Kreiranje prednosti u 2024: Novi izveštaj agencije Grayling otkriva ključne trendove koji će oblikovati oblast komunikacija

0

Agencija Grayling, jedan od globalnih lidera u oblasti strateških komunikacija, predstavila je svoj godišnji izveštaj pod nazivom „Kreiranje prednosti 2024“, koji pruža vredne uvide svim kompanijama koje se nalaze u dinamičnom komunikacijskom okruženju.

Prvi deo izveštaja pruža sveobuhvatan pregled pet ključnih trendova koji će obeležiti ovu godinu, koji su propraćeni uvidima Grayling eksperata širom sveta. Izveštaj donosi perspektivu agencije Grayling i služi kao navigacioni alat kroz kompleksno okruženje koje nas očekuje u 2024. godini.

Pet ključnih trendova za 2024:

  • Izborna godina: 2024. godinu će obeležiti najveći broj izbora do sada, sa skoro polovinom svetske populacije koja će glasati u preko 70 zemalja. Očekuje se da će geopolitičke promene, posebno predsednički izbori u SAD u novembru, u velikoj meri uticati na kompanije i mnoge industrije.
  • Fokus na AI: Očekuje se da će veštačka inteligencija (AI) postati sveprisutna odlika radnih mesta i svakodnevnog života. Kompanije će morati da podrže i uključe svoje zaposlene u AI putovanje kako bi izbegle potencijalne reputacione rizike.
  • Oživljavanje održivosti: Uprkos dokazima koji ukazuju na to da je momentum održivog delovanja u opadanju, Direktiva Evropske unije o korporativnom izveštavanju o održivosti (CSRD) ima za cilj da istakne ovo pitanje obezbeđujući fer, transparentno, odgovorno i dostupno izveštavanje od strane kompanija.
  • Manje buke, više pomoći, više nade: U eri brze digitalne evolucije, za šta su primer predstavljanje društvene mreže Threads kompanije Meta 2023. godine i porast AI filtera na TikTok-u, kompanije moraju da zadrže fokus na ljudima koji konzumiraju sadržaj i da kreiraju sadržaj koji istinski povezuje i inspiriše.
  • Prihvatanje De-growth momenta: Zalažući se za smanjenu potrošnju i filozofiju „manje je više“, de-growth pokret doživljava značajan uspon, što se primećuje u uspehu second-hand modnih tržišta poput Vinteda. Ovaj trend naglašava trajnu važnost održivosti u svesti potrošača.

Nadovezujući se na ove uvide, drugi deo izveštaja opisuje 10 prilika na koje organizacije mogu odmah da utiču kako bi stvorile prednost. To se kreće od korišćenja sve većeg uticaja društvenih komentatora u medijskoj sferi do maksimalnog oživljavanja događaja uživo, uz pomoć kojih se pronalaze mogućnosti za kompanije da iskoriste i ostanu ispred drugih u ovogodišnjem takmičarskom okruženju.

„Ova godina donosi potencijal da oblikuje naš svet za godine koje su pred nama, sa ključnim izborima i ubrzanom evolucijom u oblastima tehnologije i medicine. Ali promena, iako ponekad zastrašujuća, predstavlja priliku za mogućnosti,“ izjavio je Robert Škunca, direktor agencije Grayling za Jugoistočnu Evropu. „U tom kontekstu, izveštaj pod nazivom Kreiranje prednosti ističe na koji način iskoristiti ove promene, razumeti sve njihove pojedinosti i strateški ih koordinisati. Budućnost se dešava sada i donosi brojne mogućnosti za one koji su spremni da ih iskoriste.“

Za više informacija o izveštaju posetite link u produžetku:
https://grayling.com/news-and-views/creating-advantage-in-2024.

Share.

Leave A Reply