Kakvi nas sve poslovni izazovi čekaju u predstojećoj godini?

0

Kakvi nas sve poslovni izazovi čekaju u predstojećoj godini? Ozbiljno je pitanje na koje malo ko u ovom trenutku može da da pravi odgovor. Ipak i u najtežim situacijama poslovni izazovi se mogu uskladiti i optimizovati, bar nam tako poručuju čelni ljudi domaće kompanije – Tecor Consulting.

U „histeričnoj kakofoniji“ informacija koja stiže do nas a koje se dijametralno razlikuju u zavisnosti od izvora koji ih je kreirao teško je sa visokom sigurnošću tvrditi šta nas sve tačno očekuje narednih godine. Obzirom na posao kojim se bavim, savetujem svojim klijentima da odluke donose na osnovu činjenica, brojki i podataka a generalni zaključak nam u ovom trenutku nije moguć jer nema pouzdanih informacija i podataka obzirom na sve veću polarizaciju sveta.

Činjenično stanje i šta dalje…

Ipak stavimo na sto činjenično stanje koje su trenutno pred nama i probajmo da zaključimo šta nas očekuje i koliko uticaja na ta dešavanja možemo imati. Posledice koje osećamo nakon „završene pandemije“, zaglavljivanja broda u Sueckom kanalu, ratova u Ukrajini i Palestini, i drugih političkih i ekonomskih dešavanja donele su nam globalna poskupljenja na svim nivoima, globalna nesigurnost oko energenata i naftnih derivata, globalnu priču o potencijalnom nedostatku osnovnih životnih namernica, značajno povećanje vremena isporuka sirovina i repromaterijala, hroničan nedostatak radne snage, veliku fluktuaciju zaposlenih i još puno toga.

Svakako da će se posledice odraziti u meri i u zavisnosti od specifičnosti industrije u kojoj radimo, a na nama je da se na najbolji način pripremimo i zaštitimo od negativnih uticaja kroz efikasnost i fleksibilnost unutar naše kompanije.

Raditi pametnije, a ne više

Obzirom da na stanje u svetu ne možemo da utičemo fokus moramo staviti na ono što je u našim mogućnostima. Stara Lean izreka kaže raditi pametnije a ne više, a to bi suštinski značilo raditi na implementiraju Lean principa i postizanju operativne efikasnosti, povećanju fleksibilnosti i produktivnosti čime ćemo sa manje ulaganja stvoriti više, a to možemo uraditi kroz rad na sledećim izazovima:

  1. Promena kulture organizacije: Promena načina razmišljanja i kulture organizacije može biti izazovna. Lean principi zahtevaju angažovanje svih nivoa zaposlenih, a promena kulture je ključna za uspeh. Ova promena podrazumeva usvajanje jasne strategije kompanije i ulaganje u edukaciju zaposlenih na svim nivoima.
  2. Smanjenje rasipanja i troškova: Fokusiranjem na eliminaciju nepotrebnih aktivnosti iz procesa kao i suvišnih resursa stvoriće se profitabilniji procesi. Ovo je i glavna snaga Lean-a odnosno prepoznati, kvantifikovati i sprečiti rasipanje uz pomoć Lean alata poput Va/Nva analize, Tt/Ct analite, Špageti analize, uspostavljanje i praćenje KPI-jeva i sl.
  3. Kvalitet i kontinuirano poboljšanje: Postizanje i održavanje visokog nivoa kvaliteta proizvoda ili usluga zahteva stalno poboljšanje procesa. Kada je kvalitet procesa visok, kvalitet proizvoda je neosporan.
  4. Upravljanje lancem snabdevanja: Lean principi se mogu proširiti i na lanac snabdevanja. Efikasnost u nabavci, upravljanje zalihama i logistika igraju važnu ulogu u uspehu organizacije, a efekti se direktno oslikavaju kroz smanjivanje zarobljenih sredstava u zalihama i smanjivanje vremena od poručivanja do isporuke naše robe ili usluge.
  5. Obuka zaposlenih: Kroz obuke, podršku i rad sa zaposlenima moramo stvoriti atmosferu da je zaposlenima stalo do kompanije u kojoj rade i da svakodnevno razmišljaju šta i kako mogu bolje da urade.
  6. Digitalna transformacija: Razvoj tehnologije daje nam mogućnost da prikupljamo i analiziramo podatke brže i preciznije nago ranije, zašto to ne iskoristiti? Pored toga najdeficitarniji resurs jesu ljudi, automatizacija nam može pomoći da te nedostatke nadomestimo tehnikom.
  7. Merenje i analiza podataka: Praćenjem performansi organizacije i identifikacija oblasti za poboljšanje, daće nam mogućnost razvoja naše organizacije na bazi podataka, a ne pretpostavki.

Pored gore navedenih stavki moramo imati u vidu i sve veću konkurenciju u mnogim industrijama. Kako bi išli ispred ili pak u korak sa konkurencijom, moramo biti spremni na inovaciju i rad na efikasnosti, a praksa je pokazala da je Lean pristup najefikasniji, najprimenljiviji i da je dao najbolje rezultate na svetskom nivou. Važno je napomenuti da se poslovni pejzaž brzo menja, i da je adaptacija ključna za opstanak i uspeh.

Poslovni izazovi – kako se pripremiti? (u kratkim crtama)

Da biste se bolje pripremili za buduće izazove, važno je pratiti aktuelne vesti, razgovarati sa stručnjacima u vašoj industriji, savetovati konsultante, analizirati konkurenciju i razviti strategije za suočavanje sa promenama. Takođe, važno je da budete fleksibilni i spremni da se prilagodite novim okolnostima kako se one budu razvijale.

Tekst napisao: Nikola Marjanović, vlasnik i senior konsultant Tecor Lean&Kaizen Consulting

Share.

Leave A Reply