Kaspersky Endpoint Security for Business širi svoje sposobnosti upravljanja

0

Kaspersky Lab je najavio vodeći proizvod za kompanije, Kaspersky Endpoint Security for Business Service Pack 1 (SP1). Pored superiorne sigurnosti, nova edicija fleksibilne platforme je lakša za razvijanje i upravljanje, a sada pruža i naprednije mogućnosti za upravljanje svih uređaja povezanih na korporativnu mrežu sa minimalnim uticajem na performanse.

U današnjem dinamičnom okruženju, IT administratori se susreću sa rastućim brojem raznovrsnih eksternih sajber pretnji, ali i internim pretnjama koje donose rastući broj personalnih uređaja na poslu i količine informacija koje se dele. Ova dva faktora otežavaju kontrolu hardvera i softvera u mreži, što uređaj čini ranjivijim. Prema studiji koju su sprovele kompanije Kaspersky Lab i B2B International u 2014. godini, više od 38 odsto ispitanika je priznalo da je za njih prioritet zaštita od „curenja” poverljivih informacija. Virusi i trojanci su se našli na prva tri mesta sajber pretnji (61 odsto), dok je oko 12 odsto ispitanika priznalo da su bili žrtve ciljnog napada, što je oko 3 odsto više nego prošle godine.

Kaspersky Endpoint Security for Business kombinuje lakoću centralizovanog razvijanja, upravljanja i kontrole svih uređaja povezanih na korporativnu mrežu sa pouzdanom zaštitom protiv sajber pretnji. Sa poboljšanim karakteristikama kao što su Mobile Device Management, System Management i Endpoint Encryption, IT administratori lako mogu da detektuju slabosti, da naprave inventare, instaliraju i pojačaju sigurnosne politike da bi bilo izbegnuto gubljenje i krađa podataka.

Šta je novo u proizvodu Kaspersky Endpoint Security for Business?

OKo 30 odsto manja veličina distrubucijskog pakovanja Kaspersky Endpoint Security for Windows SP1 i integracija modula dešifrovanja za krajnje korisnike u velikoj meri smanjuje mrežni saobraćaj u toku razvijanja i ubrzava procese instalacije i upravljanja. Ako je potrebno da bude ažurirana udaljena mreža, IT administrator može da izabere kompjuter u mreži koji može da služi kao Update Agent, koristeći napredne funkcionalnosti Patch Management-a. Da bi bio smanjen saobraćaj, sva ažuriranja mogu biti poslata na ovaj kompjuter, pa onda proširena kroz mrežu. Ažuriranja mogu dabudu podešena i manuelno i automatski u bilo koje doba dana i IT administrator može da nadgleda njihov status instalacije.

Zajedno sa naprednim rešenjima za dešifrovanje kompanije Kaspersky Lab, dvofaktorna provera identiteta uz korišćenje smart kartica i tokena pruža dodatnu zaštitu protiv neovlašćenog pristupa.

Kaspersky Security Center Web Console sada podržava upravljanje mobilnim uređajima, dozvoljavajući IT specijalistima da sa daljine upravljaju personalnim uređajima svojih zaposlenih kada su oni povezani na korporativnu mrežu. Takođe, Kaspersky Mobile Device Management omogućava da se kroz single user interface podesi veliki broj sigurnosnih politika za uređaje koji rade na popularnim Microsoft Exchange Active Sync, Samsung Knox 2.0 i Apple MDM mobilnim platformama.

Da bi brzo bio rešen problem sa personalnim uređajima dovedenim u korporativno okruženje i smanjen uticaj na IT, neki od upravljačkih servisa, među kojima je i download, aktivacija sigurnosne aplikacije i remote wipe, delegirani su zaposlenima preko Self Service Portala.

Da bi sebila ponuđena efektivnija administracija mreže, Kaspersky Security Center Role-based Access Control omogućava distribuciju prava za upravljanje rešenjima funkcionalnosti (Anti-Malware, Endpoint controls, Encryption, Vulnerability Assessment / Patch Management) za nekoliko IT profesionalaca. Integrisanjem sa HP ArcSight i IBM QRadar SIEM sistemima, Kaspersky Systems Management SP1 sada nudi i dodatnu opciju: automatsko povezivanje sa pre-instaliranim client-side SIEM sistemima za prenošenje log-a i drugih podataka u vezi sa sigurnošću informacija.

„Platforma Kaspersky Endpoint Security for Business obuhvata široke funkcionalnosti koje zadovoljavaju sigurnosne potrebe kompanija svih veličina, bez dodatnih troškova i troškova ljudskih resursa. Zahvaljujući toj platformi, IT administrator može da vidi, kontroliše i zaštiti korporativnu mrežu uz pomoć jedne platforme, preko jedne konzole: može da upravlja sigurnošću, dešifrovanjem, podešavanjima Windows, Linux i Mac mašina i mobilnih uređaja, da kontroliše mrežu i saobraćaj elektronske pošte”, komentarisao je Dragan Martinovič, direktor kompanije Kaspersky Lab za jugoistočnu Evropu.

Share.

Comments are closed.