Kaspersky sigurnosni sistem koji podržava SYSGO i PikeOS

0

Inovativna platforma sigurnosnog sistema kompanije Kaspersky jeste rešenje kreirano sa ciljem da omogući bezbednost informacionih sistema koje zahtevaju viši nivo sigurnosti. Dostupna je kao OEM komponenta za proizvođače i prodavce naprednih IT rešenja. Neki od primera su ERP i sistemi za menadžment elektronskih dokumenata, pametne koordinatne mreže, Internet of Things („Internet stvari“), čak i ključna infrastruktura.

Na globalnoj industrijskoj izložbi Embedded World u Nirnbergu, kompanije Kaspersky Lab i SYSGO predstavile su bezbednosno rešenje za sigurnosno kritične zadatke u koje je ugrađen Kaspersky sigurnosni sistem u okviru sistema PikeOS koji funkcioniše u realnom vremenu.

Kompanije SYSGO i Kaspersky Lab najavile su rezultat svog partnerstva o integraciji nove platforme u sistem koji funkcioniše u realnom vremenu, PikeOS. Zajedno sa PikeOS, Kaspersky sigurnosni sistem omogućuje da se komunikacije usaglase sa sigurnosnim politikama. On može da se koristi u industrijskim sistemima u cilju zaštite uređaja za nadziranje i kontrolu (SCADA), u povezanim Internet of Things (IoT) uređajima u cilju osiguranja odgovarajućih performansi, kao i u automatizovanim sistemima da bi se razdvojili sigurnosno kritični podsistemi od komponenti “infotainmenta”, koji se, između ostalog, odnose na Internet. U aktivnom stanju, Kaspersky sigurnosni sistem ne utiče na performance aplikacija koje upravljaju fizičkim procesima u realnom vremenu, i na taj način se u potpunosti koristi PikeOS hipervizorska arhitektura. Rešenje koje su kreirale ove dve kompanije podrazumeva ugrađenu sigurnost i omogućava organizacijama da sačuvaju i iznova koriste postojeće artefakte sertifikovanosti.

„Zajedničkim radom sa kompanijom Kaspersky Lab obezbeđujemo IT sigurnost u ugrađenim sistemima”, rekao je Knut Degen, glavni izvršni direktor kompanije SYSGO. „Integracijom Kaspersky sigurnosnog sistema sa PikeOS možemo da ponudimo rešenje visokih performansi koje će pomoći našim zajedničkim korisnicima da osiguraju svoje uređaje u okviru Internet of Things (IoT).”

Ključne karakteristike Kaspersky sigurnosnog sistema uključuju njegovu sposobnost da primeni pristupna kontrolna pravila prema datoj sigurnosnoj politici, da klasifikuje izvore informacija i da konfiguriše interakciju komponenti.

„Analiza evolucije trendova u sajber kriminalu navodi na zaključak da informacioni sistemi bez pouzdanih modula za zaštitu informacija predstavljaju pretnju za bezbednost i integritet poslovnih procesa, što može da dovede do ozbiljnih posledica. To motiviše naš tim da u kontinuitetu unapređujemo svoje znanje o IT bezbednosti i rešenja. Ovim novim proizvodom pomažemo svojim partnerima da učine svoje IT sisteme pouzdanijim bez uticaja na njihovu sigurnost”, kaže Andrej Dukhvalov, čelnik Tehnologija budućnosti i glavni tvorac strategije u kompaniji Kaspersky Lab. „Kaspersky sigurnosni sistem je platforma sa jedinstvenim spojem komponenti i setom mogućnosti. Obezbeđuje traženi nivo sajber sigurnosti za bilo koji IT sistem koji zahteva određene bezbednosne uslove.”

Kaspersky sigurnosni sistem biva isporučun kao OEM komponentna dizajnirana da bude integrisana u informacione sisteme, i pogodna je za korišćenje za prodavce hardvera i softvera, kao i za integratore sistema. Sa Kaspersky sigurnosnim sistemom, prodavac ili integrator mogu da primene osnovne, fabričke sigurnosne politike ili da manuelno podese svoje sigurnosne konfiguracije tako da one zadovoljavaju zahteve posebnih sistema ili poslovnih zadataka.

Kao deo globalne inicijative za osiguranje informacione bezbednosti ključnih infrastrukturnih objekata, kompanija Kaspersky Lab radi na tome da kreira paket tehnologija i usluga. To uključuje Kaspersky sigurnosni sistem, bezbedni operativni sistem i druge komponente kako bi se pokrili svi nivoi industrijske automatizacije. Sve ove komponente su u potpunosti kompatibilne jedna sa drugom, i kada se koriste zajedno, nude klijentu najefektivniju zaštitu za tehnološke infrastrukture.

Share.

Leave A Reply