LG Electronics: rekordna prodaja smart telefona

0

29/10/2014 –

Kompanija LG Electronics objavila je neoditovane finansijske rezultate za treći kvartal 2014. godine, prema kojima je u ovom periodu zabeležila konsolidovan prihod od 14,92 biliona južnokorejskih vona (14,54 milijarde američkih dolara), što predstavlja rast od 7,4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Operativni profit iznosi 461,3 milijarde južnokorejskih vona (449,61 miliona američkih dolara), što je više nego duplo bolji rezultat zabeležen tokom trećeg kvartala 2013. godine. Ovakvi prihodi kompanije LG Electronics rezultat su rekordne prodaje smart telefona u trećem kvartalu koja prelazi 16,8 miliona uređaja.

Kada je reč o pojedinačnim poslovnim jedinicama kompanije LG Electronics, rezultati izgledaju ovako:

• Kompanija LG Home Entertainment beleži prihode u iznosu od 4,71 biliona južnokorejskih vona (4,59 milijardi amerčkih dolara) što predstavlja manji pad od 3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Operativni profit iznosi 130,5 milijardi južnokorejskih vona (127,19 miliona američkih dolara), koji je uvećan za 5 odsto u odnosu na isti kvartal prethodne godine, pre svega zahvaljujući boljem miksu proizvoda.

• Kompanija LG Mobile Communications isporučila je rekordnih 16,8 miliona smart telefona u trećem kvartalu, što predstavlja povećanje od 39 odsto u odnosu na prethodnu godinu i 16 odsto više u odnosu na pretodni kvartal. Prodaja od 4,25 biliona južnokorejskih vona (4,14 milijardi američkih dolara) i operativni prihod od 167,4 milijardi južnokorejskih vona (163,16 miliona američkih dolara) najviši su u istoriji kompanije još od trećeg kvartala 2009. godine.

• Kompanija LG Home Appliance beleži prihode u iznosu od 2,91 biliona južnokorejskih vona (2,84 milijarde američkih dolara), što predstavlja blagi pad u odnosu na isti period prethodne godine i to uprkos poboljšanju prodaje u Južnoj Koreji, Evropi i tržištima u razvoju, kao što su Bliski Istok i Jugoistočna Azija. Veća konkurencija u Servernoj Americi i nepovoljno kretanje deviznog kursa rezultovali su nižim operativnim prihodom od 51,8 milijardi južnokorejskih vona (50,49 miliona američkih dolara).

• Kompanija LG Air Conditioning & Energy Solutions beleži prihod od 925,6 miijardi južnokorejskih vona (902,14 miliona američkih dolara), što predstavlja pad od 5 odsto u odnosu na period od pre godinu dana. Operativni gubitak od 2,5 milijarde južnokorejskih vona (2,44 miliona američkih dolara) primarno se vezuje za nisku potražnju za klima uređajima u Južnoj Koreji koja je rezultat vremenskih uslova što neutralizuje stalni rast na Bliskom Istoku i Latinskoj Americi.

Više informacija možete pronaći u originalnom saopštenju na engleskom jeziku, koje se nalazi u prilogu.

Share.

Leave A Reply