuje efikasnost poslovanja, od pisanja e-mail-ova do zapisnika sa sastanaka.

Azure Cognitive Services su usluge koje se temelje na veštačkoj inteligenciji bazirane na cloudu, a korisnicima pomažu da ugrade kognitivnu inteligenciju u svoje aplikacije. Omogućavaju programerima da izgrade prilagođene modele prevođenja ili da koriste unapred napravljene modele koji se mogu modifikovati. To predstavlja odličan primer kako napredak u veštačkoj inteligenciji omogućava da informacije, proizvodi i usluge budu dostupni izvan svih granica, svakoj osobi i svakoj organizaciji.

Lokalni Microsoft Razvojni centar u Srbiji se može pohvaliti timom koji radi na razvoju Azure Data servisa. Tim radi na razvoju dve usluge. Pruža podršku u slučaju prestanka rada, odnosno rukovodi se ključnim uslugama Azure Data i postavljaju se trendovi za Azure Data rešenja. Microsoft ostaje predan svojoj misiji da osnaži svaku osobu na svetu da postigne još više.

Za više Microsoft vesti iz Multicountry regije, kojoj pripada Srbija: CEE Multi-Country News Center – Microsoft News Center CEE MC.

Share.

Leave A Reply