Kompanija Lenovo se obavezuje na nultu neto emisiju do 2050. godine

0

Lenovo se nalazi u prvoj grupi kompanija koje su dobile validaciju za nultu neto emisiju od Inicijative za ciljeve zasnovane na nauci, što kompaniju čini prvim proizvođačem računara i pametnih telefona i jednom od samo 139 kompanija širom sveta sa ciljevima koje potvrđuje standard nulte neto emisije.

Kompanija Lenovo je objavila svoj cilj da dostigne nultu neto emisiju gasova sa efektom staklene bašte do 2050., što je validirano i odobreno Inicijativom za ciljeve zasnovane na nauci (Science Based Targets initiative – SBTi), kao i partnerstvo sa Globalnim dogovorom Ujedinjenih nacija, međunarodnom neprofitnom organizacijom CDP i Svetskom fondacijom za prirodu – što kompaniju čini prvim proizvođačem računara i pametnih telefona i samo jednom od 139 kompanija na svetu sa ciljevima nulte neto emisije koje odobrava SBTi.

U saradnji sa SBTi inicijativom i usklađivanju sa njihovim standardom neto emisije (koji je prvi na svetu), kompanija Lenovo primenjuje naučni, kolaborativan i odgovoran pristup smanjenju emisija.

“Kao globalni lider u tehnologiji, kompanija Lenovo je već više od deceniju posvećena smanjenju svojih emisija,” rekao je predsedavajući kompanije, Yuanqing Yang. “Mi verujemo da su u borbi protiv klimatskih promena saradnja i odgovornost dva ključna elementa koja su potrebna za kolektivni uspeh. Ostajemo posvećeni praćenju naučnih saznanja o klimi, standardizaciji naših merenja, i potrazi za stalnim napretkom.” 

Usklađivanje ciljeva sa SBTI inicijativom pomaže u pozivanju na odgovornost kompanija kada je reč o smanjenju njihovih emisija. Bez usklađivanja sa SBTi inicijativom, teško je validirati ili znati kada je neki cilj neto emisije ostvaren. To je sve zbog:

  1. Standardizacije: SBTi je prvo telo koje je standardizovalo šta neto emisija znači u vezi sa ciljem da se ograniči globalno zagrevanje na 1.5 stepeni celzijusa.
  2. Adaptacije: Standardi SBTi inicijative su dinamični i responzivni na promenljivu temperaturu planete i kolektivne ciljeve kompanija.
  3. Odgovornosti: Mada 2050. godina izgleda daleko za mnoge od nas, i mnogi lideri koji se danas obavezuju na neto emisiju neće biti na svojim trenutnim pozicijama za 27 godina, usklađivanje ciljeva kako bi se smanjilo globalno zagrevanje proizvodi odgovornost i kontinuitet.

“Klimatologija nam govori da su nam potrebna brza i sveobuhvatna smanjenja emisija ukoliko hoćemo da dostignemo nultu neto emisiju na globalnom nivou i sprečimo najštetnije efekte klimatskih promena,” rekao je Luiz Amaral, izvršni direktor SBTi inicijative. “Ciljevi nulte neto emisije kompanije Lenovo odgovaraju hitnosti klimatske krize i postavljaju dobar primer koji svi treba da prate.”

Dugoročni ciljevi kompanije Lenovo za period do 2050. godine poklapaju se sa njenim kratkoročnim ciljevima do 2030. godine, koji su svi navedeni u nastavku:

Cilj nulte neto emisije

Kompanija Lenovo se obavezuje da će dostići nultu neto emisiju gasova sa efektom staklene bašte širom celog lanca vrednosti do 2049/2050 fiskalne godine.

Kratkoročni ciljevi

Kompanija Lenovo se obavezuje da će smanjiti emisiju efekata staklene bašte obima 1 i obima 2 za 50% do 2029/2030 fiskalne godine od 2018/2019 bazne fiskalne godine. Takođe se obavezuje da će smanjiti obim 3 emisije od upotrebe prodatih proizvoda u proseku za 35% za uporedive proizvode u istom vremenskom roku. Lenovo se obavezuje da će smanjiti obim 3 emisije od kupljenih dobara i usluga za 66.5% po milionu američkih dolara bruto profita u istom vremenskom roku. Lenovo se dalje obavezuje da će smanjiti obim 3 emsiija od uzvodnog transporta i distribucije za 25% po toni-km od prevezenog proizvoda u istom vremenskom okviru.

Dugoročni ciljevi

Kompanija Lenovo se obavezuje da će smanjiti emisiju efekata staklene bašte obima 1, 2 i 3 za 90% do 2049/2050 fisklane godine od 2018/19 bazne fiskalne godine.

Kompanija Lenovo je rano usvojila naučno zasnovan pristup smanjenju emisija. Nakon što je dobila odobrenje za kratkoročne ciljeve smanjenja emisija do 2030. u 2020. godini i pomogla u testiranju prvog ove vrste standarda nulte emisije.

“Kada je reč o dostizanju nulte emisije, uspeh zavisi od transparentnog, naučno zansovanog i kolaborativnog okvira koji organizacije dugoročno poziva na odgovornost. SBTi inicijativa je kreirala taj okvir i nastaviće da podstiče kompanije da ubrzavaju smanjenje emisija,” rekla je Carolina Milanesi, osnivač Srca tehnologije, konsultantske kompanije fokusirane na ESG.

Primarne strategije za smanjenje emisija kompanije Lenovo uključuju smanjenje uticaja njenih proizvoda na životnu sredinu, ulaganje u inovacije kako bi se povećala održivost u procesu proizvodnje, i smanjenje emisija u celom svom poslovanju i lancu vrednosti. Ove strategije su detaljno predstavljene u seriji video zapisa kompanije, koji demonstriraju kako stručnjaci kompanije Lenovo menjaju poslovne procese kako bi ostvarili ciljeve nulte emisije.

Merenje emisija kompanije će doprineti širem korpusu kolaborativnih podataka potrebnih za razumevanje i ograničavanje klimatskih promena, u skladu sa ciljevima Pariskog sporazuma koji podrazumevaju ograničavanje globalnog zagrevanja na 1,5 stepeni celzijusa iznad preindustrijskog nivoa. Više od 4.000 kompanija širom sveta su u procesu usklađivanja svojih ciljeva emisije gasova sa naučno zasnovanom metodologijom i procesima validacije SBTI inicijative.

Pored svog rada na smanjenju emisija, kompanija Lenovo se našla na Top 25 rang listi lanaca snabdevanja prema Gartneru, zatim listi kompanija kojima se ljudi najviše dive magazina Fortune, i proglašena je za lidera u oblasti klimatskih promena i bezbednosti vode od strane međunarodne neprofitne organizacije CDP.  Saznajte više o težnjama kompanije Lenovo da kreira pametniju, održiviju budućnost za sve u ESG izveštaju kompanije za fisklanu 2021-22 godinu.

Za više informacija molimo posetite Lenovo StoryHub.

Share.

Leave A Reply